Naar hoofdinhoud Naar footer

Discrete Trial Teaching: Driestroom-model

Publicatiedatum

02-07-2015

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Interventie

Soort kennis

Onderzoekskennis

Taal

Nederlands

Materiaal

Binnen Driestroom zijn diverse gestandaardiseerde materialen en protocollen aanwezig om de interventie vorm te geven. Deze zijn veelal ontwikkeld in nauwe samenwerking met Radboud Universiteit Nijmegen. Zo zijn er protocollen ontwikkeld voor het vormgeven van een proefsessie, het vaststellen van de basislijn en het uitvoeren van tussentijdse evaluatie. Ook zijn er richtlijnen voor het ontwikkelen van het behandelplan, welke gebaseerd zijn op de binnen Driestroom ontwikkelde leerlijnen voor kinderen met een autismespectrumstoornis en een verstandelijke beperking. Deze zijn weergegeven in het Handboek DTT.

In 2013 is er een publicatie met daarin een beschrijving van de doelgroep, een samenvatting van het beschikbare onderzoek en een omschrijving van het DTT-project verschenen (zie: Peters-Scheffer & Mulders, 2013). Daarnaast zijn er diverse publicaties geweest, waaronder wetenschappelijke artikelen, artikelen in vakbladen en boekhoofdstukken (zie eveneens de referentielijst) en kunnen ouders en professionals informatie vergaren via de website www.DTT.nl. Voor ouders/verwijzers is een folder beschikbaar met basale informatie over DTT en er worden regelmatig presentaties verzorgd voor geïnteresseerden.

Auteur