Ik kan niet
geprikt worden

Hier vind je antwoorden op vragen als: ik kan door medische redenen niet geprikt worden. Hoe kan ik mezelf beschermen? Mag ik wel meedoen aan groepsactiviteiten? En wat als zorgverleners vragen naar mijn vaccinatie?

Sommige mensen kunnen niet geprikt worden. Bijvoorbeeld door een ziekte of door een allergie voor iets in het vaccin.

Twijfel je of je een prik kunt krijgen? Overleg dan met jouw arts of specialist. Heel vaak kun je toch een prik krijgen.

Zit je in thuisisolatie omdat je geen prik kunt krijgen? Dan kun je 1 keer per maand 25 zelftesten krijgen en/of 100 medische mondkapjes. Hiermee kan je je beschermen.

Je kunt de zelftesten en mondkapjes aanvragen bij jouw apotheek

Voorzichtig blijven
Blijf voorzichtig. Vaccinatie beschermt 60-90% van de mensen tegen corona. Maar geen 100%. Als mensen geprikt zijn, kunnen ze dus soms het coronavirus nog overdragen.

Daarom is het extra belangrijk voor jou om je aan de basisregels te houden. Dat geldt ook voor jouw bezoek:

 • Geef elkaar de ruimte. 1,5 meter blijft een veilige afstand.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.
 • Was vaak en goed je handen.
 • Zorg binnen voor voldoende frisse lucht.                    

Voor een compleet overzicht van de basisregels kijk hier.

Wat kan je nog doen?
Naast de basisregels zijn er extra tips om je te beschermen:

 • Houd zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. Je kunt ook anderen vragen dit te doen.
 • Krijg je bezoek? Vraag vooraf of ze klachten hebben die passen bij corona. Is dat het geval? Vraag je bezoek dan om niet te komen.
 • Je kunt voor de zekerheid een mondkapje dragen op plekken waar je geen 1,5 meter afstand kunt houden. En wanneer je niet zeker weet of iedereen is gevaccineerd.
 • Zorg voor voldoende frisse lucht door thuis altijd een raampje of ventilatierooster open te zetten. Lucht je huis meerdere keren per dag goed door ramen en deuren wijd open te zetten.

Tip: Voor meer informatie over ventilatie klik op deze pagina: Ventilatie en luchtreiniging

 • Mijd zoveel mogelijk de drukke tijden (spits) in het openbaar vervoer.
 • Je kunt je boodschappen laten bezorgen.
 • Maak gebruik van een medisch mondkapje in het openbaar vervoer. Maak je gebruik van zorgvervoer? Dan is een medisch mondkapje verplicht. Lees er hier meer over: Rijksoverheid.nl
 • Krijg je zorg of ondersteuning aan huis? Dan kan je de zorgverlener vragen om een mondkapje te dragen en handschoenen te gebruiken. Lees er hier meer over: Rijksoverheid.nl

Extra hulp
Je kunt ook extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld:

• Praktische hulp via het Rode Kruis

Bel met het Rode Kruis voor advies, tips of om even te praten. Zij hebben ook vrijwilligers die kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of door medicijnen op te halen. Bel naar: 070 - 44 55 888.

• Extra hulp via jouw gemeente

Je kunt ook bij jouw eigen gemeente terecht voor extra hulp. Kijk op de website van jouw gemeente welke hulp door vrijwilligers gegeven kan worden. Ook zijn er bijvoorbeeld buurthuizen of dorpshuizen waar je terecht kan.

Tip: Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk hier.

Tip(s):

Risicogroep

Buurthuizen, dorpshuizen en wijkcentra zijn sinds 5 juni weer open voor publiek. Zij mogen voor iedereen weer activiteiten organiseren. Ook voor bijvoorbeeld seniorenverenigingen.

Dat betekent dat je vrij naar binnen mag lopen. Ook als je niet gevaccineerd bent.

Regels voor bezoek aan het buurthuis of wijkcentrum

Om het veilig te houden geldt wel een aantal regels. Bijvoorbeeld dat je naam en telefoonnummer opgeschreven wordt. En dat je vragen over je gezondheid krijgt.

Lees alle regels voor buurthuizen en wijkcentra bij vraag 2 ‘Kan ik weer veilig naar het buurthuis?’ bij Sociale contacten en dagbesteding. Klik op de link: Sociale contacten en dagbesteding | Vilans

Houd je aan de basisregels

Verder blijven de basisregels nodig. Meer weten over de actuele basisregels? Kijk op de website van de Rijksoverheid: Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

Tip: Bij Pharos vind je de basisregels met plaatjes in 13 verschillende talen. De tekst kan voorgelezen worden. Kijk hier.

Tip(s):

Risicogroep

Vragen zorgverleners of je gevaccineerd bent? Je hoeft niet te zeggen dat je niet gevaccineerd bent. Zorgverleners mogen je geen zorg of ondersteuning weigeren.

Het kan gebeuren dat je de vraag krijgt om een bewijs van vaccinatie te laten zien. Per situatie wordt gekeken of een bewijs van vaccinatie echt belangrijk is. En of zorgverleners daarnaar mogen vragen.

Een bewijs van vaccinatie kan nodig zijn. Bijvoorbeeld voor de veiligheid en gezondheid van andere kwetsbare mensen.

Let op: Heb je dringende zorg nodig en geen bewijs van vaccinatie? Dan moeten zorgverleners je altijd zorg bieden.

Meldpunt IederIn

Kan je niet de zorg ontvangen die je nodig hebt? En kan je het niet oplossen met de zorgverlener? Of weigert de zorgverlener jou toch zorg, omdat je niet geprikt kan worden? Dan kan je dit melden bij Ieder(in) door een mail te sturen naar: meldpunt@iederin.nl

Meldpunt Juiste Loket

Heb je vragen over de regels als je niet geprikt kan worden? Bijvoorbeeld over wat het in jouw situatie betekent. Dan kan je terecht bij het Juiste Loket via: meldpunt@juisteloket.nl

Je kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 17.00 uur ook bellen met de mensen van het Juiste Loket: 030-7897878.

Tip(s):

Risicogroep