Vernieuwd! Overzicht verplichte registraties in langdurende intramurale ouderenzorg


In samenwerking met:
Zorg Zaken Groep

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig? In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ stelden we in samenwerking met Zorg Zaken Groep een overzicht op van wettelijke registraties in de langdurende intramurale zorg.

In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de wet verplicht is om te registreren voor organisaties en voor zorgmedewerkers. Ook wordt een aantal hardnekkige fabels en misverstanden rondom registraties uit de wereld geholpen. Als zorgorganisatie heeft u naast wettelijk verplichte registraties ook te maken met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en IGZ. Het overzicht beperkt zich echter tot de registraties die wettelijk verplicht zijn voor de verpleeghuissector.

Een overzicht van wettelijk verplichte registraties is aan verandering onderhevig. Op basis van wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn er ten opzichte van de vorige versie (versie 2, juni 2016) een aantal wijzigingen doorgevoerd. Wij hopen met dit geactualiseerde overzicht beter aan te sluiten bij uw vraag.

Dit zijn de laatste wijzigingen

  • De onlangs in werking getreden verordeningen en wetten zijn opgenomen. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg zijn toegevoegd. Daarnaast zijn de wijzigingen uit de WGBO en de beleidsregels rond de meldplicht geweld tussen cliënten in het overzicht opgenomen.
  • De verouderde wetgeving is verwijderd. De Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet meldplicht datalekken zijn niet langer in het overzicht opgenomen.
  • De voor de zorgmedewerker verplichte registraties uit het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg zijn opgenomen.
  • Het begrippenkader is verder uitgebreid.
  • De leesbaarheid is verbeterd, onder andere door een andere indeling van de hoofdstukken.
  • De fabels en misverstanden uit het vorige overzicht zijn vervangen door feiten en zijn geactualiseerd.
  • Omdat de toekomstige Wet zorg en dwang erg leeft onder zorgmedewerkers, is hiervan een beschrijving toegevoegd.

In samenwerking met:
Zorg Zaken Groep