Naar hoofdinhoud Naar footer

Overzicht verplichte registraties begeleiders in de gehandicaptenzorg

Begeleiders in de gehandicaptenzorg ervaren veel registratielast. Maar er is vaak onduidelijkheid over welke registraties vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht zijn. Daarom ontwikkelde Vilans - in samenwerking met Zorg Zaken Groep - een handig overzicht van wettelijk verplichte registraties voor begeleiders in de gehandicaptenzorg.

Fabels rondom registraties

In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz) verplicht is om te registreren. Ook worden een aantal hardnekkige fabels en misverstanden rondom registraties uit de wereld geholpen. Het bevat daarnaast tips over waar ruimte zit om processen te veranderen en zo administratieve lasten te verminderen. Goede persoonsgerichte en veilige zorg. Met regels en registraties die daarbij helpen. Daar gaan we voor!

Versie 4 | januari 2021

Op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit overzicht periodiek geactualiseerd binnen het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn: 

 • De afbakening is aangepast (onder andere pgb geschrapt) 
 • Wgbo, wetswijziging per 1 januari 2020 is verwerkt 
 • Wzd ingevoegd, Wet Bopz verwijderd 
 • Wlz, nieuwe verzilveringsvorm dtv toegevoegd 
 • Handreiking Medicatiebeleid Gehandicaptenzorg juli 2020 toegevoegd 
 • Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten is toegevoegd 
 • Afwegingskader huiselijk geweld toegevoegd 
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is toegevoegd 

De juridische inhoud van het overzicht is opgesteld door Zorg Zaken Groep. Vilans was verantwoordelijk voor de projectco√∂rdinatie. Bij de actualisatie van het overzicht zijn verschillende partijen geraadpleegd, waaronder (alfabetische volgorde): 

 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) 
 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
 • Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) 
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Publicatiedatum

01-01-2021

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Checklist

Taal

Nederlands

Auteur

Else Stapersma

In samenwerking met: Zorg Zaken Groep

Programma's / projecten

[Ont]Regel de Langdurige Zorg (ORLDZ)