Naar hoofdinhoud Naar footer

Domeinoverstijgende financiering: tips en voorbeelden

Er zijn veel initiatieven die experimenteren met domeinoverstijgend werken en domeinoverstijgend financieren. In deze publicatie geeft Vilans een overzicht van geleerde lessen, met name wat de experimenten leren over financiering en bekostiging. Het doel van de publicatie is laten zien hoe het staat met het financieren en bekostigen van domeinoverstijgend samenwerken en om aan te tonen dat er oplossingen bestaan die binnen de eigen invloedssfeer liggen.

De publicatie is bedoeld voor projectleiders, beleidsmedewerkers, managers en anderen die zich met domeinoverstijgend financieren bezighouden. De opbouw van de publicatie is als volgt: we starten met een aantal overstijgende inzichten. Vervolgens vind je voorbeelden van domeinoverstijgend samenwerken en financieren en sluiten we af met een aantal verwijzingen naar andere publicaties over domeinoverstijgend financieren.

Publicatiedatum

04-12-2023

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Programma's / projecten

RegioKracht