Alternatievenbundel voor meer vrijheid in de zorg


Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel geeft inspiratie voor passende en vrijwillige zorg aan de hand van 85 alternatieven. De bundel is een praktisch hulp- en inspiratiemiddel om de vrijheid in de zorg te vergroten. En sluit nog beter aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang.

Leefwereld cliënt

De bundel is bruikbaar in zowel verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen, al zijn niet alle alternatieven overal logisch of toepasbaar. Daarnaast sluit de bundel aan bij de uitgangspunten van de Wet zorg en dwang door veel aandacht te geven aan hoe je kan zoeken naar alternatieven die passen bij de leefwereld van de cliënt. 

Inzetindex

In deze nieuwe bundel gaan we niet uit van het onbegrepen gedrag dat de cliënt vertoont, maar kijkt u naar wat u de cliënt gunt. Zo kunt u in de inzetindex achterin de bundel zoeken op de reden waarom u een alternatief wil inzetten, bijvoorbeeld ‘ontspanning bevorderen’ of ‘valrisico verminderen’.

U kunt de alternatievenbundel ook als in boekvorm bestellen voor €15,95 in onze webwinkel.

We zijn benieuwd naar uw ervaringen en eventuele aanvullingen op de bundel. Deze kunt u delen door een mail te sturen naar wzd@vilans.nl.