Naar hoofdinhoud Naar footer

Publicatie Rol toezicht netwerkzorg

Gepubliceerd op: 02-03-2023

De maatschappelijke vraagstukken waar zorg en ondersteuning voor staan, worden steeds complexer. Deze vraagstukken kan een organisatie veelal niet meer alleen oplossen. Iedere zorg- of welzijnsorganisatie heeft te maken met toenemende samenwerking tussen meerdere partijen.

Deze ontwikkelingen zijn van betekenis voor professionals en bestuurders, maar zeker ook voor de mensen die de rol van interne toezichthouder vervullen. De huidige wijze van intern toezicht houden vraagt heroverweging, aanvulling en aanpassing. Het is niet toereikend om alleen vanuit het perspectief van de organisatie en haar belangen toezicht te houden. De Governance code zorg benadrukt ook steeds meer het maatschappelijk perspectief. 

Momenteel zien we dat het handelingsrepertoire en de toezichtvisie van de RvT op dit terrein nog in ontwikkeling zijn. Er is ontluikende kennis beschikbaar en het vraagt vooral een gezamenlijke zoektocht in de praktijk om al experimenterend tot een passende werkwijze en rolinvulling te komen. Om aan deze zoektocht een bijdrage te leveren, zijn Vilans, Levinas Instituut en Common Eye het initiatief ‘Een goed gesprek over toezicht op netwerken’ gestart. Tien verschillende organisaties hebben op een oproep gereageerd om deel te nemen aan deze zoektocht. De opbrengsten uit die sessies zijn gebundeld in deze publicatie, met verwijzingen naar bestaande literatuur. Dit met als doel om raden van toezicht en raden van bestuur te inspireren om zelf in beweging te komen en concrete handvaten te bieden hoe dit aan te pakken. 

Downloads

Deel deze pagina via:

Stel je vraag aan

Soort

Kennisbundel

Soort kennis

Onderzoekskennis