Naar hoofdinhoud Naar footer

Modern werkgeverschap: wel of geen regionale zzp-pool?

Gepubliceerd op: 18-03-2024

Steeds meer zorgprofessionals willen flexibeler werken en starten als zzp’er. Organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg spelen in op deze ontwikkeling, bijvoorbeeld vanuit hun visie op modern werkgeverschap. Een verstandige eerste stap kan het organiseren van een regionale zzp-pool zijn, maar waar begin je als zorgorganisatie?

Allereerst is het belangrijk om na te denken over de verwachtingen die je als regio hebt van een zzp-pool. Welke problemen wil je bijvoorbeeld graag oplossen? Daarnaast is het essentieel om te onthouden dat een regionale zzp-pool organisaties niet helpt bij het tekort aan zorgprofessionals. Zo’n pool dringt het aantal zzp’ers in de zorg ook niet terug. 
 
Een regionale zzp-pool helpt wél om professionals voor de zorgsector te behouden. Uit een rondgang langs zes regionale praktijkvoorbeelden blijkt namelijk dat zzp’ers liever vanuit een regionale flexibele schil werken, omdat zorggeld dan in de zorg blijft. Deze zes praktijkvoorbeelden kun je terugvinden in het nieuwe Vilans-kennisproduct ‘Het organiseren van een regionale zzp-pool’. Dit kennisproduct kun je onderaan de pagina downloaden.  

Drie fasen  

Het opzetten van een zzp-pool kent drie fasen: een eerste fase van het richten (waarom en met wie start je de zzp-pool?), een tweede fase van het inrichten (de rechtsvorm en regels van een zzp-pool) en de derde fase van het verrichten (het matchen, binden en boeien van zzp’ers).  

Eerste fase: richten 

Als zorgorganisatie begin je met de kernvraag: wat kun je samen met anderen doen wat je niet alleen kunt? Is de zzp-pool een oplossing voor het terugdringen van de kosten, het waarborgen van de kwaliteit of het garanderen van beschikbare zorg? Is het antwoord positief, dan heb je de in de eerste fase de keuze om je aan te sluiten bij een bestaand platform of om met collega-organisaties zelf een zzp-pool op te zetten. Wanneer je de zzp-pool zelf wilt organiseren, kan een projectleider eventueel de bestuurlijke dialoog faciliteren en de nodige vervolgstappen begeleiden. 

Tweede fase: inrichten 

In de tweede fase krijg je te maken met wet- en regelgeving. Om te beginnen is het zaak om de rechtsvorm te kiezen. Heb je een voorkeur voor een coöperatie of wil je liever werken met een Managed Service Provider (MSP)? In een coöperatie liggen het eigenaarschap en de beslissingsbevoegdheid bij de leden; de zorgorganisaties. De zzp’er tekent een modelovereenkomst met individuele zorgorganisaties. Kies je voor een MSP, dan tekent de zzp’er een overeenkomst met de intermediair. Deze is ‘verantwoordelijk’ voor het vullen van de diensten en administratieve zaken. Deze rechtsvorm ontzorgt de individuele zorgorganisaties, maar legt de regie voor de koers bij de MSP. Naast het kiezen van een rechtsvorm, is het ook van belang om voor een goed IT-systeem te zorgen zodat je vraag en aanbod goed kunt matchen en kunt vooruitkijken naar de vraag. 

Bijna een op de tien zorgprofessionals werkt als zzp’er

In 2023 werkte ongeveer negen procent van de mensen in de zorg als zzp’er. Dat is een minder hoog percentage dan het landelijke percentage over alle sectoren. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt wel dat het percentage zzp’ers in de zorg harder groeit dan in overige sectoren. De belangrijkste redenen om als zzp’er aan de slag te gaan, hebben te maken met de eigen regie en de keuzemogelijkheden in het werk. 

Derde fase: verrichten

In de derde fase van het opzetten van een zzp-pool, selecteren recruiters zelfstandige zorgprofessionals voor de pool. Een zzp’er die aan de voorwaarden voldoet en binnen het maximumtarief valt, krijgt openstaande diensten in de app te zien. Om administratieve rompslomp te voorkomen, tekenen de organisatie en zzp’er één keer per jaar een overeenkomst. Veel regio’s starten met een specifieke doelgroep en hebben de ambitie om deze uit te breiden. Hoe meer zorgorganisaties aansluiten, des te aantrekkelijker de situatie voor de zzp’er wordt, en des te goedkoper hun inzet voor de organisaties is. 

Samengevat: een regionale zzp-pool kan bijdragen aan het behoud van zorgprofessionals voor de sector, maar een breed gesprek over innovatieve flexibele dienstverbanden is nodig om mensen voor de zorg te blijven interesseren. 

Over RegioKracht in de zorg 
RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. Lees meer over het programma RegioKracht in de zorg. 
 

Downloads

Deel deze pagina via:

Programma's / projecten

RegioKracht