Ludo Glimmerveen
Senior onderzoeker

Ludo
Glimmerveen

Senior onderzoeker

'Wat als goede zorg nét iets anders betekent voor verschillende betrokken?'

Op grote lijnen verstaan we elkaar wel. Goede zorg bouwt voort op wat belangrijk is voor mensen met een ziekte of beperking. En wordt waar mogelijk dicht bij huis geboden, met actieve betrokkenheid van mensen zelf én hun directe omgeving. Als we het daarover eens zijn, waarom zijn sommige veranderingen in de praktijk dan toch zo lastig te realiseren?

Vanuit verschillende organisaties, beleidsdomeinen en beroepsgroepen kan ‘goede zorg’ nét iets anders betekenen. Net zoals mensen met een ziekte of beperking verschillende dingen belangrijk zullen vinden. Wat betekent dit voor ons streven naar geïntegreerde en persoonsgerichte zorg? Het antwoord op deze vraag is cruciaal om samen de zorg te kunnen verbeteren. En vormt een belangrijke drijfveer voor mijn werk bij Vilans. 

Wapenfeiten van Ludo Glimmerveen

  • Promoveert op een onderzoek naar burgerparticipatie in de ouderenzorg: wat betekent het voor zorgaanbieders om zich meer ‘open te stellen’ voor participerende burgers?
  • Vertaalde zijn promotieonderzoek naar een rollenspel waarin deelnemers de dilemma’s rond burgerparticipatie zelf kunnen ervaren.
  • Werkt al een klein tien jaar op het snijvlak van (wetenschappelijk) onderzoek en maatschappelijke vraagstukken.

Publicaties van Ludo Glimmerveen

  • Glimmerveen, L., & Nies, H. (2015). Integrated community-based dementia care: the Geriant model. International Journal of Integrated Care, 15(6).
  • Glimmerveen, L., Ybema, S., & Nies, H. (2018). Empowering citizens or mining resources? The contested domain of citizen engagement in professional care services. Social Science & Medicine, 203, 1-8.

In team Lokaal organiseren met Ludo