Stephan Hermsen
Senior adviseur

Stephan
Hermsen

Senior adviseur

'Protocollen zijn richtinggevend, niet heilig'

Persoonsgerichte zorg is niet een ‘vaag’ begrip. Het biedt cliënten/patiënten, zorgverleners en financiers (gemeenten en zorgverzekeraars) handvatten om de komende jaren vorm te geven aan de noodzakelijke transformatie.

Rekening houden met behoeften

Vanuit mijn privésituatie, maar ook vanuit mijn 8 jaren ervaring als zorginkoper, valt het mij op dat wij ‘kwetsbaarheid’ centraal stellen in het organiseren van de langdurende zorg. Mijn overtuiging is dat we hiermee deze mensen tekort doen. Zij bezitten ook ‘veerkracht’. Vilans werkt volgens de ‘co-creatie’-methode, waardoor we goed in staat zijn om rekening te houden met de behoeften van beide kanten van het verhaal en de kracht van de cliënt/patiënt in te zetten.

Transities en transformaties

Velen halen aan dat de transities en transformaties die we doorleven noodzakelijk zijn, omdat we het anders financieel niet redden. Dit durf ik niet zo hard te roepen. Wel denk ik dat iemand die naar de ontwikkeling buiten de zorg kijkt, ook kan concluderen dat de zorg nu al niet meer aansluit bij een grote groep mensen. Mensen interacteren anders met elkaar dan wanneer ze de wachtkamer instappen. Gek toch?

Wapenfeiten van Stephan Hermsen

  • Heeft laten zien dat het ook bij een verzekeraar mogelijk is vanuit de inhoud, met passie voor de zorg, samen met cliënten en zorgverleners vorm te geven aan veranderingen in de zorg.
  • 6 jaar zorg binnen de sector psychiatrie ingekocht.
  • 2 jaar zorg binnen de sector chronische eerstelijns zorg ingekocht.

Artikelen van Stephan

Triple Aim met shared savings: betere zorg tegen minder kosten
Triple Aim met shared savings: betere zorg tegen minder kosten
27 juni 2016

Triple-Aim.nl, een website van onder andere Vilans, biedt zorgaanbieders en zorgverzekeraars informatie over het inzetten van shared savings.

5 opbrengsten van persoonsgerichte zorg
5 opbrengsten van persoonsgerichte zorg
26 mei 2015

Wij zetten voor u de belangrijkste opbrengsten van persoonsgerichte zorg op een rij.

In team Persoonsgerichte zorg met Stephan

Stannie Driessen
Stannie
Driessen

Directeur Advies & Implementatie Directeur Advies & Implementatie

s.driessen@vilans.nl

Bekijk profiel

Janneke Haan
Janneke
Haan

Adviseur Innovatie en onderzoek Adviseur Innovatie en onderzoek

j.haan@vilans.nl

Bekijk profiel

Martijn Simons
Martijn
Simons

Junior adviseur Junior adviseur

m.simons@vilans.nl

Bekijk profiel

Marjolein Rebel
Marjolein
Rebel

Senior adviseur Senior adviseur

m.rebel@vilans.nl

Bekijk profiel

Marjolein Herps
Marjolein
Herps

Senior adviseur Senior adviseur

m.herps@vilans.nl

Bekijk profiel

Carina Pittens
Carina
Pittens

Senior adviseur Senior adviseur

c.pittens@vilans.nl

Bekijk profiel

Jeroen Havers
Jeroen
Havers

Senior adviseur Senior adviseur

j.havers@vilans.nl

Bekijk profiel