Naar hoofdinhoud Naar footer

Handreiking verlicht druk op zorg met taakherschikking

Taakherschikking is een heel goede manier om de toenemende druk op de zorg te verlichten. Volgens de samenstellers van de handreiking Samenwerking en Taakherschikking Ouderenzorg is in gesprek gaan over vijf kernthema’s de belangrijkste voorwaarde voor taakherschikking.

‘De wet stelt globale juridische kaders voor taakherschikking, maar geeft geen antwoord op de vele praktische vragen in de samenwerking tussen specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialisten en physician assistants’, zo valt te lezen in de handreiking. Daarom werkte een werkgroep met praktijkvoorbeelden aan een model waarmee je het gesprek voert over samenwerking en taakherschikking. Met als doel: met elkaar optimale zorg geven aan ouderen in complexe zorgsituaties.

Vijf thema’s rondom taakherschikking

In deze handreiking lees je over de vijf kernthema’s voor de gespreksvoering over de implementatie van taakherschikking en het samenwerken in de ouderenzorg. Daarnaast vind je er een toelichting op de beroepen specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en physician assistant. Dit zijn de vijf kernthema’s in de handreiking:

  • samenwerken in de vakgroep
  • inbedding in de organisatie
  • deskundigheid
  • complexiteit
  • verantwoordelijkheid

Herverdelen van taken

Wat wordt in de gezondheidszorg met taakherschikking bedoeld? De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg ziet dit als het structureel herverdelen van taken en bijbehorende bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen verschillende beroepen.

Kwaliteit van zorg

Jacqueline de Groot is de voorzitter van Verenso. ‘Samenwerken en taken herschikken neemt meer en meer toe’, zegt ze op de website van Verenso. ‘Maar hoe doe je dit in de praktijk en hoe zit het juridisch? Met deze handreiking kun je samen komen tot goede lokale afspraken die de kwaliteit van zorg ten goede komen en waarbij je elkaars deskundigheid respecteert.’

Handreiking resultaat van samenwerking

Verenso, V&VN VS en NAPA hebben hard gewerkt aan deze praktische handreiking over samenwerking tussen en taakherschikking van de specialist ouderengeneeskunde naar de verpleegkundig specialist en/of naar de physician assistant. Op 31 maart 2022 presenteerden ze het eindresultaat: de handreiking Samenwerking en Taakherschikking Ouderenzorg.

Meer weten

Lees ook deze artikelen:

Publicatiedatum

10-05-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Programma's / projecten

Medisch generalistische zorg (MGZ)