Naar hoofdinhoud Naar footer

Type afwegingskaders voor risico's bij het openen van deuren

Op verzoek van VWS heeft Vilans onderzoek gedaan en contact gehad met een aantal zorgaanbieders om duidelijkheid te krijgen over type afwegingskaders voor risico’s bij het openen van deuren. De informatie in dit document is zeker niet compleet en ook niet bedoeld als alles bepalende standaard voor de praktijk. Het overzicht biedt inspiratie aan zorgaanbieders die een afwegingskader willen ontwikkelen of bestaand afwegingskader willen beoordelen met hulp van actuele praktijkvoorbeelden.

Het overzicht van materiaal dat mogelijk kan helpen om te komen tot een afwegingskader is ingedeeld in drie paragrafen: risicosignalering, handreikingen en voorbeelden van afwegingskaders in de praktijk. 

Risicosignalering

Bij het ontwikkelen of gebruiken van een afwegingskader is risicosignalering een belangrijk onderdeel. De risicosignalering staat niet op zichzelf, maar maakt onderdeel uit van het werken met het zorg- of ondersteuningsplan én het stappenplan Wzd.

Handreikingen

In deze paragraaf vind je een aantal handreikingen die een verband hebben met het maken van individuele afwegingen voor cliënten. Ze helpen organisaties bij het methodisch en structureel kijken naar de veiligheid, wilsbekwaamheid, zelfredzaamheid en eigenwaarde van cliënten.

Voorbeelden van afwegingskaders in de praktijk

In de laatste paragraaf worden voorbeelden gedeeld uit de zorgpraktijk van verschillende organisaties in zowel de ouderen- als gehandicaptenzorg. Per voorbeeld wordt een korte uitleg gegeven op de manier waarop de organisatie(s) het werken met een afwegingskader vormgeven in de praktijk.

Publicatiedatum

29-05-2024

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Leidraad

Organisatie / Uitgever

Vilans

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)