Naar hoofdinhoud Naar footer

Domeinoverstijgende financiering: meer dan een gesprek over euro’s

Kwetsbare mensen in staat stellen langer thuis te blijven wonen. Het staat hoog op de landelijke en lokale agenda’s. Gemeenten, verzekeraars en aanbieders van zorg en welzijn spannen zich in om de juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek mogelijk te maken. Vaak vanuit hun eigen domein met hun eigen financiële kaders. Toch zetten steeds meer regionale en lokale partijen stappen om financiering ondersteunend te maken aan integraal werken - of op zijn minst geen bottleneck te laten zijn. Wat komt daarbij kijken en wat kun je zelf doen? Je leest het in deze publicatie.

We schetsen een perspectief dat richting kan geven aan domeinoverstijgende initiatieven. Zo willen we partijen in het veld helpen om grip te krijgen op de rol van financiering als mogelijke barrière of katalysator. 

Geïnspireerd op gesprekken met regionale initiatieven

Deze publicatie is voor een belangrijk deel geïnspireerd op gesprekken met regionale initiatieven waarin partijen vanuit verschillende domeinen met aandacht voor de financiering werken aan integrale zorg en ondersteuning. Verspreid door deze publicatie vind je korte beschrijvingen van deze regionale initiatieven. Aan het einde van het document staat per initiatief een uitgebreidere beschrijving en de (bij)rol van financiering daarbinnen.

Publicatiedatum

01-09-2019

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Onderzoek

Organisatie / Uitgever

Vilans

Programma's / projecten

Schaal van zorg(netwerken)