Governance van netwerken

Kwetsbare mensen met een complexe hulpvraag hebben meer zorg en ondersteuning nodig dan individuele zorgorganisaties vaak kunnen bieden. Goede afstemming en netwerkzorg zijn daarom belangrijk.

Wat is Governance van netwerken?

Netwerkzorg wordt vaak gezien als dé manier om tot een integraal antwoord te komen waar mensen daadwerkelijk mee geholpen zijn. Maar hoe breng je dat in praktijk? Hoe bekostig je deze netwerken en hoe houd je hier toezicht op?

Waarom is ‘samen sturen’ in netwerken zo belangrijk, maar ook zo ingewikkeld? Wat zijn dilemma’s? Vilans helpt organisaties de beweging naar netwerkzorg verder te brengen en zo beter te voldoen aan de complexe hulpvragen van kwetsbare mensen.

Bekijk alle governance van netwerken kennisproducten

Eén betaaltitel voor échte samenwerking in de zorg
Interview
Eén betaaltitel voor échte samenwerking in de zorg
2 augustus 2021

Uit een enquête van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) blijkt dat veel zorgaanbieders het zien zitten om onder één betaaltitel samen te werken. Uit een recente consultatie onder zorginstellingen blijkt dat 80% van de 300 respondenten positief staat tegenover een domeinoverstijgende betaaltitel. Op dit moment is het zo dat als de ene zorginstelling zorg verleent vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de andere vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), er aparte betaaltitels zijn. Dit staat samenwerking in de weg.

Rian van de Schoot: 'Oplossing voor knelpunten thuiszorg ligt klaar'
Nieuws
Rian van de Schoot: 'Oplossing voor knelpunten thuiszorg ligt klaar'
12 juli 2021

Het Sociaal en Cultureel Planbureau meldt op NOS.nl dat een deel van de 1,2 miljoen thuiswonende 75-plussers geen goede zorg krijgt wegens ‘hardnekkige’ knelpunten. Vilans-directeur Rian van de Schoot reageert: 'De oplossing voor deze knelpunten is in de maak. De cliënt gaat echt merken dat de zorg integraal wordt geleverd in plaats van vanuit allerlei verschillende eilandjes.'

Mirella Minkman over domeinoverstijgend werken en Positieve Gezondheid
Interview
Mirella Minkman over domeinoverstijgend werken en Positieve Gezondheid
1 juli 2021

In de ‘koplopertafel Verzekeraars’ werken Vilans, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Institute for Positive Health (iPH) en verschillende zorgverzekeraars aan de volgende stap op het gebied van domeinoverstijgend samenwerking en positieve gezondheid in de regio. Lees een interview hierover van iPH met bestuursvoorzitter Mirella Minkman van Vilans.

Jessica Michgelsen Sander Merkus Elize van Wijk Mirella Minkman Lian Stouthard Noor Weelink Sandra Dahmen Annemarie Koopman Nick Zonneveld

Onze adviseurs binnen Governance van netwerken