Dementie

De zorg voor mensen met dementie is complex. Samen ontwikkelen we kwalitatief goede dementiezorg in uw regio, netwerk of organisatie.

Wat is Dementie?

Dementie is de verzamelnaam voor ongeveer 50 hersenziekten waarvan de ziekte van Alzheimer de meest voorkomende is. 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. Doordat wij steeds ouder worden, neemt dit aantal toe. De verwachting is dat in 2040 meer dan een half miljoen Nederlanders de hersenziekte hebben. Op dit moment is genezing van dementie nog niet mogelijk. Wel wordt er veel onderzoek gedaan.

Dementie is zeer ingrijpend, voor degenen die het krijgen, maar ook voor hun families en vrienden. Wij en veel andere organisaties streven ernaar de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met dementie en hun omgeving. Want op dat terrein is veel mogelijk. We doen onderzoek, we adviseren en proberen de dementiezorg in Nederland te verbeteren.

Cynthia Hofman Tara Koenders Jan Willem Bloemen Chantal Zuizewind Kiyomid van der Veer Jeroen Havers Ruth Pel Rinske Boomstra Margreet Reitsma

Onze adviseurs binnen Dementie