Naar hoofdinhoud

Overzicht verplichte registraties in langdurende intramurale ouderenzorg

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig? Vilans ontwikkelde - in samenwerking met Zorg Zaken Groep - een handig overzicht van wettelijk verplichte registraties in de langdurende intramurale ouderenzorg.

Fabels rondom registraties

In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de wet verplicht is om te registreren voor organisaties en voor zorgmedewerkers. Ook wordt een aantal hardnekkige fabels en misverstanden rondom registraties uit de wereld geholpen. Het bevat daarnaast tips over waar ruimte zit om processen te veranderen en zo administratieve lasten te verminderen. Goede persoonsgerichte en veilige zorg. Met regels en registraties die daarbij helpen. Daar gaan we voor!

Versie 4 | januari 2021

Op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving wordt dit overzicht periodiek geactualiseerd binnen het programma [Ont]Regel de Langdurige Zorg. Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn: 

 • Afbakening is aangepast (onder andere pgb geschrapt) 
 • Wgbo, wetswijziging per 1 januari 2020 is verwerkt 
 • Wzd ingevoegd, Wet Bopz verwijderd 
 • Wlz, nieuwe verzilveringsvorm deeltijdverblijf toegevoegd 
 • Kwaliteitskader Overdracht van medicatiegegevens in de keten is toegevoegd 
 • Afwegingskader huiselijk geweld toegevoegd 
 • Gegevens Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geactualiseerd 
 • Kwaliteitskader Addendum langdurige zorg thuis met Wlz-indicatie is toegevoegd 
 • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg is toegevoegd 
 • Lijst met gebruikte afkortingen toegevoegd

De juridische inhoud van het overzicht is opgesteld door Zorg Zaken Groep. Vilans was verantwoordelijk voor de projectcoƶrdinatie. Bij de actualisatie van het overzicht zijn verschillende partijen geraadpleegd, waaronder (alfabetische volgorde): 

 • Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
 • Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN)

Publicatiedatum

01-01-2021

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Ondersteuningsplan

Type

Digitaal

Taal

Nederlands

Auteur

Else Stapersma in samenwerking met Zorg Zaken Groep

Programma's / projecten

[Ont]Regel de Langdurige Zorg