Naar hoofdinhoud Naar footer

Minder psychofarmaca in de zorg

Gepubliceerd op: 13-10-2017

YouTube video thumbnail

Terugdringen van psychofarmaca heeft veel aandacht in de verpleeghuiszorg en de gehandicaptenzorg. Toch worstelen veel zorgaanbieders er nog mee. Ons programma 'Beter af met minder? Bewust gebruik psychofarmaca' biedt praktische ondersteuning.

Het moet anders, het kan anders

Steeds meer zorgprofessionals raken ervan doordrongen dat het anders moet én anders kan. Zij zijn op zoek naar kennis en praktische tools om vorm te geven aan het afbouwen van het psychofarmacagebruik. Zorggroep Apeldoorn en omstreken is één van de organisaties die meedoet aan ons programma. Bestuurder Erwin Höppener van Zorggroep Apeldoorn: ‘Denk je eens in dat een van je ouders voortdurend dit soort middelen krijgt aangereikt terwijl de omgeving niet weet wat vader of moeder tot bepaald gedrag beweegt. Het is zaak dat we de ruimte nemen om dit te veranderen.’

Regionale inspiratiesessie

Inmiddels is deelname aan het programma niet meer mogelijk, maar we benutten graag de ervaringen die we met de deelnemende organisaties hebben opgedaan. Zo wisselden ruim 90 zorgprofessionals verhalen en tips uit tijdens de inspiratiesessie bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken.

Lees het artikel in Boardroomzorg, oktober 2017, met interviews met Erwin Höppener, Jeroen Schumacher, projectleider bij Vilans en Sandra Zwijsen, senior inspecteur bij de IGZ.

Overleg met naastbetrokkenen

Zorggroep Apeldoorn heeft veel aandacht voor onbegrepen gedrag, met een hoofdrol voor de naastbetrokkenen van de cliënt. Vroeger informeerden ze naastbetrokkenen vaak achteraf over de inzet van psychofarmaca, nu heeft de specialist ouderengeneeskunde standaard vooraf ruggespraak. Ze bespreken alle gedrag in structurele bewonersbesprekingen in plaats van alleen aandacht te hebben voor onbegrepen gedrag bij escalatie. De levensgeschiedenis van de cliënt is leidend.

Praten over de aanpak van onbegrepen gedrag?

Met een aantal regionale inspiratiesessies willen we het goede gesprek organiseren over de aanpak van onbegrepen gedrag. Mensen kunnen er hun ervaringen uitwisselen, goede voorbeelden en instrumenten delen en elkaar en experts vragen stellen over inzet van psychofarmaca. Zo laten we zien dat bewust gebruik van psychofarmaca enorm veel kan opleveren voor cliënten. We kunnen met u in de regio inspiratiesessies op onbegrepen gedrag en psychofarmaca organiseren. Belangstelling? Neem contact op met Jeroen Schumacher. 

Meer informatie over terugdringen van psychofarmaca