Naar hoofdinhoud Naar footer

Analyse Onvrijwillige zorg

Een belangrijk onderdeel van de Wet zorg en dwang is om te reflecteren en te leren bij het voorkomen, toepassen en mogelijk afbouwen van onvrijwillige zorg. Hoe gaat u als organisatie om met vrijheid en veiligheid? Dat betekent dat u regelmatig moet kijken welke onvrijwillige zorg wordt ingezet binnen de organisatie, hoe deze wordt ingezet en of en hoe dat anders of beter kan. Maar hoe pakt u dat aan? Waar te beginnen?

De handreiking Analyse Onvrijwillige zorg helpt bij het maken van een zinvolle analyse, die bijdraagt aan een verbetering van persoonsgerichte zorg. 

Het bestaat uit drie stappen: 

  1. Het verzamelen van gegevens voor de analyse.
  2. Het reflecteren en leren op basis van die gegevens.
  3. Wat er verbeterd kan worden op basis van die reflectie.

Daarnaast geeft het document tips om de analyse verder uit te breiden en te verrijken, op het niveau van de cliënt, het team en de organisatie.

Voor wie

De Analyse Onvrijwillige zorg is bedoeld voor alle medewerkers in de zorg, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Wzd. Hoewel de analyse in eerste instantie is bedoeld om te leren en te verbeteren binnen de eigen organisatie, kan het ook een basis bieden voor de halfjaarlijkse rapportage aan de IGJ.

Publicatiedatum

01-01-2021

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

Wet zorg en dwang (Wzd)