Naar hoofdinhoud Naar footer

Samenwerking cliënt, informele en professionele zorg versterken

Hoe vergroot u de zelfredzaamheid van cliënten? Hoe ondersteunt u mantelzorgers? Hoe zorgt u ervoor dat het netwerk zich meer betrokken voelt en actief bijdraagt? Hoe doet u dat vanuit zelforganiserende teams? Wij bieden advies en ondersteuning om deze vernieuwende werkwijze een vanzelfsprekend onderdeel van uw zorg te maken.

Als kenniscentrum voor langdurende zorg ontwikkelen wij vernieuwende en praktijkgerichte kennis. In deze praatplaat ziet u hoe u deelneemt aan leerwerkplaatsen, verbetertrajecten en workshops om uw kennis te vergroten en de zorg duurzaam te verbeteren, gemakkelijk en op maat.

Cliënt in beeld

De mens met al zijn mogelijkheden staat steeds meer centraal in de langdurige zorg. Niet zijn ziekte of beperking. De zorgverlener ondersteunt de cliënt in zijn eigen regie en zelfredzaamheid en is daardoor steeds meer coach. Dat betekent: uitzoeken wat iemand kan en wil, wat hij daarvoor nodig heeft en hoe de zorgprofessional daarop in kan spelen.

Samenwerken met informele zorg

‘Omzien naar elkaar’ is het uitgangspunt van de participatiemaatschappij. Bij zorg thuis én in woonzorgvoorzieningen. U zou bijna denken dat het om iets nieuws gaat. Terwijl zorgen voor je naasten (mantelzorg) natuurlijk zo oud is als de mens zelf. Door bezuinigingen en een terugtredende overheid zoeken zorgorganisaties nu naar een nieuw evenwicht tussen professionals, mantelzorgers en anderen uit het netwerk van de mens die zorg nodig heeft. Vanuit het besef dat mantelzorger en cliënt onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden en gelijkwaardige partners zijn in de zorg en ondersteuning.

Professionals aan zet

De zorg verandert. De zorgmedewerker wordt steeds meer expert en coach, de cliënt en zijn netwerk krijgen steeds meer de rol van regisseur en ervaringsdeskundige. Dat vraagt ook een andere rol van bestuur en management. Zij moeten hun medewerkers vooral ondersteunen in datgene waar ze goed in zijn: waarde toevoegen aan het leven van mensen met een hulpvraag in de langdurende zorg.

Publicatiedatum

01-01-2016

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

E-book

Taal

Nederlands

Auteur

Yvonne de Jong