Leverings
voorwaarden

Bekijk de leveringsvoorwaarden en klachtenregeling die van toepassing zijn op onze producten en diensten

Bekijk de algemene leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn op onze producten en diensten. We doen altijd ons best, maar het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over ons werk. Heeft u daarover een klacht? Dan kunt u deze schriftelijk, voorzien van uw handtekening en de datum, indienen bij:

Vilans
T.a.v. Raad van bestuur
Postbus 8228
3503 RE Utrecht


Geef een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van uw klacht. Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat wat de afhandelingstermijn is, de verdere procedure, wie de contactpersoon is en u krijgt de mogelijkheid gehoord te worden.

Bekijk de volledige klachtenregeling.