Naar hoofdinhoud Naar footer

Modern werkgeverschap: wel of niet een regionale zzp-poule?

Steeds meer zorgprofessionals willen flexibeler werken en starten daarom als zzp’er. Zorgorganisaties willen op die ontwikkeling inspelen, bijvoorbeeld vanuit hun visie op modern werkgeverschap. Het organiseren van een regionale zzp-poule kan daarin een goede stap zijn, maar waar begin je?

Een goede start is nadenken over de verwachtingen die je als regio hebt van een zzp-poule. Welk probleem ga je oplossen? Zo’n poule gaat zorgorganisaties niet helpen bij het arbeidsmarktprobleem, omdat er door een zzp-poule niet meer zorgprofessionals bijkomen. Ook zal een poule het aantal zzp’ers in de zorg niet terugdringen.

Wél helpt een regionale zzp-poule om professionals voor de zorgsector te behouden. En die zzp’ers geven aan dat zij liever werken vanuit een regionale flexibele schil, omdat zorggeld dan in de zorg blijft. Dat blijkt uit een rondgang langs zes regionale praktijkvoorbeelden, beschreven in het nieuwe Vilans-kennisproduct ‘Het organiseren van een regionale zzp-poule’. dit artikel is onderaan de pagina te downloaden.

Lost een zzp-poule jouw probleem op?

Het opzetten van een zzp-poule kent drie fasen, die van richten (waarom en met wie start je?), inrichten (welke rechtsvorm en regels zijn er?) en het verrichten (hoe match, bind en boei je zzp’ers?). Als zorgorganisatie begin je met de kernvraag: wat kun je samen doen wat je niet alleen kunt doen? En is een zzp-poule daarvoor de oplossing? Misschien wil je kosten terugdringen, de kwaliteit waarborgen of de beschikbaarheid van zorg rondkrijgen. Gedegen onderzoek hiernaar geeft antwoord op de vraag of een zzp-poule daadwerkelijk een oplossing is. Is dat antwoord positief, dan is de volgende keuze: aansluiten bij een bestaand platform of het initiatief nemen om met collega-organisaties een poule op te zetten. Kies je voor het zelf organiseren, dan is het gebruikelijk om een projectleider aan te trekken. Die faciliteert de bestuurlijke dialoog en begeleidt alle vervolgstappen.

Rechtsvorm: coöperatie of MSP

In de tweede fase krijg je te maken met wet- en regelgeving. Om te beginnen met het kiezen van de rechtsvorm: een coöperatie of werken met een intermediair (Managed Service Provider, MSP). In een coöperatie liggen het eigenaarschap en de beslissingsbevoegdheid bij de leden, dus de zorgorganisaties. De zzp’er heeft dan een modelovereenkomst met de individuele zorgorganisaties. Kies je voor een MSP, dan heeft de zzp’er een overeenkomst met de intermediair. Die is dan ‘verantwoordelijk’ voor het vullen van de diensten en de administratieve zaken. Dit ontzorgt de individuele zorgorganisaties, maar legt de regie voor de koers bij de MSP. Daarnaast is het van belang om te kiezen voor een goed IT-systeem, om vraag en aanbod goed te matchen en vooruit te kunnen kijken naar die vraag.

Bijna 1 op de 10 zorgprofessionals is zzp’er

In 2023 werkte ongeveer 9 procent van de mensen in de zorg als zzp’er. Dat is minder dan het landelijke percentage over alle sectoren. Wel groeit het percentage zzp’ers in de zorg harder dan in overige sectoren, blijkt uit cijfers van het CBS. Belangrijkste reden voor zzp-schap: regie en keuzemogelijkheden in het werk.

Zzp’er en zorgorganisatie matchen

In de laatste fase van het opzetten van een zzp-poule gaan recruiters aan de slag om zelfstandige zorgprofessionals te selecteren voor de poule. Een zzp’er die aan de voorwaarden voldoet en binnen het maximumtarief valt, krijgt openstaande diensten in de app te zien. Om administratieve rompslomp te voorkomen, tekenen organisatie en zzp’er één keer per jaar een overeenkomst. Veel regio’s starten met een specifieke doelgroep en hebben de ambitie om die uit te breiden. Des te meer organisaties aansluiten, des te aantrekkelijker voor de zzp’er en des te goedkoper voor de organisaties.

Samengevat: een regionale zzp-poule kan bijdragen aan het behoud van zorgprofessionals voor de sector. Maar een breed gesprek over innovatieve flexibele dienstverbanden is nodig om mensen voor de zorg te blijven interesseren.

Over RegioKracht in de zorg 

RegioKracht in de zorg richt zich op het versnellen van de transitie die nodig is om de zorg en ondersteuning aan ouderen en mensen met een beperking toegankelijk te houden. lees meer over het programma RegioKracht in de zorg.

Publicatiedatum

16-02-2024

Downloads

Deel deze pagina via:

Taal

Nederlands

Programma's / projecten

RegioKracht