Ludo Glimmerveen
Senior onderzoeker

Ludo
Glimmerveen

Senior onderzoeker

'Wat als goede zorg nét iets anders betekent voor verschillende betrokken?'

Op grote lijnen verstaan we elkaar wel. Goede zorg bouwt voort op wat belangrijk is voor mensen met een ziekte of beperking. En wordt waar mogelijk dicht bij huis geboden, met actieve betrokkenheid van mensen zelf én hun directe omgeving. Als we het daarover eens zijn, waarom zijn sommige veranderingen in de praktijk dan toch zo lastig te realiseren?

Vanuit verschillende organisaties, beleidsdomeinen en beroepsgroepen kan ‘goede zorg’ nét iets anders betekenen. Net zoals mensen met een ziekte of beperking verschillende dingen belangrijk zullen vinden. Wat betekent dit voor ons streven naar geïntegreerde en persoonsgerichte zorg? Het antwoord op deze vraag is cruciaal om samen de zorg te kunnen verbeteren. En vormt een belangrijke drijfveer voor mijn werk bij Vilans. 

Wapenfeiten van Ludo Glimmerveen

  • Promoveert op een onderzoek naar burgerparticipatie in de ouderenzorg: wat betekent het voor zorgaanbieders om zich meer ‘open te stellen’ voor participerende burgers?
  • Vertaalde zijn promotieonderzoek naar een rollenspel waarin deelnemers de dilemma’s rond burgerparticipatie zelf kunnen ervaren.
  • Werkt al een klein tien jaar op het snijvlak van (wetenschappelijk) onderzoek en maatschappelijke vraagstukken.

Publicaties van Ludo Glimmerveen

  • Glimmerveen, L., & Nies, H. (2015). Integrated community-based dementia care: the Geriant model. International Journal of Integrated Care, 15(6).
  • Glimmerveen, L., Ybema, S., & Nies, H. (2018). Empowering citizens or mining resources? The contested domain of citizen engagement in professional care services. Social Science & Medicine, 203, 1-8.

Artikelen van Ludo

Rapport overgang verpleeghuis aangeboden aan Tweede KamerNieuws
Rapport overgang verpleeghuis aangeboden aan Tweede Kamer
01 oktober 2019

De overgang die thuiswonende ouderen maken naar het verpleeghuis verloopt vaak niet soepel. Lees 8 knelpunten in het rapport ‘Van thuis naar het verpleeghuis’.

Blog - Netwerkzorg tussen operatietafel en burenhulpBlog
Blog - Netwerkzorg tussen operatietafel en burenhulp
12 juni 2019

Netwerkzorg is steeds vaker onmisbaar bij persoonsvolgende zorg en ondersteuning. Netwerken verbinden de operatietafel met burenhulp – 2 ogenschijnlijke uitersten in de zorg. Ludo Glimmerveen blogt over samenwerkingsverbanden.

Domeinoverstijgende financiering - meer dan een gesprek over euro’sInterview
Domeinoverstijgende financiering - meer dan een gesprek over euro’s
06 mei 2019

Versnipperde financiering leidt er vaak toe dat initiatieven voor integrale zorg en ondersteuning vastlopen. Vilans-onderzoekers keken naar de achterliggende oorzaken en zochten naar oplossingen.

Zorgcoöperaties verkennen de wereld van het vastgoedNieuws
Zorgcoöperaties verkennen de wereld van het vastgoed
02 maart 2017

Een groeiende groep door burgers opgerichte zorgcoöperaties verkent de mogelijkheden om zorgwoningen in beheer te nemen

320 burgerinitiatieven in de zorg in kaart gebrachtNieuws
320 burgerinitiatieven in de zorg in kaart gebracht
15 december 2016

Bekijk hier de landkaart met een overzicht van de burgerinitiatieven in zorg, welzijn en wonen in ons land. De kaart maakt de spreiding en opkomst inzichtelijk.

Burgerinitiatieven in zorg en welzijn delen kennisNieuws
Burgerinitiatieven in zorg en welzijn delen kennis
21 november 2014

Bekijk de uitkomsten van een onderzoek van Vilans naar kennisdeling tussen burgerinitiatieven.

Zorgcoöperaties op de kaartNieuws
Zorgcoöperaties op de kaart
10 juli 2014

Bekijk de interactieve overzichtskaart van zorgcoöperaties in Nederland.

Bekijk meer artikelen

In team Lokaal organiseren met Ludo