Leven in coronatijd
als je risico loopt

Door corona leven we in een lastige tijd. Sommige mensen hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Je wil dan weten waar je aan toe bent. Zodat je goede keuzes kunt maken.

Leef je al lange tijd met een ziekte of met een beperking? Dan kan corona voor jou een extra risico zijn. Dat geldt ook voor mensen die ouder zijn dan 70 jaar. Mogelijk behoor jij tot een van de risicogroepen van het RIVM. Het kan zijn dat je bezorgd bent en behoefte hebt aan informatie over jouw situatie. Zodat jij betere keuzes kunt maken over wat wel of niet te doen. Vilans en partners helpen je antwoorden te vinden. Met tips en praktische informatie.

Leven in coronatijd als je risico looptOp de website van het RIVM staat de lijst met risicogroepen. Weet je niet zeker of je extra risico loopt? Bespreek dit dan met je zorgverlener of arts. Zij kennen jouw specifieke situatie. Bekijk ook de lijst met cliëntorganisaties.

Het informatiepunt Leven in coronatijd probeert een zo eenduidig mogelijk antwoord te geven op de vragen van mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking. Uiteraard is ieder mens verschillend en iedere situatie anders. Tegelijkertijd is er nog steeds veel onduidelijk over corona. Neem bij twijfel contact op met je arts of andere hulpverlener. Jij bent tenslotte degene die gaat over jouw gezondheid.

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over het coronavirus: 0800 - 1351 (bereikbaar tussen 08.00 en 20.00 uur)

Wijzigingsdatum: 26-1-2021
Deze webpagina’s zijn in ontwikkeling en worden regelmatig bijgewerkt.

Ga direct naar:

 1. Wat betekent de lockdown en de avondklok voor mij?
 2. Gaat de zorg en ondersteuning door tijdens de lockdown en de avondklok?
 3. Ik ben mantelzorger. Moet ik mij aan de avondklok houden?
 4. Wanneer krijg ik een corona-prik?
 5. Mijn gezondheid is slecht. Is het vaccin wel veilig voor mij?
 6. Wie geeft mij de corona-prik en waar gebeurt dat?
 7. Ik val in de risicogroep. Kan ik nog naar de dagbesteding of dagopvang gaan?
 8. Moet mijn zorgverlener na vaccinatie nog beschermingsmiddelen dragen?
 9. Ik val in de risicogroep maar wil toch graag bij mijn familie of vrienden zijn. Wat is toegestaan?
 10. Door corona heb ik een lastige tijd. Waar kan ik hulp of ondersteuning vinden?
 11. Per 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen. Geldt dat ook voor mensen met een beperking of ziekte?
 12. Ik kan door mijn ziekte/beperking geen mondkapje dragen. Mag ik dan een faceshield gebruiken?
 13. Ik heb een beperking/aandoening. Loop ik meer kans om ernstig ziek te worden door corona?
 14. Waar vind ik informatie over mijn specifieke aandoening en corona?
 15. Mijn ziekte staat op de lijst met risicogroepen van het RIVM. Ik heb dus meer kans om erg ziek te worden van corona. Wat betekent dat precies?
 16. Ik woon met iemand uit de risicogroep. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?
 17. Ik loop extra risico bij corona. Toch wil mijn werk of school dat ik kom. Wat kan ik doen?
 18. Wat als ik door mijn beperking/ziekte geen 1,5 meter afstand kan houden?
 19. Ik ben voorzichtig geweest maar toch besmet geraakt. Wat moet ik doen?
 20. Kan ik de thuiszorg of mijn hulp thuis ontvangen?
 21. Wat als de thuiszorg of hulp geen 1,5 meter afstand kan houden? Zijn er dan extra vormen van bescherming nodig?
 22. Is het voor mij veilig om naar mijn arts, specialist of therapeut toe te gaan?
 23. Stel: Ik ga naar de huisarts of het ziekenhuis. Waar moet ik dan verder nog op letten?
 24. Stel: Ik ga naar de huisarts of het ziekenhuis. Zijn er dan extra vormen van bescherming nodig of mogelijk?
 25. Ik ben naaste/mantelzorger. Het vraagt veel van mij. Hoe kan ik ondersteuning krijgen?
 26. Ik val in de risicogroep en ben in quarantaine. Ik krijg weinig beweging. Wat kan ik daaraan doen?
 27. Het is voor mij moeilijk/niet mogelijk om naar een teststraat te gaan. Hoe kan ik mij toch laten testen?
 28. Ik regel mijn zorg/ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb). Zijn daar vanwege corona extra afspraken over?

1. Wat betekent de lockdown en de avondklok voor mij?

Er zijn veel zorgen om nieuwe vormen van het virus. Bijvoorbeeld de Britse variant. Ook zijn er te veel besmettingen als vrienden en familie elkaar bezoeken.

Daarom zijn we tot tenminste 9 februari in een strenge lockdown. En hebben we een avondklok. Hiermee wil de overheid voorkomen dat er nog meer mensen ziek worden.

De regels voor iedereen zijn:

 • Blijf zoveel mogelijk thuis.
 • Ga alleen naar buiten voor bijvoorbeeld:
  • Boodschappen
  • medische zorg
  • voor werk (als dit moet)
 • Ontvang thuis niet meer dan 1 persoon per dag. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.
 • Ga maximaal 1 keer per dag ergens op bezoek.
 • Ga maximaal met 2 personen naar buiten. Of met de personen met wie je samenwoont.
 • Ga niet naar buiten vanaf 21.00 uur ‘s avonds tot 04.30 uur ’s ochtends. Behalve als dat echt moet. Dit is de avondklok.

Extra goed oppassen

Als je in de risicogroep valt moet je extra goed oppassen. Je loopt meer kans om ziek te worden. En het is vaak moeilijker om weer beter te worden.

Het is dus erg belangrijk dat jij je aan de regels houdt. Maar ook de mensen om je heen.

Ontmoet daarom zo weinig mogelijk mensen. Want: hoe minder mensen je ontmoet, hoe minder kans op besmetting.

Wat kan wel?

 • Als je toch besluit om af te spreken: vraag dan vóóraf of mensen klachten hebben. Hebben zij klachten die lijken op corona spreek dan niet af.
 • Spreek bij voorkeur buiten af. Buiten is de kans op besmettingen kleiner.
 • Let extra goed op dat iedereen zich houdt aan de 1,5 meter en hygiënemaatregelen.

Voel je je eenzaam?

Door de strenge regels kunnen we minder mensen zien. Het kan zijn dat je daardoor extra zorgen hebt of eenzaam bent. Dat is heel begrijpelijk. Spreek erover met je naasten of je zorgverlener.

Of bel met de Luisterlijn: 0900 - 0767. Ze nemen dag en nacht de telefoon op.

Voor ouderen is er een speciale website ‘Een tegen eenzaamheid’.

Tips:

2. Gaat de zorg en ondersteuning door tijdens de lockdown en de avondklok?

Tijdens de lockdown gaat de zorg en ondersteuning voor mensen met een kwetsbare gezondheid gewoon door. Dus ook:

 • Verzorging en verpleging die je thuis krijgt.
 • De dagbesteding of dagopvang. Ook het vervoer ernaartoe gaat door zoals je gewend bent.
 • De huishoudelijk hulp die vanuit de gemeente geregeld is.
 • Begeleiding die vanuit de gemeente geregeld is.
 • Hulp van bijvoorbeeld tandarts, fysiotherapeut, opticiens en audiciens.

Mantelzorg ook tijdens avondklok

Tijdens de avondklok is medische hulp of bezoek van mantelzorgers voor dringende medische situaties toegestaan. Je mantelzorger gebruikt hiervoor de Eigen verklaring avondklok.

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl:

Ik heb een beperking/aandoening. Loop ik meer kans om ernstig ziek te worden door corona? Hoe kom ik daarachter?

3. Ik ben mantelzorger. Moet ik mij aan de avondklok houden?

Er zijn veel besmettingen als vrienden en familie elkaar bezoeken. Daarom voert de regering van 23 januari tot 10 februari een avondklok in.

Dat betekent dat je niet naar buiten mag tussen 21.00 uur in de avond en 04.30 uur in de ochtend.

Behalve als dat echt moet. Bijvoorbeeld omdat je mantelzorger bent. Je bent mantelzorger als je lange tijd voor iemand zorgt zonder dat je daar geld voor krijgt.

Hoe laat ik zien dat ik mantelzorger ben?

Met het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ kun je laten zien dat je mantelzorger bent. Het gaat om zorg die echt nodig is en die je niet kan uitstellen.

Download de eigen verklaring avondklok

Het derde vakje ‘Iemand heeft dringend mijn hulp nodig’ is voor mantelzorgers. Vul het formulier in. En neem het mee als je tijdens de avondklok voor de mantelzorg de straat op gaat. Dit kan geprint of op je telefoon. Neem ook een geldig identiteitsbewijs mee.

Natuurlijk blijft het nodig om je ook aan de andere coronaregels te houden.

Tip:

4. Wanneer krijg ik een corona-prik?

Sinds 6 januari 2021 worden Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Dit vaccin is een middel dat je beschermt tegen het virus. Vaccinatie is vrijwillig. Je kiest zelf of je een prik laat zetten.

Je krijgt twee keer een prik. Ongeveer drie weken na de eerste prik krijg je nog een prik. Je bent dan beschermd tegen corona. De kans dat je corona krijgt is klein. Als je het toch krijgt dan word je niet zo ziek.

Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom krijgen sommige groepen voorrang. Zo worden de meest kwetsbare mensen beschermd. En kunnen zorgverleners mensen blijven helpen.

Wie is wanneer aan de beurt?

Je krijgt een uitnodiging van een arts of van de GGD wanneer je aan de beurt ben voor een prik.

Het uitnodigen gebeurt volgens een planning. Daarin staat wanneer welke groep mensen aan de beurt is. Het kan soms meerdere maanden duren voordat iedereen in een groep is geprikt.

De planning kan worden aangepast. Bijvoorbeeld door nieuwe ontwikkelingen of adviezen.

Als eerst: zorgmedewerkers

Het eerst zijn mensen aan de beurt die in de zorg werken. Zij worden vanaf begin januari geprikt. Dit zijn:

 • Zorgmedewerkers in verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen.
 • Zorgmedewerker in de gehandicaptenzorg.
 • De wijkverpleging en Wmo-ondersteuning.
 • GGZ-medewerkers.
 • Artsen en verplegers in ziekenhuizen die mensen met corona helpen.
 • Huisartsen.

Planning van mensen uit risicogroepen

Vanaf half januari:

 • Mensen die wonen in verpleeghuizen of in kleinschalige woonvormen.
 • Mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen.

Vanaf eind januari/februari

 • Mensen vanaf 90 jaar die thuis wonen en mobiel zijn. Mobiel zijn betekent dat je nog goed kunt verplaatsen.

Vanaf half februari

 • Mensen die thuis wonen vanaf 60 jaar.
 • Mensen met psychische problemen die in instellingen wonen.
 • Mensen van 18-60 jaar met een medische indicatie. Een medische indicatie wil zeggen dat je een ziekte of probleem hebt waar je een behandeling voor krijgt. Er wordt begonnen bij de oudste mensen.

Vanaf mei

 • Mensen van 18-60 jaar die geen medische indicatie hebben.

De complete planning vind je op Rijksoverheid.nl. Daar vind je ook de laatste versie.

Heb je corona gehad?

Ook als je al eens corona hebt gehad is het verstandig om een prik te nemen. Zo weet je zeker dat je maximaal beschermd bent.

Ben je jonger dan 18?

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar krijgen voorlopig geen prik. Dat komt omdat de huidige vaccins nog niet zijn goedgekeurd voor deze groep.

Heb je vragen over de vaccinatie?

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 0800 - 1351. Dit nummer kun je bellen tussen 08.00 en 20.00 uur. Zij geven algemene informatie over de vaccinatie. Vragen over jouw eigen situatie kun je beste met jouw arts of hulpverlener bespreken.

Tips:

Wanneer krijg ik een corona-prik?

5. Mijn gezondheid is slecht. Is het vaccin wel veilig voor mij?

Het coronavaccin is een middel dat je beschermt tegen het coronavirus. De veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel wordt een vaccin niet toegelaten in Nederland.

De coronavaccins zijn in grote groepen mensen getest. Daarbij wordt óók gekeken of het vaccin veilig is voor mensen uit risicogroepen.

Veelvoorkomende bijwerkingen zijn bekend. De kans op een ernstige of onbekende bijwerking is erg klein. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden de bijwerkingen nog in de gaten gehouden.

Vaccinatie is vrijwillig. Je kiest zelf of je een prik wil krijgen. Er zijn verschillende vaccins. Er wordt goed gekeken naar welk vaccin voor welke groep het meest geschikt is. Je kunt niet kiezen welk vaccin je krijgt.

Vraag aan je arts of het veilig is

In sommige gevallen is het verstandig om met jouw arts te overleggen. Om te vragen of het veilig is. Of om de voordelen en nadelen te bespreken. Dat is als je:

 • Eerder een allergische reactie hebt gehad op een ingrediënt van een vaccin.
 • Een slechte afweer hebt. Bijvoorbeeld door ziekte of het gebruik van medicijnen.
 • Bloedverdunners gebruikt. Of als je een ziekte hebt waardoor je bloed minder goed stolt.
 • Zwanger bent.
 • Ernstig ziek bent of hoge koorts hebt.

Wanneer je een afspraak maakt voor een prik stelt de GGD jou een aantal vragen. Ook dit is om te controleren of het veilig is om je te laten vaccineren.

Tips:

Krijg je binnen twee weken na je laatste vaccinatie van een dokter een medicijn? Vertel de dokter dan dat je een corona-prik hebt gehad. De dokter kan hier als het nodig is rekening mee houden.

6. Wie geeft mij de corona-prik en waar gebeurt dat?

Als je aan de beurt bent dan ontvang je een uitnodiging voor vaccinatie. In de uitnodiging staat wie jou prikt en waar dat gebeurt. Ook vind je er het nummer dat je moet bellen om een afspraak te maken.

Ongeveer drie weken na de eerste prik krijg je nog een prik. Je bent dan beschermd tegen corona. De kans dat je corona krijgt is klein. Als je het toch krijgt dan word je niet zo ziek.

Wie prikt?

Als je in een instelling woont is het vaak de instellingsarts die jou vaccineert. In de meeste andere gevallen zal de huisarts of GGD de prik geven. Bij de GGD gebeurt dit op een centrale locatie.

De instellingsarts vaccineert jou:

 • Als je in een verpleeghuis woont.
 • Als je een verstandelijke beperking of psychische problemen hebt en in een instelling woont.

De huisarts vaccineert jou: :

 • Als je thuis woont, ouder dan 60 jaar bent, en je niet mobiel bent. Niet mobiel zijn betekent dat je niet goed kunt verplaatsen. Het ligt aan jouw situatie of je naar de huisarts gaat of dat de huisarts bij jou thuis komt.
 • Als je 18 tot 60 jaar bent én een medische indicatie hebt. Een medische indicatie wil zeggen dat je een ziekte of probleem hebt waar je een behandeling voor krijgt. Daardoor is er een kans dat je zieker wordt van corona dan andere mensen.

De huisarts óf GGD vaccineert jou: :

 • Als je thuis woont, ouder dan 60 jaar bent, en mobiel bent. Het hangt af van de situatie of je naar de huisarts gaat of naar een locatie van de GGD.

De complete planning vind je op Rijksoverheid.nl. Daar vind je ook de laatste versie.

Heb je vragen over de vaccinatie?

De Rijksoverheid heeft een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 0800 - 1351. Dit nummer kun je bellen tussen 08.00 en 20.00 uur.

Vragen over jouw eigen situatie kun je beste met jouw arts of hulpverlener bespreken.

Het Steunpunt Coronazorgen geeft informatie wat je kan doen als je zorgen hebt.

7. Ik val in de risicogroep. Kan ik nog naar de dagbesteding of dagopvang gaan?

Dagbesteding of dagopvang zijn plekken waar je heen gaat voor activiteiten onder professionele begeleiding. Deze activiteiten gaan zoveel mogelijk door. Ook tijdens de lockdown.

Twijfel je of je of jouw dagbesteding door kan gaan? Neem dan contact op met de organisatie waar jij heen gaat.

Een veilige plek

Het moet er veilig zijn. De dagbesteding en dagopvang houdt zich aan de regels, zoals de hygiëneregels en de 1.5 meter afstand. Een mondkapje dragen is vaak verplicht of wordt aangeraden. Ook kunnen medewerkers vragen stellen over jouw gezondheid. Door de regels kan het gebeuren dat niet iedereen op hetzelfde moment aanwezig kan zijn. Bijvoorbeeld doordat er geen 1.5 meter afstand gehouden kan worden. Groepen kunnen dan kleiner worden. Of verplaatst naar een andere moment. Hierdoor kan voorkomen dat je minder vaak naar de dagbesteding kunt gaan.

Betekent het dat jij helemaal niet meer naar de dagbesteding gaan? Dan zoekt de organisatie samen met jou naar andere mogelijkheden.

Nadenken over voordelen en nadelen

Doordat je in de risicogroep valt, loop je meer kans om ziek te worden. Kijk daarom goed naar de voor- en nadelen van de dagbesteding en dagopvang. Dagritme en sociale contacten zijn belangrijk. Maar je gezondheid is dat ook. Bespreek wat voor jou het beste is met je naasten, de organisatie, je (huis)arts of zorgverlener.

Tip:

Kun je geen mondkapje dragen vanwege een beperking of aandoening? Dan hoef je geen mondkapje te dragen. Je hoort dan bij de uitzonderingen. Lees meer over de uitzonderingen

8. Moet mijn zorgverlener na vaccinatie nog beschermingsmiddelen dragen?

Ook na vaccinatie draagt jouw zorgverlener persoonlijke beschermingsmiddelen. De regels blijven hetzelfde. Het maakt niet uit of jij of de zorgverlener een prik heeft gehad.

Ook houdt iedereen zich aan dezelfde basisregels voor hygiëne. Bijvoorbeeld de 1.5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Voorlopig verandert er dus nog niks.

Waarom is dit nodig?

Je krijgt twee keer een prik. De tweede prik krijg je drie weken na de eerste prik. Na de tweede prik ben je heel goed beschermd tegen corona. De kans dat je corona krijgt is klein, maar niet nul. Als je het toch krijgt dan word je niet zo ziek.

Sommige dingen weten we nog niet

We weten nog niet hoe lang het vaccin werkt. En of je het virus aan iemand kunt geven nadat je een prik hebt gehad. Daarom blijft het belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona. Wanneer bekend is hoe goed de vaccins werken kunnen de regels weer aangepast worden.

9. Ik val in de risicogroep maar wil toch graag bij mijn familie of vrienden zijn. Wat is toegestaan?

Tijdens de lockdown en de avondklok is contact in het echt minder goed mogelijk. De regel is namelijk: ontmoet zo weinig mogelijk mensen. Hoe minder mensen je ontmoet, hoe minder kans op besmetting.

Als je in de risicogroep valt heb je een grotere kans om erg ziek te worden. Je moet dus extra voorzichtig zijn.

Contact houden

Contact met je familie en vrienden is belangrijk. Bespreek met elkaar wat wél kan. Denk aan beeldbellen.

Vind een andere manier

Hoe kan je veilig en toch gezellig contact maken met familie? Bedenk samen wat kan. Wat vinden jullie belangrijk om samen te doen? Kan dat op een andere manier? Bijvoorbeeld:

 • Je kunt ook buiten afspreken. Dat maakt de kans op besmetting kleiner. Let op: Tijdens de lockdown mag je maximaal met 2 personen of één huishouden buiten zijn.
 • Heb je een tuin en kan je afstand houden? Dan kun je ook daar afspreken. In de tuin gelden dezelfde regels als in huis.
 • Maak een beeldbel-afspraak met elkaar. Bijvoorbeeld om op hetzelfde moment samen koffie te drinken of te eten. Beeldbellen kan bijvoorbeeld via Zoom, WhatsApp en Skype.
 • Ontvang je bezoek van iemand of komt iemand bij jou? Dan kan de rest van de familie of vrienden op hetzelfde moment inbellen. Zo ben je toch met een grotere groep een beetje bij elkaar.
 • Doe samen een online spelletje. Bijvoorbeeld UNO Online of Wordfeud. Je kunt ook tijdens het beeldbellen een spelletje spelen. Bijvoorbeeld een quiz. Google eens op ‘digitale quiz’ voor ideeën.

Voel je je eenzaam?

Het kan zijn dat je extra zorgen hebt of eenzaam bent. Dat is heel begrijpelijk. Spreek erover met je naasten of je zorgverlener.

Of bel met de Luisterlijn: 0900 - 0767. Ze nemen dag en nacht de telefoon op.

Voor ouderen is er een speciale website ‘Een tegen eenzaamheid’.

Meer weten over de corona-regels? Kijk op rijksoverheid voor een kort overzicht van de maatregelen.

10. Door corona heb ik een lastige tijd. Waar kan ik hulp of ondersteuning vinden?

Het Steunpunt Coronazorgen geeft informatie wat je kan doen als je zorgen hebt. Met tips, adviezen en namen van organisaties die je verder kunnen helpen.

Je kunt ook contact opnemen met de luisterlijn. Via 0900 - 0767 kun je dag en nacht met iemand in gesprek.

11. Per 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen. Geldt dat ook voor mensen met een beperking of ziekte?

Vanaf 1 december moet iedereen verplicht een mondkapje dragen in openbare gebouwen. Bijvoorbeeld in winkels, stations, luchthavens of de bibliotheek. Dit geldt in principe ook voor mensen met een ziekte of beperking.

Let op: Vilans en de samenwerkende cliëntenorganisaties kunnen geen verklaring afgeven of iemand tot de uitzondering behoort.

Uitzonderingen

Kan je vanwege je zichtbare of onzichtbare beperking of ziekte geen mondkapje dragen? Dat is bijvoorbeeld wanneer je:

 • Niet in staat bent een mondkapje te dragen of op te zetten. Bijvoorbeeld door een aandoening in je gezicht.
 • Door het dragen van een mondkapje last krijgt van je gezondheid. Bijvoorbeeld door een longaandoening.
 • Wanneer je erg in de war raakt door het dragen van een mondkapje. Bijvoorbeeld als je een verstandelijke beperking of psychische aandoening hebt. Ook jouw begeleiders hoeven dan geen mondkapje te dragen.
 • Doof of slechthorend bent en je moet kunnen liplezen. Dat geldt voor jou maar ook voor de ander die jou spreekt of helpt.

Hoe kan ik laten zien dat ik een uitzondering ben?

De politie, boa’s maar ook personeel van een winkel, bus of trein kunnen vragen waarom je geen mondkapje draagt. Je moet dan laten zien dat de regel niet voor jou geldt. Dat kan je doen door:

 • Het dragen van een faceshield (spatscherm). Hieruit blijkt dat je geen mondkapje kan dragen door jouw ziekte of beperking.
 • Een kaartje te laten zien waardoor duidelijk wordt dat jij een uitzondering bent. Zie informatie bij ‘Kaartje als extra ondersteuning’.
 • Een bewijs waarop staat dat je in behandeling bent bij een (huis)arts of zorgorganisatie. Bijvoorbeeld een verwijsbrief die je al in je bezit hebt. Of een bewijs van een afspraak bij een arts. Let op: Het gaat niet om een officiële medische verklaring. Die mag een arts niet over zijn patiënt afgeven. 
 • Een verklaring te laten zien van jouw begeleider of naaste waarom jij geen mondkapje kan dragen. Met naam en telefoonnummer zodat deze gebeld kan worden.
 • Jouw hulpmiddel of medicijnen te laten zien.
 • Iets anders tonen waaruit blijkt dat je geen mondkapje kan dragen.

Kaartje als extra ondersteuning

Het kan handig zijn om een extra bewijsmiddel bij je te hebben. Hiervoor heeft de overheid samen met cliëntenorganisaties een kaartje gemaakt. Daarop staat dat je onder de uitzondering van de mondkapjes-plicht valt. Dit kaartje kan je als eerste laten zien aan een handhaver of controleur.

Aan het kaartje kun je extra informatie toevoegen. Bijvoorbeeld:

 • De reden van geen mondkapje (in het kort).
 • Naam en telefoonnummer van jouw behandelaar of van een naaste.
 • Stempel of sticker van jouw zorginstelling.

Op de website van de Rijksoverheid lees je meer over de uitzondering van de mondkapjesplicht voor mensen met een beperking of ziekte.

Het kaartje kan je zelf printen.

 • Download het kaartje hier.

Voor meldingen kun je terecht bij het meldpunt van cliëntenorganisatie Ieder(in)

Of bel het corona informatienummer van de Rijksoverheid: 0800 - 1351

Ik val in de risicogroep. Moet ik verplicht een mondkapje dragen?

12. Ik kan door mijn ziekte/beperking geen mondkapje dragen. Mag ik dan een faceshield gebruiken?

Het faceshield (spatscherm) bedekt de neus en mond niet volledig. Het is daarom volgens de wet geen vervanging voor een mondkapje.

Toch mag je daar wel voor kiezen als een mondkapje dragen niet kan vanwege je beperking of ziekte. Daarnaast laat je daarmee zien dat je rekening houdt met je eigen gezondheid en die van anderen.

13. Ik heb een beperking/aandoening. Loop ik meer kans om ernstig ziek te worden door corona?

Als je een beperking of aandoening hebt dan moet je extra voorzichtig zijn. De kans dat je ernstig ziek wordt, kan voor jou groter zijn dan voor andere mensen. Het RIVM heeft een lijst met risicogroepen gemaakt. Je loopt meer risico als:

 • Je ouder bent dan 70 jaar.
 • Je volwassen bent en een onderliggende ziekte hebt. Bijvoorbeeld een longziekte of ernstige hart- of nierziekte.

Op de website van het RIVM kun je zien of jouw specifieke aandoening op de lijst van risicogroepen staat. Weet je niet zeker of je extra risico loopt? Bespreek dit dan met je zorgverlener of arts. Zij kennen jouw specifieke situatie.

Tip:

Ik heb een beperking/aandoening. Loop ik meer kans om ernstig ziek te worden door corona? Hoe kom ik daarachter?

14. Waar vind ik informatie over mijn specifieke aandoening en corona?

Veel websites geven informatie over specifieke aandoeningen en corona. Bijvoorbeeld de Hartstichting, het Diabetes Fonds en het Longfonds. Kijk op deze lijst voor het overzicht. Ook jouw eigen arts of specialist kan je informeren.

Tip:

 • Wil je snel weten wat je moet doen als je klachten hebt? Op de website van Steffie krijg je meteen advies.
Waar vind ik informatie over mijn specifieke aandoening en corona?

15. Mijn ziekte staat op de lijst met risicogroepen van het RIVM. Wat betekent dat precies?

Als je in een risicogroep valt dan moet je extra oppassen. Je hebt namelijk een grotere kans om ernstig ziek te worden. Of zelfs aan het coronavirus te overlijden.

Wees dus extra voorzichtig en volg de basisregels zo goed mogelijk op. Ook voor jouw bezoek is het extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen.

Houd de controle

Kun je de afstand tot andere mensen niet zelf bepalen? Probeer dan weg te blijven van zo’n situatie. Doe dat ook als er niet gecontroleerd kan worden of mensen klachten hebben. Bijvoorbeeld bij het boodschappen doen of in het openbaar vervoer. Hoe hou je de controle? Kijk naar de aanvullende adviezen op de website van het RIVM.

Tip:

Mijn ziekte staat op de lijst met risicogroepen van het RIVM. Ik heb dus meer kans om erg ziek te worden van corona. Wat betekent dat precies?

16. Ik woon met iemand uit de risicogroep. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen? 

Het is extra belangrijk om de basisregels goed op te volgen als je huisgenoot of naaste een kwetsbare gezondheid heeft. Ook ben je extra voorzichtig in contact met anderen. Zo voorkom je dat je corona krijgt.

Kinderen naar school?

Heb je een kind thuis en twijfel je of het naar school of de kinderopvang kan? Overleg dan met de arts en de schoolleiding wat de beste oplossing is.

Heb jij milde klachten die lijken op corona?

Dan geldt het algemene advies: laat je testen en blijf thuis tot de uitslag bekend is. Je bent dan in thuisquarantaine. Omdat je een huisgenoot hebt die in de risicogroep valt zijn er extra adviezen:

 • Houd afstand van de huisgenoot.
 • Draag een niet-medisch mondkapje.

Zo verklein je het risico om het coronavirus door te geven. Hoe je een mondkapje moet gebruiken zie je in dit filmpje van de Rijksoverheid.

Heb jij milde klachten én daarbij koorts of benauwdheid?

Dan geldt het algemene advies: als je huisgenoten hebt dan blijven zij ook thuis. Jullie zijn dan in gezinsquarantaine. Als zij klachten krijgen moeten zij zich ook laten testen op corona.

Lees meer over thuisblijven bij klachten op de website van de Rijksoverheid. Of bekijk het filmpje hierover.

Tips:

 • Hulp nodig tijdens het verplicht thuisblijven? Bekijk de tips in de folder Hulp en steun bij thuisquarantaine van de Rijksoverheid.
 • Wil je snel weten wat je moet doen als je klachten hebt? Op de website van Steffie beantwoord je een paar vragen en krijg je meteen advies.
 • Download de CoronaMelder-app. De app laat jou weten of je in de buurt bent geweest van iemand die het coronavirus heeft gekregen. Als je een melding krijgt lees je in de app wat je kunt doen. En of je je moet laten testen. Steffie legt in eenvoudige taal uit hoe de app werkt.
 • Heb je vragen over de CoronaMelder-app? De Rijksoverheid geeft antwoord op veelgestelde vragen.
Ik woon met iemand uit de risicogroep. Wat kan ik doen om besmetting te voorkomen?

17. Ik loop extra risico bij corona. Toch wil mijn werk of school dat ik kom. Wat kan ik doen?

Tenminste tot 9 februari 2021 gelden er strenge maatregelen:

Ik werk

Iedereen moet zoveel mogelijk thuis werken. Alleen mensen met een cruciaal beroep die niet thuis kunnen werken, mogen naar het werk komen. Bijvoorbeeld: als je werkt in de zorg of in een supermarkt. Op Rijksoverheid vind je de complete lijst van cruciale beroepen.

Heb jij een cruciaal beroep en wil je werkgever dat je toch komt? Neem dan contact op met de bedrijfsarts en bespreek jouw situatie. De bedrijfsarts kan jouw baas adviseren. Bedoeling is om in goed overleg te kijken hoe je jouw taken kunt uitvoeren.

In de Arbowet staan regels voor werkgevers en werknemers om gezond en veilig te werken. Kwetsbare mensen hebben recht op extra bescherming. Het RIVM geeft daar meer informatie over.

Het is ook mogelijk dat er voor jouw (type) organisatie afspraken zijn gemaakt voor mensen uit risicogroepen. Of zo’n protocol er is, kun je navragen bij jouw werkgever of vakbond.

Ik ben student

Tot ten minste 7 februari bieden onderwijsinstellingen voornamelijk onderwijs op afstand aan.

In mbo, hbo en wo mogen examens en tentamens worden afgenomen en is praktijkonderwijs mogelijk.

Ik heb een schoolgaand kind:

In het voortgezet onderwijs kunnen praktijkonderwijs, lessen voor examenleerlingen en het afnemen van schoolexamens in het (voor)examenjaar wel op locatie plaatsvinden.

In alle vormen van onderwijs mag er een uitzondering gemaakt worden voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen en studenten.

Kinderen van ouders met cruciaal beroep:

Voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep is er noodopvang op de basisschool of de kinderopvang en buitenschoolse opvang. Bedoeling is om alleen gebruik te maken van de noodopvang als er geen andere oplossing mogelijk is. Op Rijksoverheid vind je de complete lijst van cruciale beroepen.

Tip:

Ik loop extra risico bij corona. Toch wil mijn werk/school dat ik kom. Wat kan ik doen?

18. Wat als ik door mijn beperking/ziekte geen 1,5 meter afstand kan houden?

Er zijn situaties waarbij 1,5 meter afstand houden niet nodig of mogelijk is. Bijvoorbeeld:

 • Binnen een huishouden. Of je buiten of binnen bent: je hoeft geen afstand te houden.
 • Als je thuiszorg krijgt. Jouw zorgverlener kan zich dan extra beschermen.
 • Als iemand jou ondersteunt. Bijvoorbeeld bij het duwen van een rolstoel.

Ook met openbaar vervoer, de taxi en de kapper gelden uitzonderingen. Kijk voor alle actuele uitzonderingen op de website van de Rijksoverheid.

Ben je blind of slechtziend?

Als je blind of slechtziend bent, gelden er voor jou ook uitzonderingen. Zo kun je nog gearmd over straat met je partner of begeleider. Je mag altijd gearmd wandelen met mensen uit je eigen gezin of huishouden.

Tips:

Wat als ik door mijn beperking/ziekte geen 1,5 meter afstand kan houden?

19. Ik ben voorzichtig geweest maar toch besmet geraakt. Wat moet ik doen?

Ondanks dat je voorzichtig was ben je besmet geraakt met corona. Dat is heel vervelend voor jou en voor je naasten. Het is begrijpelijk dat je je zorgen maakt.

Hoewel de meeste mensen weinig klachten krijgen kan iedereen ernstig ziek worden. Val je in de risicogroep dan heb je méér kans om ernstig ziek te worden.

Je gaat in isolatie

Ben je positief getest? Je hebt dan corona en gaat in isolatie. De GGD  informeert je daarover. Als je thuis woont blijf je thuis (thuisisolatie). Lig je in het ziekenhuis? Dan ga je daar in isolatie. 

Je valt in de risicogroep en hebt klachten

Heb je 1 of meerdere van de volgende klachten? Bel meteen de huisarts:

 • Heb je koorts (38 graden of hoger)?
 • Je wordt in een paar dagen steeds zieker.
 • Je ademt steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen).
 • Je bent in de war.

Bovenstaande tekst komt van Thuisarts.nl. Je vindt daar nog meer adviezen die voor iedereen belangrijk zijn.

Hoe gaat het verder?

Over de verdere behandeling spreek je met jouw arts. De arts is gericht op jouw specifieke situatie. 

Tip:

 • Ben je op leeftijd en heb je een zwakke gezondheid? Thuisarts.nl heeft voor jou deze adviezen en tips.
Ik loop meer risico op corona. Kan ik de thuiszorg of mijn hulp thuis ontvangen?

20. Kan ik de thuiszorg of mijn hulp thuis ontvangen?

Zorgverleners komen zolang als dat kan bij je thuis. Dit zijn bijvoorbeeld de wijkverpleging of de thuiszorg. Denk ook aan huishoudelijke hulp of iemand die langere tijd voor je zorgt.

Hoe werkt het tijdens de avondklok?

Tijdens de avondklok is medische hulp of bezoek van mantelzorgers voor dringende medische noodsituatie toegestaan. Uw mantelzorger kan dit aangeven op de eigen verklaring avondklok.

Regels voor hygiëne

De thuiszorg of hulp houden zich aan de basisregels voor hygiëne. Soms zullen ze uit voorzorg ook een medisch mondneusmasker dragen. Het hangt af van hun taak of zij gebruik maken van extra hygiënemaatregelen.

Corona?

Heeft de hulp of thuiszorg coronaklachten? Dan laat deze persoon zich testen. Hij of zij komt dan voorlopig niet bij je thuis. De organisatie zal dan naar vervanging zoeken. De persoon met mogelijke corona blijft in quarantaine tot er een negatieve uitslag is. Een negatieve uitslag betekent dat iemand geen corona (meer) heeft.

Heb jezelf last van:

 • neusverkoudheid
 • een loopneus
 • niezen
 • keelpijn en hoesten
 • verhoging of koorts?

Bespreek dan met jouw zorgverlener wat je het beste kunt doen. Bespreek ook waar je je kunt laten testen.

Andere zorg

Het kan voorkomen dat je minder zorg krijgt dan je gewend bent. Of dat het anders wordt georganiseerd. Zo kan de zorgorganisatie in sommige gevallen ook op afstand hulp organiseren. De zorgorganisatie zal altijd met jou overleggen over de zorg die je krijgt.

Tips:

Ik loop meer risico op corona. Kan ik de thuiszorg of mijn hulp thuis ontvangen?

21. Wat als de thuiszorg of hulp geen 1,5 meter afstand kan houden? Zijn er dan extra vormen van bescherming nodig?

Jouw zorgverlener kan zich extra beschermen. Het maakt wel uit of jij coronaklachten hebt of niet.

Geen corona/coronaklachten

Heb je geen klachten die lijken op corona? Dan hoeft de wijkverpleging, thuiszorg of hulp geen extra beschermingsmiddelen te gebruiken. Vaak zullen ze uit voorzorg wel een medisch mondneusmasker dragen. Als de zorgverlener het nodig vindt dan kan hij anders beslissen. Heb je daar vragen over? Bespreek dan jouw situatie en bekijk samen wat voor jou de beste oplossing is.

Wel corona/coronaklachten

Heb je klachten die lijken op corona? Als je verzorgd wordt of bij lichamelijk onderzoek kan de wijkverpleging of thuiszorg geen 1,5 meter afstand houden. Jouw zorgverlener moet dan beschermingsmiddelen dragen. Dit zijn: medisch mondneusmasker, bril, schort en wegwerphandschoenen.

Tip:

 • Ben je mantelzorger van iemand die thuis intensieve zorg nodig heeft? En kun je daarbij geen 1,5 meter afstand houden? Dan kun je op recept van je huisarts of GGD via de apotheek beschermende materialen krijgen. Hoe je dat regelt lees je op de website van MantelzorgNL.
Wat als de thuiszorg of hulp geen 1.5 meter afstand kan houden? Zijn er dan extra vormen van bescherming nodig?

22. Is het voor mij veilig om naar mijn arts, specialist of therapeut toe te gaan?

Je kunt ervan uitgaan dat je veilig naar jouw huisarts, ziekenhuis of therapeut kunt gaan. Jouw arts probeert besmetting van corona te voorkomen. Voor jou, maar ook voor zichzelf.

Ga je van huis? Volg dan de basisregels en aanvullende regels op voor risicogroepen. Deze aanvullende adviezen staan op de website van het RIVM. Denk er wel aan dat je eerst een afspraak maakt voordat je naar de praktijk gaat.

Heb je corona of denk je dat je corona hebt? Bespreek dan met jouw zorgverlener wat dit betekent voor de afspraak. Bespreek ook waar je je kunt laten testen. Misschien is het in jouw geval ook mogelijk om te bellen of videobellen. Ook dit kun je bespreken.

Tips:

 • Op Thuisarts.nl vind je handige tips over een veilig bezoek naar jouw arts.
 • Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie over een bezoek aan het ziekenhuis.
Is het voor mij veilig om naar mijn arts, specialist of therapeut toe te gaan?

23. Stel: ik ga naar de huisarts of het ziekenhuis. Waar moet ik dan verder nog op letten?

Het is belangrijk dat je weet dat je veilig bij jouw zorgverleners terecht kunt. Huisartsen en ziekenhuizen treffen daarvoor allerlei maatregelen. Ook vragen ze jou om dat zelf ook doen.

Ga je naar de huisarts? De huisarts zal je vragen om in de wachtkamer 1,5 meter afstand te houden. Ook zal deze vragen om je handen te ontsmetten en een mondkapje te dragen. Ook het ziekenhuis zet dit soort maatregelen in. Zij kunnen bijvoorbeeld plexiglas schermen inzetten wanneer afstand houden lastig is.

Weet je niet zeker of je je aan de maatregelen kunt houden? Bijvoorbeeld omdat je moeite hebt met goed zien? Waardoor je niet zeker weet of je 1,5 meter afstand kunt houden? Neem dan contact op met je zorgverlener. Bespreek jouw zorgen en overleg hoe jouw bezoek toch veilig kan plaatsvinden.

Tips:

 • Vraag voorafgaand aan jouw bezoek wat de maatregelen zijn.
 • Neem voor jouw afspraak altijd een mondkapje mee. Op deze pagina van Pharos staat duidelijk uitgelegd wat de regels zijn.
Stel: ik ga naar de huisarts of het ziekenhuis. Waar moet ik dan verder nog op letten?

24. Stel: Ik ga naar de huisarts of het ziekenhuis. Zijn er dan extra vormen van bescherming nodig of mogelijk?

Artsen en specialisten kunnen extra beschermende maatregelen nemen om de zorg veilig te maken. Bijvoorbeeld wanneer zij werken in een gebied waar veel corona voorkomt. Maar óók in de zorg voor mensen met een chronische ziekte of met een zwakke gezondheid.

De arts kan bijvoorbeeld gebruik maken van een:

 • chirurgisch mondneusmasker
 • bril
 • spatscherm
 • handschoenen

Deze beschermingsmiddelen zijn belangrijk wanneer de arts geen 1,5 meter afstand kan houden. Zoals bij lichamelijk onderzoek.

Tip:

 • Vind je het prettig om vóór je bezoek te weten of jouw arts extra beschermende middelen gebruikt? Bel dan tevoren met het ziekenhuis of bespreek dit met jouw huisarts.
Ik ga naar de huisarts of het ziekenhuis. Zijn er dan extra vormen van bescherming nodig of mogelijk?

25. Ik ben naaste/mantelzorger. Het vraagt veel van mij. Hoe kan ik ondersteuning krijgen?

Het kan het zwaar zijn om lange tijd voor iemand te zorgen. Dan is het fijn te weten waar je hulp kunt krijgen.

Wel corona/coronaklachten

Elke gemeente heeft een Steunpunt Mantelzorg. Zij kunnen je helpen de weg te vinden naar de juiste hulp. Het steunpunt van de gemeente van je naaste kun je op internet opzoeken. Tik hiervoor de naam van de gemeente en het woord ‘mantelzorg’ in. Vaak vind je dan de naam en contactgegevens van de organisatie.

Zorgladder mantelzorg

De Zorgladder Mantelzorg geeft handige informatie. Bijvoorbeeld over hoe je hulp van je omgeving of van vrijwilligers kunt vragen. Maar ook over ondersteuning uit de Wmo of verpleging en verzorging aan huis. Je kunt ze ook bellen als je er niet uit komt.

De Rijksoverheid heeft een pagina over zorg voor mensen die thuis wonen. Daar vind je ook actuele informatie en tips voor mantelzorgers.

Digitale hulpmiddelen

Misschien kunnen digitale hulpmiddelen jou helpen. Bijvoorbeeld sensoren in huis die waarschuwen als je naaste is gevallen. Maar ook beeldbellen kan een oplossing zijn bij het onderhouden van contact. Ga naar Coronavirus en digitale zorg van Rijksoverheid.

Tip:

 • Heb je behoefte om stoom af te blazen? Bel dan met de Luisterlijn: 0900 - 0767.
 • Bij het Steunpunt Coronazorgen vind je informatie over hoe je met je gevoelens en zorgen om kan gaan. Waar nodig krijg je doorverwijzingen voor hulp.
Ik ben naaste/mantelzorger. Het vraagt veel van mij. Hoe kan ik ondersteuning krijgen?

26. Ik val in de risicogroep en ben in quarantaine. Ik krijg weinig beweging. Wat kan ik daaraan doen?

Het is in deze tijd belangrijk om in beweging te blijven. Bewegen helpt bij het vergroten van je weerstand. Door een goede weerstand ben je beter in staat om virussen, zoals het coronavirus, te bestrijden. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om ook binnen in beweging te blijven. Zodat je geestelijk en lichamelijk fit blijft.

Goed om te weten: alle beweging helpt!

Een paar simpele tips:

 • Als je een uur zit: ga binnen dat uur een paar keer staan en lopen.
 • Ga staan bij dingen die je normaal zittend doet. Bijvoorbeeld de krant lezen of puzzelen.
 • Heb je een trap? Loop wat vaker de trap op en af.

Hoe kun je veilig sporten en bewegen?

Meer tips voor ouderen vind je hier:

Voor mensen met dementie is er de beweeggids van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Voor mensen met een beperking staan op de website TopFit verschillende sportoefeningen.

Tips om meteen in beweging te komen:

Let op:

 • Ben je in quarantaine met klachten en koorts? Doe dan rustig aan en train niet. Als je klachten hebt die lijken op corona, laat je dan testen.
Ik val in de risicogroep en ben in quarantaine. Ik krijg weinig beweging. Wat kan ik daaraan doen?

27. Het is voor mij moeilijk/niet mogelijk om naar een teststraat te gaan. Hoe kan ik mij toch laten testen?

Zowel de GGD als de huisarts hebben een rol bij het testen. Of je naar een teststraat kan gaan of naar de huisarts, hangt af van de situatie en van jouw klachten. Meestal test de GGD. Soms test de huisarts. Dit gebeurt alleen als de huisarts je al behandelt. Meer hierover lees je op Thuisarts.nl.

Let op: Val je in de risicogroep? Dan moet je bij 1 of meerdere van de volgende klachten in ieder geval meteen de huisarts bellen:

 • Je hebt koorts (38 graden of hoger).
 • Je wordt in een paar dagen steeds zieker.
 • Je ademt steeds sneller of moeilijker (bijvoorbeeld bij het lopen).
 • Je bent in de war.

De huisarts overlegt met je waar je getest kan worden. En of je verder behandeld moet worden.

Testen bij klachten door GGD

Bij lichte klachten ga je naar een teststraat voor een test. Je maakt een afspraak bij een testlocatie door te bellen met 0800 - 1202 of door naar coronatest.nl te gaan. Het advies is om met de eigen auto naar de locatie te komen zodat je anderen niet besmet.

Ik heb geen auto

Kan je niet zelf rijden maar heeft jouw huisgenoot een auto? Rij dan alleen met deze huisgenoot en neem plaats links achter de bestuurder.

Ik ben minder valide

Is het niet mogelijk om met de auto te komen? Maar heb je wel een scootmobiel, brommobiel of een rolstoel? Meld dit tijdens de afspraak aan de medewerker. Dan bekijkt de medewerker op welke locatie je wel terecht kan.

Ik ben afhankelijk van anderen

Lig je in bed of heb je overal hulp van anderen bij nodig? De medewerker bespreekt dan met jou wat de mogelijkheden zijn in jouw regio. Bijvoorbeeld of de GGD de test bij jouw thuis af kan nemen.

Ik ben slechthorend/doof

Ben je slechthorend of doof? Of heb je moeite met spreken? Dan kun je gebruik maken van een (gebaren)tolk. Bel met de Teletolk of maak een online afspraak. De informatie vind je onder het kopje Aanmelden coronatest als u auditief beperkt bent.

Kan ik mijzelf testen?

Er zijn nog geen goede zelftests. Jezelf thuis op corona testen is helaas niet mogelijk. Op Rijksoverheid.nl lees je meer over de verschillende testen die er zijn.

28. Ik regel mijn zorg/ondersteuning met een persoonsgebonden budget (pgb). Zijn daar vanwege corona extra afspraken over?

Op de website van Per Saldo vind je actuele informatie over corona en het pgb. Per Saldo is de belangenvereniging van budgethouders.

Onze partners

Bezoek de website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Bezoek de website van Ieder(in)
Bezoek de website van Per Saldo
Bezoek de website van KBO-Brabant
Bezoek de website van Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)