Alternatievenbundel - Alternatieven voor vrijheidsbeperking


Deze nieuwe uitgave van de Alternatievenbundel bundelt ruim 80 succesvolle alternatieven voor vrijheidsbeperking. De bundel is geactualiseerd, uitgebreid en aangescherpt. We gaan voor meer vrijheid in de zorg.

In de vorige uitgaven van de alternatievenbundel lag de nadruk op alternatieven voor zware vrijheidsbeperkende maatregelen zoals banden. Deze vernieuwde uitgave voor alternatieven vrijheidsbeperking besteedt meer aandacht aan vrijheid om uw eigen leven in te richten in brede zin. De nieuwe bundel geeft ook een up-to-date overzicht van de technologische oplossingen zoals domotica en GPS-trackers die ingezet worden om de vrijheid van cliënten te vergroten. Veel van de nieuwe alternatieven zijn ook bruikbaar in de thuissituatie of kleinschalige woonvormen.

Alternatievenbundel vrijheidsbeperking is veelgebruikte tool

De Alternatievenbundel vrijheidsbeperking is een veelgebruikte tool. Uit onderzoek van Zorg voor Beter blijkt dat 22% van hun websitebezoekers de alternatievenbundel in de praktijk gebruikt. Medewerker ouderenzorg: ‘We hebben op elke afdeling een boekje liggen en die pakken we regelmatig bij een cliëntbespreking. Het heeft ons meerdere keren op ideeën gebracht waar we zelf niet aan hadden gedacht.’

Alternatieven voor vrijheidsbeperking

Soms bestaan alternatieven voor vrijheidsbeperking uit simpele materiële goederen die u overal kunt kopen. Soms gaat het meer over bejegening en tegemoet komen aan de voorkeuren van een cliënt. Soms is het iets heel simpels waar u maar net op moet komen en soms moeten verschillende producten gecombineerd worden om een goed alternatief te zijn.

U kunt de Alternatievenbundel ook als handzaam naslagwerk bestellen in de webwinkel van Vilans.