Naar hoofdinhoud

Welke ondersteuning en zorg kan ik krijgen?

In dit antwoord vind je informatie over zorg en ondersteuning voor de volgende situaties:

  • Extra ondersteuning als je niet geprikt kan worden. Of als de prik niet goed werkt. 
  • Ondersteuning en zorg als je nog lang klachten hebt na corona (long covid).
  • Ondersteuning als je mantelzorger bent van een kwetsbare naaste.

Voor andere informatie over zorg en ondersteuning: klik hier

Extra ondersteuning als vaccinatie niet mogelijk is of minder goed werkt

Sommige mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen geen prik tegen corona krijgen. Of de prik werkt minder goed. 

Deze groep mensen kan extra ondersteuning krijgen. Bijvoorbeeld extra mondkapjes of zelftesten. Wil je meer weten? Klik hier

Bij het Steunpunt Coronazorgen vind je informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan. Klik hier

Ondersteuning en zorg als je nog lang klachten hebt na corona

Sommige mensen ervaren na corona nog lange tijd klachten. Bijvoorbeeld meerdere weken of maanden. Dit wordt ook long covid genoemd.

Kijk voor meer informatie op de website van Thuisarts: Ik blijf lang klachten houden na corona. Bespreek je klachten met je huisarts of arts.

Op het coronaplein van het Longfonds vind je ook meer informatie en advies. Klik hier

Of kijk bij de organisatie C-support: Hoe C-support u helpt - C-support 

Vergoeding herstelzorg   

Wil je meer weten over vergoeding van paramedische herstelzorg na corona? Zoals fysiotherapie en logopedie. En wie deze herstelzorg kan krijgen? Klik hier 

Hulp voor mantelzorgers

  • Elke gemeente heeft een Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen je helpen de weg te vinden naar de juiste hulp. Het steunpunt van de gemeente kan je op internet opzoeken. 
  • De Zorgladder Mantelzorg geeft handige informatie. Bijvoorbeeld over ondersteuning uit de Wmo, of verpleging en verzorging aan huis. Klik hier