Naar hoofdinhoud Naar footer

Vormgeven aan toekomstbestendige ouderenzorg Salland met gespreksleidraad ‘prettig oud worden’

Gepubliceerd op: 09-05-2023

Prettig oud worden in Salland. Daarover spraken (toekomstig) ouderen, zorg en welzijnsprofessionals, wetenschappers, een woningcorporatie, beleidsmakers van de provincie Overijssel en de zorgverzekeraar met elkaar. Dit deden zij aan de hand van twee stellingen: ‘Je voorbereiden op ouder worden is voor een ander, maar niet voor mij‘ en ‘Lang zelfstandig thuis blijven wonen? De zorg zorgt wel voor mij!‘. In dit gesprek staan de behoeften en verwachtingen van de ouderen zelf centraal en ontstaat voor alle betrokkenen een duidelijker beeld hoe ouderen zelf grip kunnen houden op het leven als ze ouder worden en hoe de zorg er in de toekomst uit kan zien. Lees meer over de aanpak van dit gesprek en gebruik de gespreksleidraad.

Domeinoverstijgend netwerk Salland United

Salland United is een domeinoverstijgend netwerk dat samenwerkt aan hoogwaardige, laagdrempelige en betaalbare zorg voor nu en in de toekomst. In Salland United werken vier gemeenten, meer dan 40 zorg- en welzijnsorganisaties, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor samen.

Er wordt gewerkt binnen vijf coalities: Preventie, Ouderen, Professionals, Juiste Zorg op de Juiste Plek en Technologie.

Perspectieven op prettig oud worden in de toekomst

Het gesprek over prettig oud worden in Salland werd georganiseerd vanuit de coalitie Ouderen. Kim Peters, coördinator van de coalitie Ouderen van Salland United: ‘Mooi om te zien hoe er gedacht en gesproken wordt over ouder worden en hoe daar vanuit 17 verschillende perspectieven naar gekeken wordt. Er moet nog veel gebeuren op heel veel verschillende terreinen. Een uitdaging die we met alle betrokken partijen op willen pakken. Maar bovenal is het belangrijk om in gesprek te blijven met de ouderen zelf. Waar hebben zij behoefte aan en wat zijn hun verwachtingen voor de toekomst? Daarom zal het niet bij dit gesprek blijven. Wordt vervolgd dus!’

Gespreksweergave en gespreksleidraad prettig oud worden

De uitkomsten van het gesprek zijn samengevat in een praatplaat. Daarnaast is eer een gespreksleidraad gemaakt met een aantal hulpvragen om samen het gesprek te kunnen voeren over prettig oud worden in de toekomst.

Download

Ouderen zelf aan zet: voorbereid op de toekomst

In het gesprek over de stellingen kwamen een aantal aandachtspunten naar voren voor ouderen zelf:

  • Kies bewust waar je gaat wonen, want de buurt en je buren zijn belangrijk. 
  • Maar ook: is je woning geschikt om in te blijven wonen als je ouder wordt of is het beter om te verhuizen naar een gelijkvloerse woning?
  • Daarnaast is het goed om op tijd te praten over later en plannen te maken.
  • Ook is het belangrijk om zingeving te zoeken. Wat wil je nog bijdragen aan de samenleving als je ouder bent?
  • Blijf werken aan je gezondheid, zodat je, als je ouder wordt, meer kans hebt langer fit te blijven
  • Focus op wat je nog wel (digitaal) zelf kan of thuis kan.

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Programma's / projecten

RegioKracht