Niet-aangeboren hersenletsel

Zorg voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel zoals het moet: integraal, in goed overleg met alle disciplines en vanuit het perspectief van de cliënt. Wij helpen daarbij.

Wat is Niet-aangeboren hersenletsel?

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebben vaak problemen op allerlei gebieden: zintuiglijk, motorisch, cognitief en psychisch. Ook hun persoonlijkheid verandert vaak. De specifieke gevolgen verschillen van persoon tot persoon. Wie mensen met NAH wil helpen, moet dus luisteren naar hun verhaal en hun behoeften vertalen in een samenhangend zorgaanbod. Wij helpen zorgaanbieders dat op de juiste manier aan te pakken: integraal en in goed overleg met alle disciplines.

We helpen organisaties de zorg verbeteren door hun visie te vertalen in een praktisch zorgprogramma met afspraken over kaders, werkwijzen, rolverdeling en planning. Het perspectief van de cliënt is daarbij steeds leidend.

Marjan Hurkmans

Onze adviseurs binnen Niet-aangeboren hersenletsel