Naar hoofdinhoud Naar footer

Zorgorganisaties in Midden IJssel gaan samen op zoek naar nieuwe technologieën

Samen op zoek gaan naar technologieën die medewerkers in de zorg kunnen ondersteunen. Dat is de insteek van de samenwerking in Midden IJssel; ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ. Samen testen ze nieuwe technologieën uit en delen opgedane kennis.

‘Als ik in gesprekken met zorgmedewerkers merk dat zij technologie als een bedreiging zien, zeg ik altijd: ik maak me echt zorgen over de ouderenzorg. Er zijn steeds meer ouderen en minder medewerkers. Technologie kan die medewerkers niet vervangen, maar wel ondersteunen. Zodanig, dat jullie op een goede manier kunnen blijven werken’, vertelt Laura Steman. Zij is van huis uit verpleegkundige en werkt nu als regionaal projectleider technologie met Zorggroep Solis in Midden IJssel als standplaats. Dat doet ze met heel veel passie. ‘Ik zie technologie als een middel om ouderen zo te laten leven, dat zij hun dag goed kunnen invullen. En ik vind innoveren heel leuk, omdat het kansen biedt.’

Samenwerking met brede insteek

Maar nieuwe technologie is duur en daarom is het beter als organisaties die samen uittesten en eventueel aanschaffen. Zodoende besloot een aantal zorgorganisaties in Midden IJssel samen te gaan werken, hierin ondersteund door het zorgkantoor in de regio. Overigens met een bredere insteek dan alleen nieuwe technologie. Ook het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, een nieuwe praktijkleerroute en een regionale pool voor 24-uurszorg staan op het programma. Wat technologie betreft, spraken de organisaties met het zorgkantoor af om drie tot vijf nieuwe technologieën uit te testen en te implementeren. Ook werd een stappenplan vastgesteld. ‘Zo zijn we begonnen met het delen van informatie over technologieën die we al inzetten. In het begin was dat wel wennen, omdat we voorheen elkaars concurrenten waren en nu samenwerkingspartners zijn’, vertelt Laura Steman.

laura-steman-geeft-nieuwe-technologieen-workshop

Verschillende fases

Verder formuleerden de organisaties een antwoord op de vraag: in welke fase van technologische vernieuwing bevindt u zich?

  • Staat u als gelegenheidsinnovator nog aan het begin van het proces?
  • Bent u innovatiezoeker waar al het een en ander aan nieuwe technologieën wordt toegepast?
  • Heeft u als innovatiebouwer al een en ander in een visie vastgelegd, maar weet u nog niet hoe die visie te verwezenlijken?
  • Is uw organisatie inmiddels een innovatiefabriek met een duidelijke visie?
  • Of heeft uw organisatie zich al ontwikkeld als innovatieleider dan wel kenniscentrum in zorgtechnologie?

Zorggroep Solis bevindt zich in de ener laatste fase. ‘Overigens zetten de meeste organisaties niet die laatste stap’, zegt Laura Steman. Zij vertelt hoe de organisaties na het beantwoorden van de vraag op zoek gingen naar overeenkomsten. ‘Wat we toen constateerden, is dat een groot aantal medewerkers nieuwe technologie op afstand houdt.’ Dat doen ze om uiteenlopende redenen. Zo zijn er medewerkers die bang zijn dat ze door nieuwe technologieën hun baan kwijtraken. Anderen weten niet of ze voldoende vaardig zijn. ‘En soms zijn mensen gewoon bang dat ze iets kapot maken. Cliënten vinden het eveneens vaak spannend. Het is dus geen goed idee om nieuwe technologie er door te duwen, want dat gaat niet werken. Wij vroegen ons ook af: moeten we ons niet eerst op de angsten van medewerkers richten voordat we aan de slag gaan met meer technologieën?’

Met dit in het achterhoofd werden de volgende vier doelen geformuleerd:

  1. Cliënten informeren over de bedoeling van technologie. Hen uitnodigen om hierin mee te denken, kennis laten maken met nieuwe technologieën en deze testen.
  2. Onderkennen en begrijpen van gedachten en beweegredenen van zorgverleners rondom de inzet van technologie, zodat we hier adequaat op kunnen anticiperen.
  3. Met medewerkers op zoek gaan naar technologieën die hen kunnen helpen in de dagelijkse werkzaamheden. Bestaand of nog niet bestaand.
  4. Ervaringen rondom technologische toepassingen met elkaar delen binnen de regionale projectgroep. Op langere termijn zoeken we ook naar uitwisseling buiten de projectgroep.

‘Bij Solis informeren we momenteel iedereen. We betrekken hierbij ook leveranciers. Samen met medewerkers en cliënten hebben wij bijvoorbeeld twee systemen voor beeldbellen getest. Dan zie je dat mensen het beter gaan begrijpen en het heel mooi vinden hoe technologie hen kan helpen’, vertelt Laura Steman. Inmiddels zijn bij betrokken zorgorganisaties brainstormsessies gaande over de vraag: welke acties moeten uitgezet worden om de doelen te halen en welke partners zijn daarbij nodig. ‘Zo werken we nu samen met de Hogeschool Saxion.’

Uitvoering

De volgende en laatste stap die organisaties zetten, is het uitzetten en uitvoeren van acties. ‘Wat we zien, is dat de behoefte per team verschilt. Je moet dus met je teams het gesprek aangaan over hoe je nieuwe technologie invoert.’ Uiteindelijk wil Midden IJssel een regionaal punt inrichten waar alle kennis van organisaties op het gebied van technologie gebundeld wordt. ‘Verderop in de tijd willen we lokale initiatieven koppelen. Het idee is dat we het samen doen; niemand weet wat goed of fout is. Het gaat er om dat we elkaar vertrouwen en dat moet groeien. Je moet innovatie tijd geven.’

Zorgtechnologie: samen komen we verder in de regio

Laura Steman ging tijdens heeft op 1 juli met een gemêleerd gezelschap gesproken over de nieuwe technologie in de zorg. Met behulp van Menti peilde ze de mening van de aanwezigen. De eerste vraag die ze hen voorlegde, luidde: wat is de grootste uitdaging binnen de organisatie rondom zorgtechnologie? Dat leverde een mooie top 3 op met ‘budget’ op de eerste plaats. Een goede tweede vormde ‘medewerkers meenemen’ en op de derde plaats belandde ‘kennis en kunde’.

Op de vraag welke acties uitgezet kunnen worden, kwamen tal van antwoorden, variërend van scholing, pilot, samenwerking met TU, innovatiecafé en meerwaarde van technologie aantonen. Dat laatste is een belangrijke voorwaarde om medewerkers mee te kunnen nemen in het proces van vernieuwing, oordeelden de aanwezigen. ‘Als je kunt laten zien dat technologie medewerkers ondersteunt en zij cliënten zo een betere dag kunnen bezorgen, gaan ze er eerder in mee.’ Dus: leid medewerkers bijvoorbeeld rond op plaatsen waar de technologie al wordt ingezet, opperde een docent zorgtechnologie in de zaal. Ofwel: maak medewerkers bewust van de mogelijkheden die technologie hen biedt. Aan het slot van de workshop volgde nog de suggestie om de samenwerking naar een landelijk niveau te tillen. En met dat advies keerde Laura Steman terug naar de regio.

Over RegioKracht in de zorg

RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.

Deel deze pagina via: