Kwaliteit van zorg

Met cliënten, familie en andere zorgprofessionals in gesprek gaan over wat goede zorg betekent. Dát is werken aan kwaliteit.

Wat is Kwaliteit van zorg?

Werken aan kwaliteit in de zorg betekent met cliënten, familie en met andere zorgprofessionals in gesprek gaan over wat goede zorg inhoudt. Want cijfers alleen zeggen niet zo veel. Het kwaliteitskader stimuleert organisaties en medewerkers slimme oplossingen te bedenken voor betere werkprocessen en meer kwaliteit. Leren van elkaar. Werken aan veilige zorg met respect voor ieders waarden, wensen en behoeften.

De zorg moet effectief, veilig en op tijd zijn. Er zijn verschillende meet instrumenten waarmee zorginstellingen hun kwaliteit in kaart brengen. Bijvoorbeeld vragenlijsten die onder cliënten en hun naasten worden afgenomen. Kwaliteit van zorg ontstaat pas als u steeds terugkijkt of u het goede hebt gedaan, daarvan leert en vervolgens verbeteracties onderneemt. Ook goed bestuur van zorginstellingen draagt dus bij aan de kwaliteit van zorg.

Frans van Zoest Jennie Mast Else Stapersma Margreet Reitsma Femke de Wit Elsbeth Zielman

Onze adviseurs binnen Kwaliteit van zorg