Internationale technologie voor thuiswonende senioren

Senioren langer zelfstandig thuis laten wonen met een prettige en actieve leefstijl. Met dat doel worden internationaal grote onderzoeksprojecten opgezet onder de noemer Active & Assisted Living (AAL). Wij werken mee aan 7 Europese projecten.

AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan meedoen waaronder Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten met innovatieve oplossingen om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. Dit zodat ouderen in staat worden gesteld zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Voor het project eWare zijn we coördinator, voor de andere vier projecten zijn we penvoerder.

Technologie die inspeelt op vergrijzing

AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan meedoen waaronder Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten met innovatieve oplossingen om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing. Zo worden ouderen in staat gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Voor deze AAL-projecten vervult Vilans de rol van coördinator, mede-coördinator of van penvoerder. 

EWare: leefstijlmonitoring en sociale robotica

EWare gaat over de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Al eerder hebben wij het concept leefstijlmonitoring ontwikkeld. Leefstijlmonitoring geeft informatie over het dagelijks leefpatroon van een oudere door een netwerk van bewegingssensoren op gangbare plekken in de woning. Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen zo ook op afstand iemand in de gaten houden en dat ontlast. Leefstijlmonitoring zou bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan de robot Tessa. Deze robot kan gesproken herinneringen en boodschappen overbrengen, zorgen voor gepersonaliseerde en automatische muziek en beschikt over stemherkenning.

Palette V2: web-based platform

In het project Palette V2 doen we mee aan het ontwikkelen van een web-based platform voor senioren rond de pensioenleeftijd. Dit voor het vinden van sociaal contact, activiteiten, (vrijwilligers)werk en support. Uit een onderzoek onder 33 senioren blijkt dat hier behoefte aan is. Zij vinden het belangrijk om een online omgeving te hebben waarin hun privacy wordt gegarandeerd. Ook willen zij graag dat het platform echte sociale contacten faciliteert en dat zij straks niet meteen een profiel hoeven aan te maken om functionaliteiten uit te proberen.

Postchard: serious gaming

Met Postchard ontwikkelen we een serious-game-platform voor verschillende type zorgprofessionals (informeel en formeel) om hen te ondersteunen in de thuiszorg voor mensen met Alzheimer. Educatief materiaal en een communicatieforum zijn onderdeel van dit platform. Doel is dat wijkverpleegkundigen en mantelzorgers beter weten om te gaan met (nieuw) gedrag van mensen met dementie. Het platform zal de zorglast proberen te verlagen. Daarnaast kunnen mantelzorgers er leren door het ervaren van lastige situaties op het ‘gamified’ platform.

I-evAALution: geïntegreerde technologie

Er bestaan veel verschillende technologische oplossingen voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven. Maar huidige systemen zijn alleen los verkrijgbaar en werken niet met elkaar samen. Een geïntegreerd systeem zoals i-evAAlution biedt hierin uitkomst. Verschillende technologische oplossingen zijn bijvoorbeeld een GPS-horloge met een oproepfunctie en valdetectie, huisautomatisering, een tablet met entertainment en communicatiefuncties en een sociaal platform waarop de gebruiker in contact kan komen met anderen. Al deze functies kunnen worden samengevoegd tot één oplossing om aan een heel scala aan ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen.

FreeWalker: vergroten zelfredzaamheid bij dementie

FreeWalker is bedoeld om de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie te vergroten. Hier bestaan al toepassingen voor, maar deze zijn niet praktisch en flexibel genoeg. Om hieraan tegemoet te komen gaan we bestaande oplossingen samenvoegen en doorontwikkelen. FreeWalker gaat het verplaatsingsgedrag van mensen met dementie bijvoorbeeld monitoren om een dynamische leefcirkel te ontwikkelen. Een leefcirkel is bedoeld om mensen met dementie meer vrijheid te geven. Een leefcirkel kan alleen de afdeling zijn, maar bijvoorbeeld ook de afdeling, tuin en een straal van zoveel vierkante kilometer eromheen. Wanneer de gebruiker met FreeWalker buiten de leefcirkel loopt, of bij een onverwachte gebeurtenis, verstuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten of de gebruiker zelf.

Resilien-T

Resilien-T werkt aan betere veerkracht voor thuiswonende ouderen met lichte geheugenproblematiek. Door het ontwikkelen van een platform waarmee zij straks hun eigen gezondheid kunnen managen. Hun veerkracht kan namelijk worden versterkt door beweging, goed eten, sociale contacten en het trainen van het geheugen. Door een verandering in leefstijl kunnen ze hun geheugenproblematiek aanpakken en verergering hiervan uitstellen of voorkomen.

MagicTABLE

De meeste technologie voor thuiswonende oudere met dementie richt zich op hun veiligheid en gezondheid. Dit project onderzoekt juist of techniek ook kan bijdragen aan een betekenisvolle dagbesteding. Ook veel mensen met dementie hebben de behoefte om erop uit te gaan, regie over hun leven te hebben en willen graag onder de mensen kunnen zijn. Doel van MagicTABLE is om een technologie te ontwikkelen die in deze behoeftes voorziet.

Meer informatie over technologie in de ouderenzorg

Als Vilans zien we een grote meerwaarde in het deelnamen aan zulke projecten. Het ontwikkelen van goede technologie voor senioren is een uitdaging, juist omdat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn. Voor ons is het van belang om de behoeftes van de eindgebruikers zo veel mogelijk centraal te stellen in de ontwikkelingen. We geloven in een aanpak waarbij senioren zelf mee kunnen ontwerpen aan de uitkomsten (co-design) en ontwikkelen daar graag nieuwe kennis op die we toegankelijk maken voor geïnteresseerden via onze onlinekanalen.

Lees meer over technolgie in de zorg

Meer informatie? Neem contact op met:

Henk HermanSenior onderzoeker
Henk Herman
Nap
Senior onderzoeker h.nap@vilans.nl 06 22 81 07 66
Profiel
Persvragen? Neem contact op met afdeling communicatie via 06 460 433 51 of pers@vilans.nl