Informatie over
extra prik

Hier vind je antwoorden op vragen als: Krijg ik een derde prik als mijn afweersysteem niet goed werkt? Wanneer krijg ik een boosterprik? Waar vind ik ondersteuning?

Je krijgt een derde prik als je een afweerstoornis hebt. En wanneer je na twee prikken niet voldoende beschermd bent tegen corona. Of na 1 prik wanneer je het Janssen-vaccin hebt gekregen.

Kom jij hiervoor in aanmerking? Dan krijg jij vanaf oktober een brief van de arts die jou behandelt. De GGD geeft de prik.

Je krijgt een prik met BioNtech/Pfizer of Moderna. Je kan niet zelf kiezen. De GGD vertelt je welke prik je krijgt. Het maakt niet uit welke prik je eerder hebt gehad.

Voor sommige mensen met afweerstoornis
Deze derde prik is bedoeld voor een kleine groep mensen. Deze groep mensen bouwt onvoldoende immuniteit op. Hierdoor kan het lichaam zich niet verdedigen tegen corona. Met deze extra prik is de kans groter dat zij beter beschermd zijn.

De mensen om wie het gaat, zijn onder behandeling van een medisch specialist of gebruiken speciale medicijnen.

Check de lijst
Het RIVM heeft samen met medisch specialisten een lijst gemaakt van mensen over wie het gaat. Kijk hier voor de lijst. Ga naar de vraag: Om welke mensen gaat het precies?

Heb je vragen over deze lijst? Overleg dan met de arts of medisch specialist die jou behandelt.

Boosterprik voor andere groep mensen
Er wordt ook gesproken over de boosterprik. De boosterprik is ook een extra prik. Deze prik is voor mensen die na vaccinatie wél immuniteit hebben opgebouwd. Met de extra prik wordt de bescherming tegen corona goed gehouden. De oudste mensen komen het eerst aan de beurt.

Lees meer over de boosterprik bij de vraag: Krijg ik een boosterprik?

Tip(s):

 • Kijk bij de vraag: Ik krijg een derde prik. Welke ondersteuning kan ik krijgen?.
 • Op de website van het RIVM vind je vragen en antwoorden over de derde prik voor mensen met een afweerstoornis. Klik hier.
 • Krijg je ook de griepprik of de pneumokokkenprik? Of allebei? Lees dan het antwoord op de vraag bij Veiligheid en bescherming over de tijd die tussen de prikken moet zitten: Is het veilig om kort na elkaar de coronaprik, de griepprik of pneumokokkenprik te krijgen?
Risicogroep

Mensen met een ernstige afweerstoornis krijgen een derde prik. Voor deze mensen is er extra ondersteuning. Je vindt hier alle mogelijkheden.

Extra zelftesten

Zit je in thuisisolatie omdat je een kwetsbare gezondheid hebt? Dan kun je 1 keer per maand 25 zelftesten krijgen en/of 100 medische mondkapjes. Hiermee kan je jezelf beschermen. Deze mondkapjes en zelftesten zijn voor mensen die een derde prik krijgen. En voor mensen die niet geprikt kunnen worden.

Je kunt de zelftesten en mondkapjes aanvragen bij jouw apotheek. De apotheek geeft je de testen op jouw naam. Dat betekent dat jij de testen mag gebruiken. Ook jouw gezin, zorgverleners, mantelzorgers en andere naasten mogen deze zelftesten gebruiken.

Extra hulp
Je kan ook extra hulp krijgen. Bijvoorbeeld:

• Praktische hulp via het Rode Kruis

Bel met het Rode Kruis voor advies, tips of om even te praten. Zij hebben ook vrijwilligers die kunnen helpen. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of door medicijnen op te halen. Bel naar: 070 - 44 55 888.

• Extra hulp via jouw gemeente

Je kunt ook bij jouw eigen gemeente terecht voor extra hulp. Kijk op de website van jouw gemeente welke hulp vrijwilligers kunnen geven. Ook zijn er bijvoorbeeld buurthuizen of dorpshuizen waar je terecht kan voor hulp.

Tips voor als je bang bent voor besmetting

Het blijft heel belangrijk om je aan de basisregels en de maatregelen te houden. Zo is de kans op besmetting zo klein mogelijk.

Lees meer over welke basisregels en maatregelen nu gelden bij de vraag: Mijn ziekte staat op de lijst met risicogroepen van het RIVM. Welke maatregelen en tips zijn er? Klik hier: Welk risico loop ik bij corona? Hier vind je ook extra tips voor mensen met een kwetsbare gezondheid.

Tip(s):

 • Op de website van de Rijksoverheid vind je meer informatie voor ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk hier
 • Meer informatie en uitleg over extra hulp en ondersteuning vind je hier: Klik hier
Risicogroep

Alle mensen van 60 jaar en ouder kunnen een boosterprik krijgen. Net als mensen van 18 jaar en ouder die in een zorginstelling wonen.

Ook 18-plussers die werken in de zorg en contact hebben met patiënten en cliënten krijgen binnenkort een prik.

Mensen onder de 60 die niet in een instelling wonen, komen later aan de beurt.

Wat betekent boosterprik?

De boosterprik is een extra prik die je krijgt na de twee vaccinaties die je eerder hebt gehad. Of na één prik met het Janssen-vaccin. Het is bedoeld om de bescherming tegen corona goed te houden. Je wordt geprikt met het vaccin BioNTech/Pfizer of Moderna.

Wanneer ben ik aan de beurt?

Ik woon thuis en ben 60-plusser


Als je aan de beurt bent, krijg je een brief van het RIVM. Je kunt dan een afspraak maken bij de GGD voor een prik.

Het prikken gaat van oud naar jong. Mensen van 80 jaar en ouder zijn als eersten vanaf 19 november aan de beurt.

Is je partner ook 60-plusser? Dan kan je samen geprikt worden. Vraag hiernaar bij het maken van de afspraak.

Kan je niet zelf of met hulp van andere naar de GGD te komen? Dan krijg jij een bericht voor vaccinatie aan huis. Je hoeft nu nog niks te doen.


Ik woon in een zorginstelling

 • Instelling met een eigen arts
  Als de instelling waar jij woont een eigen arts heeft dan geeft deze arts jou de prik. Het prikken begint eind november of wanneer de instelling er klaar voor is.
 • Instelling met zorg van eigen arts en huisarts
  Wordt in de instelling waar jij woont zorg gegeven door zowel de instellingsarts als de huisarts? Dan wordt overlegd wie de prik in de instelling geeft. Dat kan ook de GGD zijn.  Het prikken start vanaf begin januari.
 • Instelling zonder eigen arts
  Als er geen eigen arts is in de instelling waar jij woont dan prikt de GGD jou in de instelling. Het prikken start vanaf 1 januari. 

Meer weten over de boostervaccinatie?
Ga naar de pagina op Rijksoverheid.nl. Klik hier.

 

Tip(s):

Risicogroep