Overzicht verplichte registraties in langdurende intramurale ouderenzorg


In samenwerking met:
Zorg Zaken Groep
Overzicht verplichte registraties in langdurende intramurale ouderenzorg
Gratis
Download publicatie

Zorgprofessionals in de langdurende zorg ervaren veel registratielast. Maar zijn alle registraties die plaatsvinden ook nodig? In het kader van het programma ‘Aanpak verspilling in de zorg’ stelden we in samenwerking met Zorg Zaken Groep een overzicht op van wettelijke registraties in de langdurende intramurale zorg.

In het overzicht staat duidelijk beschreven wat op basis van de wet verplicht is om te registreren voor organisaties en voor zorgmedewerkers. Ook worden een aantal hardnekkige fabels en misverstanden rondom registraties uit de wereld geholpen. Als zorgorganisatie heeft u naast wettelijk verplichte registraties ook te maken met aanvullende eisen vanuit bijvoorbeeld zorgkantoren en IGZ. Het overzicht beperkt zich echter tot de registraties die wettelijk verplicht zijn voor de verpleeghuissector.

Dit zijn de laatste wijzigingen:

  • De tekst is specifiek gericht op kwaliteitsfunctionarissen en beleidsmedewerkers in plaats van zorgmedewerkers. De inhoud gaat nog steeds over verplichte registraties uit de wet voor zorgmedewerkers
  • We beperken ons tot registraties die voorvloeien uit de huidige wetgeving. Toekomstige wetten (zoals de Wet zorg en dwang) worden niet meer behandeld.
  • We hebben de onlangs in werking getreden wetten opgenomen: de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) en de Wet meldplicht datalekken.
  • De leesbaarheid is verbeterd, onder andere door een andere indeling van de hoofdstukken.
  • Het overzicht beperkt zich tot registraties voor de zorgmedewerker. De registraties voor de zorgaanbieder worden niet meer apart beschreven.
  • We gaan alleen in op registraties die rechtstreeks uit wet- en regelgeving volgen. De registraties die volgen uit veldnormen worden niet meer benoemd. Wel zijn enkele registraties die volgen uit de verschillende veldnormen, waaronder richtlijnen, opgenomen in de paragraaf ‘de waarheid achter fabels en misverstanden’.
  • Het hoofdstuk Reanimatie hebben we samengevoegd met het hoofdstuk Dossier.
  • We hebben een begrippenkader toegevoegd waarin een aantal begrippen is verduidelijkt.
  • We gebruiken de wettelijke termen in plaats van de veelgebruikte termen uit de praktijk. De veelgebruikte termen uit de praktijk komen wel terug in het begrippenkader.

In samenwerking met:
Zorg Zaken Groep
Gratis
Download publicatie