Naar hoofdinhoud Naar footer

Moti-55

Publicatiedatum

03-06-2022

Deel deze pagina via:

Soort

Interventie

Soort kennis

Onderzoekskennis

Uitvoering

De uitvoerende organisatie van Moti-55 heeft gekwalificeerde (preventie)werkers in dienst die in staat zijn hun netwerken te interesseren voor vitaal leven bij ouderen en de gevolgen van problematisch alcohol gebruik bij ouderen, zodat er voldoende draagvlak is bij het netwerk. Waardoor de werving wordt vereenvoudigd. De (preventie)werkers hebben allen ofwel een opleiding en ervaring in Moti-4 met een aanvullende training Moti-55 gevolgd, of zijn specifiek in Moti-55 opgeleid. Daarbij is er sprake van intercollegiaal overleg / intervisie m.b.t. Moti-55, evenals voldoende tijd, beschikbaarheid van voor geschikte ruimten, die voor ouderen goed toegankelijk zijn en waar gesprekken kunnen plaatsvinden in een niet-bedreigende sfeer met oog voor privacy.

De website moti-55.nl is ontwikkeld en de ondersteunende app zal in de toekomst verruimd worden met een onderdeel Moti-55.

Wanneer wordt gekozen voor het begeleiden van oudere cliënten in een buurthuis andere locatie buiten de instelling voor verslavingszorg zullen goede afspraken over beschikbaarheid, kosten, tijden moeten worden gemaakt.

Materiaal

Voor de interventie zijn een draaiboek en alle verdere tools beschikbaar op www.moti-55.nl.

Organisatie / Uitgever

Mondriaan Preventie