Avondklok en
lockdown

Door corona leven we in een lastige tijd. Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Je wil dan weten waar je aan toe bent. Zodat je goede keuzes kunt maken.

Avondklok en lockdown

Om verspreiding van corona tegen te gaan houden we ons aan strenge regels. Wat betekenen die regels voor mensen met een kwetsbare gezondheid en hun naasten?​

< Ga naar de overzichtspagina

Avondklok en lockdown

Er zijn veel zorgen om nieuwe vormen van het virus. Bijvoorbeeld de Britse variant. Ook zijn er te veel besmettingen als vrienden en familie elkaar bezoeken.

Daarom zijn we tot en met 2 maart in een strenge lockdown. En hebben we een avondklok. Hiermee wil de overheid voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden.

De belangrijkste regels voor iedereen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld:
 • Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
 • Ga maximaal met 2 personen naar buiten. Of met de personen met wie je samenwoont.
 • Ga niet naar buiten vanaf 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Behalve als dat echt moet. Dit is de avondklok.

Extra goed oppassen

Als je in de risicogroep valt moet je extra goed oppassen. Je loopt meer kans om ziek te worden. En het is vaak moeilijker om weer beter te worden.

Het is dus erg belangrijk dat jij je aan de regels houdt. Maar ook de mensen om je heen.

Ontmoet daarom zo weinig mogelijk mensen. Want: hoe minder mensen je ontmoet, hoe minder kans op besmetting.

Wat kan wel?

 • Als je toch besluit om af te spreken: vraag dan vóóraf of mensen klachten hebben. Hebben zij klachten die lijken op corona spreek dan niet af.
 • Spreek bij voorkeur buiten af. Buiten is de kans op besmettingen kleiner.
 • Let extra goed op dat iedereen zich houdt aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen.

Voel je je eenzaam?

Door de strenge regels kunnen we minder mensen zien. Het kan zijn dat je daardoor extra zorgen hebt of eenzaam bent. Dat is heel begrijpelijk. Spreek erover met je naasten of je zorgverlener.

Of bel met de Luisterlijn0900 - 0767. Ze nemen dag en nacht de telefoon op.
Het Steunpunt Coronazorgen geeft informatie wat je kan doen als je zorgen hebt.
Voor ouderen is er een speciale website ‘Een tegen eenzaamheid’.

Tip(s):

Risicogroep

Er zijn veel besmettingen als vrienden en familie elkaar bezoeken. Daarom is er een avondklok ingevoerd.

Dat betekent dat je niet naar buiten mag tussen 21.00 uur in de avond en 04.30 uur in de ochtend.

Behalve als dat echt moet. Bijvoorbeeld omdat je mantelzorger bent. Je bent mantelzorger als je lange tijd voor iemand zorgt zonder dat je daar geld voor krijgt.

Hoe laat ik zien dat ik mantelzorger ben?

Met het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ kun je laten zien dat je mantelzorger bent. Het gaat om zorg die echt nodig is en die je niet kan uitstellen.

Het derde vakje ‘Iemand heeft dringend mijn hulp nodig’ is voor mantelzorgers. Vul het formulier in. En neem het mee als je tijdens de avondklok voor de mantelzorg de straat op gaat. Dit kan geprint of op je telefoon. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee.

Natuurlijk blijft het nodig om je ook aan de andere coronaregels te houden.

Tip(s):

Risicogroep

Tijdens de lockdown gaat de zorg en ondersteuning voor mensen met een kwetsbare gezondheid gewoon door. Dus ook:

 • Verzorging en verpleging die je thuis krijgt.
 • De dagbesteding of dagopvang. Ook het vervoer ernaartoe gaat door zoals je gewend bent.
 • De huishoudelijk hulp die vanuit de gemeente geregeld is.
 • Begeleiding die vanuit de gemeente geregeld is.
 • Hulp van bijvoorbeeld tandarts, fysiotherapeut, opticiens en audiciens.

Mantelzorg ook tijdens avondklok

Tijdens de avondklok is medische hulp of bezoek van mantelzorgers voor dringende medische situaties toegestaan. Je mantelzorger gebruikt hiervoor de Eigen verklaring avondklok.

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl:

Ik heb een beperking/aandoening. Loop ik meer kans om ernstig ziek te worden door corona? Hoe kom ik daarachter?

Tip(s):

Risicogroep