Naar hoofdinhoud Naar footer

Aan de slag met het sociale netwerk

Gepubliceerd op: 17-01-2024

Laatst bijgewerkt op: 17-01-2024

Een sociaal netwerk is voor iedereen van onschatbare waarde, ook voor mensen die ondersteuning kunnen gebruiken. Het biedt mensen emotionele ondersteuning en kan daarnaast ook praktische hulp bieden. Hierdoor wordt de kwaliteit van zorg en ondersteuning verbeterd, net als de kwaliteit van leven. De wegwijzer ‘Aan de slag met het sociale netwerk’ staat vol praktische instrumenten en methoden om het netwerk van je cliënt in kaart te brengen, te vergroten en te versterken.

Wegwijzer om sociaal netwerk in kaart te brengen, te vergroten en te versterken

Doordat het aantal hulpvragen toeneemt vanwege de dubbele vergrijzing en mensen die steeds langer thuis blijven wonen, wordt het beroep op professionals groter. Dit maakt het noodzakelijk voor professionals om alternatieve vormen van steun te zoeken en betrekken. Eén daarvan is het versterken van de netwerken van cliënten. Zodat cliënten met behulp van hun netwerk beter in staat zijn om zelf met hun hulpvragen om te gaan. En daardoor zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan.

Ondersteuning vanuit een breed netwerk zorgt voor vergroting van het draagvlak van de mensen die ondersteunen, doordat de draaglast per persoon vermindert. Daarmee kan worden voorkomen dat een enkele mantelzorger overvraagd wordt.

Over de wegwijzer

In deze wegwijzer lees je wat jij als professional in zorg en welzijn kunt doen om het netwerk van je cliënt in kaart te brengen, te vergroten en te versterken. In de wegwijzer vind je verschillende nuttige methoden en instrumenten. Niet alle beschikbare instrumenten en methoden zijn opgenomen. Zo is er een zorgvuldige selectie gemaakt waarbij er is gekeken naar methoden die direct toepasbaar zijn in het werk.

Tip: Blijf je ervan bewust waarom je werkt aan een sterker sociaal netwerk.

Naast informele zorg en steun biedt een netwerk namelijk ook emotionele steun en het plezier van samen dingen doen. En het leidt tot meer welbevinden, zelfredzaamheid en eigenwaarde. Als dat lukt, dan is dat uiteindelijk ook terug te zien in een verminderde hulpvraag. Reden genoeg om te werken aan sociale netwerken!

Leeswijzer

De wegwijzer is opgedeeld in drie hoofdstukken. In ieder hoofdstuk staat een vraag centraal en komen methoden en instrumenten aan bod die je kunt gebruiken om hier antwoord op te geven: 

1. Hoe breng je het bestaande netwerk in kaart?

2. Hoe kun je een netwerk uitbreiden?

3. Hoe kun je een netwerk versterken of mobiliseren?

Downloads

Deel deze pagina via:

Soort

Handreiking

Soort kennis

Praktijkkennis

Taal

Nederlands