Naar hoofdinhoud Naar footer

Rapport kennisvragen langdurige zorg 2020

Om cliënten met een langdurige zorgvraag goede zorg te geven, moeten zorgmedewerkers beschikken over de juiste kennis. Hiervoor is een structurele kennisinfrastructuur nodig waarin kennisontwikkeling en kennisdeling vanzelfsprekende onderdelen worden in de praktijk van de langdurige zorg.

Kennisinfrastructuur

VWS gaf in 2017 diverse partijen – waaronder Vilans - de opdracht om de kennisinfrastructuur in de langdurige zorg structureel te verstevigen. Praktijk en wetenschap in de langdurige zorg dichter bij elkaar brengen is het doel van het programma Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg. In het kader van dit programma voerde Vilans in 2018 en 2019 een onderzoek uit. De doelstelling van dit onderzoek was het inventariseren van kennisvragen van zorgmedewerkers in de langdurige zorg, die kunnen dienen als input voor onderzoeksprogramma’s. De volgende vragen worden beantwoord:

  1. Welke kennisvragen hebben zorgmedewerkers in de langdurige ouderen- en gehandicaptenzorg in Nederland?
  2. Welke kennisvragen vinden zorgmedewerkers het meest relevant en belangrijk om antwoord op te krijgen in toekomstig onderzoek?
  3. Welke van de meest relevante en belangrijke vragen zijn momenteel al onderwerp van wetenschappelijk onderzoek? 

Er is ook een actuelere versie van dit onderzoek. Bekijk de resultaten van 2023.

Publicatiedatum

01-04-2020

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Rapport

Programma's / projecten

Kennisinfrastructuur Langdurige Zorg