Wouter van den Elsen

Wouter van den Elsen

Uitzonderingen mondkapjesplicht voor mensen met beperking of ziekte

Vanaf 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels, stations, luchthavens of de bibliotheek. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking. Maar wat als die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten? Wat betekent dat voor de cliënt zelf en voor diens zorgprofessionals?

07-12-2020

Let op: Vilans en de samenwerkende cliëntenorganisaties kunnen geen verklaring afgeven of iemand tot de uitzondering behoort. 

Voor mensen die vanwege een zichtbare of onzichtbare beperking niet in staat zijn om een mondkapje te dragen, bestaan er uitzonderingen op de verplichting. Op de website van de Rijksoverheid staat: ‘De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt.’

Uitzonderingen

Bij uitzonderingen valt te denken aan mensen met een ernstige longaandoening. Of mensen die niet in staat zijn een mondkapje te dragen of op te zetten, bijvoorbeeld door een aandoening in het gezicht. Of wanneer iemand erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld wegens een verstandelijke beperking of psychische aandoening. 

Kunnen aantonen

De politie, boa’s en het personeel van een winkel, bus of trein kan natuurlijk vragen waarom iemand geen mondkapje draagt. De persoon in kwestie moet dan kunnen laten zien dat de regel niet voor hem of haar geldt vanwege een aandoening of beperking. Dat kan op diverse manieren, bijvoorbeeld door een bewijs waarop staat dat iemand in behandeling is bij een (huis)arts, behandelaar of zorgorganisatie. Denk aan een verwijsbrief die diegene al in zijn bezit heeft. Of het tonen van medicatie en hulpmiddelen of op een andere passende wijze, bijvoorbeeld een bewijs van een afspraak bij een arts. Update: Het gaat niet om een officiële medische verklaring. Die mag een arts niet over zijn patiënt afgeven.

Het kan ook door het tonen van een kaartje waardoor duidelijk wordt dat de drager een uitzondering is. Voor dat laatste heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties als hulpmiddel een kaartje gemaakt. Daarop staat dat iemand onder de uitzondering van de mondkapjesplicht valt.

Voor meldingen kunt u terecht bij het meldpunt van cliëntenorganisatie Ieder(in) Mondkapje: de meest gestelde vragen | Iederin

De Rijksoverheid geeft aan: geen vrijstellingskaart kopen

Er zijn bedrijven actief die zogenaamde vrijstellingskaarten verkopen, maar deze kaarten zijn door deze bedrijven zelf bedacht en zijn niet met cliëntenorganisaties besproken. U hoeft namelijk niet te betalen voor zo'n kaartje. Hoe u kunt aantonen dat u onder de uitzondering valt is hierboven aangegeven.

Bron

Leven in coronatijd

Naast de kwestie van het niet kunnen dragen van een mondkapje, worstelen mensen met een langdurige ziekte of beperking en mensen die ouder zijn dan zeventig jaar, met nog veel meer vragen over leven in coronatijd. Het informatiepunt Leven in coronatijd op deze website probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen van mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking. De vragen en antwoorden op deze website worden gevalideerd dor deskundigen en komen tot stand in samenwerking met het ministerie van VWS en verschillende cliëntenorganisaties.

Naar het informatiepunt voor zorgprofessionals

Naar het informatiepunt voor cliënten

Alles over het coronavirus

De ontwikkelingen en nieuwe maatregelen rond het coronavirus binnen de langdurende zorg volgen elkaar razendsnel op. Daarom hebben wij als Vilans alle relevante informatie met betrekking tot de langdurende zorg op deze pagina gebundeld om u snel en overzichtelijk op de hoogte te houden van de meest actuele ontwikkelingen.

Bekijk de laatste ontwikkelingen

Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl