Naar hoofdinhoud Naar footer

BeterOud

Gepubliceerd op: 01-01-2020

Doel: Ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om die ambitie te realiseren.

Het gedachtegoed van BeterOud

Positieve gezondheid: het gaat niet meer om de aan- of afwezigheid van ziekte, maar om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. 

Dat doet BeterOud door: 

  • Actuele vraagstukken te agenderen;
  • Ouderen, mantelzorgers, vrijwilligers en professionals uit verschillende werkvelden te verbinden;
  • Te inspireren met goede en vernieuwende voorbeelden. 

Uitgangspunten van BeterOud

  • Ouderenparticipatie: ouderen zijn betrokken, niets over hen, zonder hen. 
  • Samenhang: afstemming tussen informele en formele zorg, tussen disciplines en werkvelden, tussen thuis en de instelling. 
  • Diversiteit: aandacht voor bijvoorbeeld laaggeletterden, oudere migranten en ouderen met een lage Sociaal Economische Status (SES). 
  • Aanvullend op wat er al is: aansluiten bij en verwijzen naar mooie initiatieven.

Cijfers BeterOud

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Website

Bron

BeterOud