Naar hoofdinhoud Naar footer

Toolkit leefpatroonmonitoring helpt bij implementatie

Gepubliceerd op: 03-06-2024

Leefpatroonmonitoring (LPM) helpt alleenwonende mensen met langer zelfstandig en veilig thuis wonen. En zorgt ervoor dat zorgprofessionals én mantelzorgers samen de zorgbehoevende kunnen ondersteunen.

Is dit het antwoord op jullie zorgvraag en wil je hiermee aan de slag? Dan geeft de toolkit leefpatroonmonitoring een praktijkgericht stappenplan om LPM te implementeren. 

Wat is leefpatroonmonitoring?

Met zorgtechnologie voor leefpatroonmonitoring krijgen zorgmedewerkers en mantelzorgers inzicht in het leefpatroon van alleenwonende mensen. Dit is handig bij bijvoorbeeld mensen met dementie, de ziekte van Parkinson of een verstandelijke beperking. Sensoren die op verschillende plekken in de woning zijn bevestigd, volgen hun activiteiten. Eventuele veranderingen in die activiteiten zijn zo snel te zien. 

NB: in deze toolkit wordt de term ‘leefpatroonmonitoring’ aangehouden. In sommige documenten staat er ‘leefstijlmonitoring’. Hier wordt hetzelfde mee bedoeld. 

Waarom is de Toolkit Leefpatroonmonitoring ontwikkeld

Steeds meer zorgorganisaties zetten LPM in om het dagelijks leven van mensen te volgen en op tijd veranderingen te kunnen waarnemen. Vanuit het veld ontstond een behoefte aan een implementatietoolkit gericht op leefpatroonmonitoring. Waardigheid en trots voor de toekomst (programma Vilans), Anders Werken in de Zorg en Vliegwiel sloegen de handen hiervoor ineen.

Implementatieroute 

Omdat implementatieroutes niet nieuw zijn, hebben we de Innovatie-Route als basis genomen. De Innovatie-Route is een generieke aanpak voor implementatie van technologie in de zorg, met veel aandacht voor inzet van de juiste technologie voor de vraag van de cliënt met oorsprong in de gehandicaptenzorg. De implementatieroute in deze toolkit hebben we gericht op  leefpatroonmonitoring. Hierbij gaat het niet om een specifiek product. Meerdere leveranciers bieden leefpatroonmonitoring.

Voor wie is de toolkit?

Deze toolkit richt zich op leefpatroonmonitoring die bij mensen thuis wordt ingezet vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). De toolkit is speciaal voor projectleiders en anderen die de inzet van leefpatroonmonitoring vormgeven en begeleiden.

Geleerde lessen bij implementatie

Om organisaties op weg te helpen, hebben we geleerde lessen uit de praktijk opgehaald en vertaald in:

  1. De stappen bij implementatie van leefpatroonmonitoring met voorbeelddocumenten: de implementatieroute.
  2. De klantreis zonder en mét leefpatroonmonitoring, zodat je de verschillen kunt zien en duiden.
  3. Een procesbeschrijving voor de inzet van leefpatroonmonitoring bij een cliënt.

Download de toolkit

Download de Toolkit Leefpatroonmonitoring via de website van Vliegwiel.

Lees meer

Deel deze pagina via:

Soort

Toolkit

Organisatie / Uitgever

Anders Werken in de Zorg, Vliegwiel en Vilans

Programma's / projecten

Waardigheid en trots voor de toekomst