Vaccineren
tegen corona

Door corona leven we in een lastige tijd. Mensen uit risicogroepen, ouderen en mensen met een beperking hebben een grotere kans om ernstig ziek te worden. Je wil dan weten waar je aan toe bent. Zodat je goede keuzes kunt maken.

Vaccineren

Het coronavaccin beschermt je tegen het virus. Sinds begin januari krijgen de eerste Nederlanders een corona-prik. De planning van vaccinatie kan wijzigen. Actuele informatie over vaccineren en de planning vind je op de site van de Rijksoverheid.

< Ga naar de overzichtspagina

Ik werk in de zorg

Laatste nieuws

Mensen met medisch risico van 18-60 jaar nu aan de beurt
De eerste mensen met een medische indicatie geboren tussen 1961 en 2003 ontvangen vanaf 6 mei gefaseerd uitgenodigd voor een vaccinatie. Het gaat om mensen onder de 60 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik.

Deze groep krijgt bij de GGD het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Lees het bericht van het RIVM.

Jongeren met hoog medisch risico of verstandelijke beperking
Binnenkort worden ook 16-18 jarigen (geboren in 2003, 2004 en 2005) uit de medisch hoog-risicogroep gevaccineerd. Onderaan deze vraag lees je met welke ziekten of aandoeningen je onder de medisch hoog-risicogroep valt. 

Ook jongeren uit 2004 en 2005 die in een instelling wonen voor mensen met een verstandelijke beperking worden snel gevaccineerd. Zij worden vanaf 26 april geprikt.

Beide groepen jongeren worden geprikt met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Lees het bericht van het RIVM.

Voor alle andere groepen uit de vaccinatiecampagne blijft de minimale leeftijdsgrens 18 jaar.

Mensen geboren in 1962 en 1961 
Ook mensen die geboren zijn in 1962 ontvangen vanaf 1 mei een uitnodiging voor vaccinatie. Zij kunnen online een afspraak maken. De GGD vaccineert hen met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Lees het bericht van het RIVM.

Eerder konden mensen die geboren zijn in 1961 al online een afspraak maken. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Lees het bericht van het RIVM.

65-plussers die nog niet geprikt zijn, wordt dringend verzocht om snel een afspraak te maken! Dat kan telefonisch maar ook online.

Voor het maken van een online afspraak ga naar www.coronavaccinatie-afspraak.nl

Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie. Zij worden geprikt met het vaccin van AstraZeneca. Lees het bericht van de Rijksoverheid.

De meest actuele volgorde van vaccineren vind je op Rijksoverheid.nl.

Sinds begin januari 2021 worden Nederlanders gevaccineerd tegen corona. Dit vaccin is een middel dat je beschermt tegen het coronavirus. Vaccinatie is gratis. Je kiest zelf of je een prik laat zetten.

Je krijgt een uitnodiging

Er zijn niet meteen voldoende vaccins voor iedereen. Daarom krijgen sommige groepen voorrang. Omdat jij in een risicogroep valt word jij eerder gevaccineerd dan gezonde mensen.

Je krijgt een uitnodiging van een arts of van de GGD wanneer je aan de beurt ben voor een prik. Je maakt dan meteen een afspraak voor twee prikken.

Planning

Het uitnodigen gebeurt volgens een planning. Het kan soms meerdere maanden duren voordat iedereen in een groep is geprikt.

De planning kan veranderen. Kijk voor de laatste informatie over de planning op de website van de Rijksoverheid: Vaccinatie tegen het coronavirus | Rijksoverheid.nl

Voorlopige volgorde vaccinatie voor risicogroepen 

Hieronder zie je wanneer jij ongeveer aan de beurt bent. Ook zie je wie jou prikt en met welk vaccin je wordt geprikt.

Bewoners verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking die in een instelling wonen:

 • Wanneer: vanaf 18 januari
 • Vaccin: BioNtech/Pfizer of Moderna
 • Door wie: de huisarts of instellingsarts

Bewoners van kleinschalige woonvormen:

 • Wanneer: vanaf 25 januari
 • Vaccin: BioNTech/Pfizer of Moderna
 • Door wie: de huisarts of op de huisartsenpost

Mensen die in GGZ-instelling wonen

 • Wanneer: sinds 22 februari
 • Vaccin: Moderna, AstraZeneca of Janssen
 • Door wie: de instellingsarts, Thuisvaccinatie.nl

Thuiswonenden die niet naar een priklocatie of huisarts kunnen komen. Van oud naar jong, in fases van 5 jaar:

 • Wanneer: vanaf april
 • Vaccin: AstraZeneca
 • Door wie: de huisarts (thuis)

Mensen uit medische risicogroepen

Mensen uit medische risicogroepen worden vanaf half februari gevaccineerd.

De volgorde wordt bepaald door het soort ziekte of aandoening. Maar bijvoorbeeld ook door leeftijd.

Op Rijksoverheid.nl staat een schema met de laatste informatie hierover. Je vindt het schema hier.

Hoe weet ik of ik bij de medische hoog-risicogroep of bij de andere medische risicogroep hoor?

Je valt in de medische hoog-risicogroep als je:

 • De afgelopen vijf jaar een bepaalde vorm van bloedkanker hebt gekregen.
 • Ernstig nierfalen hebt (dialyse of pre-dialyse).
 • Een orgaan-stamcel-of beenmergtransplantatie hebt gehad.
 • Een ernstige aangeboren afweerstoornis hebt.
 • Neurologische aandoeningen hebt waardoor de ademhaling aangetast is (zoals bij de ziektes ALS- en Duchenne).
 • Zeer ernstig overgewicht hebt.
 • Het syndroom van Down hebt.

Je valt in de andere medische risicogroep als je:

 • Een ernstige hartziekte hebt.
 • Een ernstige longziekte hebt.
 • Diabetes (suikerziekte) hebt.
 • Andere nierproblemen hebt (dan ernstig nierfalen).
 • Afweerstoornissen hebt of medicijnen gebruikt die leiden tot verminderde weerstand tegen luchtweginfecties.

Bij twijfel: vraag het jouw arts
Krijg jij ieder jaar een uitnodiging voor een griepprik? Dan hoor jij bij de andere medische risicogroep.  

Vind je het lastig om te bepalen in welke groep je precies valt? Neem dan contact op met je huisarts of specialist. Hij of zij kent jouw situatie het beste.

Tip(s):

Risicogroep

Sommige groepen mensen hebben een grotere kans om erg ziek te worden of te overlijden door corona. Deze medische risicogroepen zijn eerder aan de beurt bij het prikken.

De groep mensen met een hoog risico zijn als eerste aan de beurt. Dat noemen we medisch hoog-risicogroep. Daarna zijn de mensen uit andere medische risicogroepen aan de beurt.

Je valt in de medisch hoog-risicogroep als je:

 • De afgelopen vijf jaar een bepaalde vorm van bloedkanker hebt gekregen.
 • Ernstig nierfalen hebt (dialyse of pre-dialyse).
 • Een orgaan-stamcel-of beenmergtransplantatie hebt gehad.
 • Een ernstige aangeboren afweerstoornis hebt.
 • Neurologische aandoeningen hebt waardoor de ademhaling aangetast is (zoals bij de ziektes ALS- en Duchenne).
 • Zeer ernstig overgewicht hebt.
 • Het syndroom van Down hebt.

Let op: Ook jongeren van 16 en 17 jaar uit de medisch hoog-risicogroep kunnen worden geprikt. De Gezondheidsraad heeft hier op 9 april advies over gegeven. Aan het uitvoeringsplan hiervoor wordt nog gewerkt. Voor alle andere groepen blijft de minimale leeftijdsgrens 18 jaar. Lees meer in het bericht van het RIVM.

Je valt in de andere medische risicogroepen als je:

 • Een ernstige hartziekte hebt.
 • Een ernstige longziekte hebt.
 • Diabetes (suikerziekte) hebt.
 • Andere nierproblemen hebt (dan ernstig nierfalen).
 • Afweerstoornissen hebt of medicijnen gebruikt die leiden tot een minder goede weerstand tegen luchtweginfecties.

Let op: Krijg jij ieder jaar een uitnodiging voor een griepprik? Dan hoor jij bij deze andere risicogroep. Twijfel je hierover? Neem dan contact op met je huisarts of specialist.

Zie je jouw ziekte er niet bij staan?

Per persoon beslist een huisarts of specialist of je eerder een uitnodiging krijgt voor een prik. Zonder uitnodiging kun je geen prik halen.

Als je twijfelt, kun je het vragen aan je huisarts of specialist.

Tip(s):

 • Rijksoverheid heeft een handig hulpmiddel gemaakt waarmee je kunt zien wanneer je aan de beurt bent. Bekijk het hulpmiddel.
 • Of bekijk de actuele planning voor het prikken. Kijk op Rijksoverheid.nl
 • Voor uitleg over welke medische (hoog)risicogroepen voorrang krijgen: klik hier.
Risicogroep

Als je 16 of 17 jaar bent en in de medisch hoog-risicogroep valt dan word je binnenkort geprikt. De Gezondheidsraad heeft hier op 9 april advies over gegeven. De datum waarop het prikken begint is nog niet bekend.  Aan het plan voor de uitvoering wordt nog gewerkt.

Lees meer in het bericht van het RIVM.

Ook jongeren uit 2004 en 2005 die in een instelling wonen voor mensen met een verstandelijke beperking worden snel gevaccineerd. Zij worden vanaf 26 april geprikt.

Beide groepen jongeren worden geprikt met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Lees het bericht van het RIVM.

Hoe weet je of je in de medisch hoog-risicogroep valt?
Je valt in de medisch hoog-risicogroep als je:

 • De afgelopen vijf jaar een bepaalde vorm van bloedkanker hebt gekregen.
 • Ernstig nierfalen hebt (dialyse of pre-dialyse).
 • Een orgaan-stamcel-of beenmergtransplantatie hebt gehad.
 • Een ernstige aangeboren afweerstoornis hebt.
 • Neurologische aandoeningen hebt waardoor de ademhaling aangetast is (zoals bij de ziektes ALS- en Duchenne).
 • Zeer ernstig overgewicht hebt.
 • Het syndroom van Down hebt.

Tip(s):

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een pagina met informatie over corona speciaal voor jongeren. Kijk hier.

Risicogroep

Alle 65-plussers hebben een uitnodiging ontvangen
Alle 65-plussers hebben een uitnodiging ontvangen voor prik tegen het coronavirus. Veel van deze mensen zijn ook al geprikt of hebben een afspraak gemaakt.  

65-plussers die nog niet geprikt zijn, wordt dringend verzocht om snel een afspraak te maken! Dat kan telefonisch maar ook online. Voor het maken van een online afspraak ga naar www.coronavaccinatie-afspraak.nl.

Mensen geboren tussen 1956 en 1960 
Mensen geboren in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960 krijgen via de huisarts een uitnodiging voor een vaccinatie. Zij worden geprikt met het vaccin van AstraZeneca. Lees het bericht van de Rijksoverheid.

Mensen geboren in 1961 en 1962
Ook mensen die geboren zijn in 1962 ontvangen vanaf 1 mei een uitnodiging voor vaccinatie een prik. Zij kunnen online een afspraak maken. De GGD vaccineert hen met het vaccin van BioNTech/Pfizer of Moderna. Lees het bericht van het RIVM. 

Eerder konden mensen die geboren zijn in 1961 al online een afspraak maken. Zij worden gevaccineerd met het vaccin van BioNTech/Pfizer. Lees het bericht van het RIVM. 

Als je niet mobiel bent

Kan je niet zelf naar de priklocatie gaan en woon je thuis? Dan kan je vanaf begin april een uitnodiging voor vaccinatie krijgen van de huisarts.

Heb je een uitnodiging ontvangen? Bel dan met de huisarts en vraag of de prik thuis gegeven kan worden.

Wanneer je precies aan de beurt bent hangt af van waar je woont. Niet alle provincies krijgen tegelijkertijd vaccins geleverd.

De provincie Drenthe is als eerste aan de beurt. Daarna volgen de provincies Noord-Holland, Overijssel, Friesland en Groningen. Andere provincies zijn daarna aan de beurt.

Als jouw provincie aan de beurt is, word je hierover geïnformeerd. De huisarts kijkt naar geboortejaren bij het versturen van de uitnodiging. De oudste mensen zijn het eerst aan de beurt.

Meer weten?

 • Op Rijksoverheid.nl zie je per provincie wanneer je aan de beurt bent. Kijk hier.
 • Wil je meer weten over vaccinatie met AstraZeneca? Bekijk dan deze pagina.
 • Wil je meer weten of volgorde vaccinatie van niet mobiele thuiswonende mensen, bekijk dan deze pagina.

Tip(s):

Risicogroep

Het blijft nodig om je te laten vaccineren als je corona hebt gehad. Maar in bepaalde gevallen is een tweede prik niet langer nodig.

Eén prik als je corona hebt gehad
Heb je zes maanden voordat je geprikt gaat worden corona gehad? Dan is één prik voldoende. Een tweede prik is niet langer nodig blijkt uit onderzoek. 

Bij het maken van de afspraak zal hiernaar gevraagd worden. Een bewijs van een positieve test is niet nodig. Er kan dan een afspraak voor één prik worden gemaakt.

Heb je corona gehad en heb je al een afspraak gemaakt voor een tweede prik? Zeg deze afspraak dan zo snel mogelijk af! De vaccins kunnen dan voor andere mensen gebruikt worden.

Wil je toch graag een tweede prik ook al heb je het afgelopen half jaar corona gehad? Dan hoef je niks te doen. De tweede afspraak kan dan gewoon doorgaan

Twee prikken voor mensen uit de medische hoog-risicogroep
Hoor je bij de medische hoog-risicogroep en werkt jouw afweersysteem niet goed? Dan is het advies om je wél twee keer te laten vaccineren. Ook als je het afgelopen half jaar al corona hebt gehad.

Het gaat om de mensen uit de medische hoog-risicogroep die:

 • De afgelopen vijf jaar een bepaalde vorm van bloedkanker hebben gekregen.
 • Ernstig nierfalen hebben (dialyse of pre-dialyse).
 • Een orgaan-stamcel-of beenmergtransplantatie hebben gehad.
 • Een ernstige aangeboren afweerstoornis hebben.

Ben je mobiel en heb je een ernstige neurologische aandoening en moeite met ademhalen? Dan krijg je ook twee prikken.

Ben je kwetsbaar en woon je in een instelling? Als je corona hebt gehad zal jouw arts beslissen of jij een tweede prik nodig hebt.

Wil je meer weten over wanneer een prik voldoende is? Bekijk het bericht op RIVM.nl.

Tip(s):

Risicogroep

Het kan zijn dat je 2 uitnodigingen ontvangt voor coronaprik. Bijvoorbeeld omdat je in de zorg werkt. En omdat je voorrang krijgt op omdat je bijvoorbeeld een ernstige nierziekte hebt.  

Krijg je 2 uitnodigingen voor de coronaprik? Kies dan voor de prik waar je het snelst terecht kunt.  

Let erop dat u de 1e en de 2e prik op dezelfde locatie krijgt. Het maakt niet uit of dit bij de priklocatie van de GGD, huisarts, arts van het verpleeghuis of in het ziekenhuis is.

Tip(s):

Risicogroep

Heb je een uitnodiging voor vaccinatie bij de GGD ontvangen? Dan kan je nu ook online een afspraak maken.

Ben je 70 jaar of ouder? Dan kun je meteen een afspraak maken. Je hoeft je niet te wachten op een uitnodiging. Dit is omdat er nu meer vaccins beschikbaar zijn en er dus snel gevaccineerd moet worden.

Voor het maken van een online afspraak heb je jouw DigiD nodig. 

Wil je een online afspraak maken? Kijk dan hier.

Meer weten over hoe je een afspraak maakt? Kijk op Rijksoverheid.nl.

Tip(s):

Risicogroep

Het is mogelijk om bij de priklocaties van de GGD samen met je partner een prik te krijgen.

Je moet dan wel allebei een uitnodiging hebben gekregen. Pas dan kan je een afspraak maken.

De uitnodiging wordt op leeftijd verstuurd. Als je ouder bent dan jouw partner moet je dus wachten tot jouw partner een uitnodiging krijgt.

Let op:
Soms lukt het niet om een afspraak samen met je partner te krijgen. Het kan ingewikkeld zijn voor de GGD om twee personen op hetzelfde moment in te plannen. De GGD zal hun best doen je zo goed mogelijk te helpen.

Hoe maak ik een afspraak voor gezamenlijke vaccinatie?

Wil je samen geprikt worden? Maak dan een afspraak via de telefoon. Je belt met het telefoonnummer dat in de brief staat voor het maken van een afspraak bij de GGD.

Zorg dat je jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebt. Er worden 2 afspraken voor je ingepland. Het vaccineren bestaat namelijk uit 2 prikken.

Het ziekenhuis of de huisarts prikt mij

Word je geprikt door de huisarts of in het ziekenhuis in plaats van door de GGD? Bel dan het telefoonnummer dat in de brief staat. Daar kan je vragen wat de mogelijkheden voor samen vaccineren zijn.

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op de website van GGD GHOR Nederland.

Tip(s):

Risicogroep

Er zijn verschillende vaccins. Er wordt goed gekeken naar welk vaccin voor welke groep het meest geschikt is.

Je kan niet zelf kiezen wie jou vaccineert. Wie jou prikt, hangt af van het soort vaccin dat je krijgt. En of je mobiel bent.

Ik ben mobiel
Als je een uitnodiging van de GGD hebt ontvangen dan vaccineert de GGD jou. Je bent dan mobiel en in staat om naar een GGD-priklocatie te gaan. Met of zonder hulp.

Blijkt bij het maken van een afspraak met de GGD dat je echt alleen thuis geprikt kan worden? Neem dan contact op met je huisarts.

Ik ben niet mobiel
Als je liggend vervoerd moet worden dan ben je niet mobiel. In plaats van bij de GGD word je thuis door de huisarts gevaccineerd.

Woon je in een instelling? Dan geeft de instellingsarts of huisarts jou een prik.

Wie in aanmerking komt voor welk vaccin vind je in het schema van de Rijksoverheid.
Daar staat ook of de GGD, de huisarts of de instellingsarts de prik geeft.

Tip(s):

Risicogroep

Het coronavaccin is een middel dat je beschermt tegen het coronavirus. De veiligheid van het coronavaccin staat bovenaan. Hier gelden strenge eisen voor. Net als bij andere vaccins. Bij twijfel wordt een vaccin niet toegelaten in Nederland.

De coronavaccins zijn in grote groepen mensen getest. Daarbij wordt óók gekeken of het vaccin veilig is voor mensen uit risicogroepen.

Veelvoorkomende bijwerkingen zijn bekend. De kans op een ernstige of onbekende bijwerking is erg klein. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden de bijwerkingen nog in de gaten gehouden. Dat gebeurt nu bij de vaccins van AstraZeneca en Janssen. Meer hierover lees je bij de vraag Ik ben gevaccineerd. Welke bijwerkingen kan ik verwachten?

Vaccinatie is vrijwillig. Je kiest zelf of je een prik wil krijgen. Er zijn verschillende vaccins. Er wordt goed gekeken naar welk vaccin voor welke groep het meest geschikt is. Je kunt niet kiezen welk vaccin je krijgt.

Vraag aan je arts of het veilig is
In sommige gevallen is het verstandig om met jouw arts te overleggen. Om te vragen of het veilig is. Of om de voordelen en nadelen te bespreken. Dat is als je:

 • Eerder een allergische reactie hebt gehad op een ingrediënt van een vaccin.
 • Een slechte afweer hebt. Bijvoorbeeld door ziekte of het gebruik van medicijnen.
 • Bloedverdunners gebruikt. Of als je een ziekte hebt waardoor je bloed minder goed stolt (trombose).
 • Zwanger bent.
 • Ernstig ziek bent of hoge koorts hebt.

Wanneer je een afspraak maakt voor een prik stelt de GGD jou een aantal vragen. Ook dit is om te controleren of het veilig is om je te laten vaccineren.

Extra informatie als je bloedverdunners slikt of trombose hebt

AstraZeneca
Heb je vragen over het AstraZeneca-vaccin? Kijk voor antwoorden bij de vraag: ‘Ik ben of word geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Moet ik mij zorgen maken?’ via deze link: Vaccineren | Vilans.

Tip(s):

Krijg je binnen twee weken na je laatste vaccinatie van een dokter een medicijn? Vertel de dokter dan dat je een corona-prik hebt gehad. De dokter kan hier als het nodig is rekening mee houden.

Risicogroep

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Mensen geboren in 1961 of later krijgen een ander vaccin.

Dit heeft de minister na advies van de Gezondheidsraad besloten.

Voordelen groter dan nadelen

De Gezondheidsraad zegt dat de bijwerkingen van ernstige trombose (klontjes bloed in een bloedvat) zeer zeldzaam zijn. Terwijl de voordelen heel groot zijn: het vaccin beschermt 60-plussers tegen ernstig ziek worden door corona.

Ook worden deze bijwerkingen tot nu toe vooral gezien bij mensen geboren in 1961 of later.

Heb je al een eerste prik gehad?

Alle mensen die al een 1e prik met AstraZeneca hebben gehad zonder zeer ernstige bijwerkingen, krijgen ook hun 2e prik met AstraZeneca. Er zijn nog geen meldingen bekend van de zeer ernstige bijwerking na een tweede prik.

Waar moet ik op letten als ik geprikt ben met AstraZeneca?

Het is heel belangrijk dat zorgverleners en mensen die geprikt zijn met AstraZeneca, goed letten op symptomen van deze zeldzame bijwerkingen. Bel meteen de (huis)arts als je tussen 7 of 14 dagen na de prik eén of meer van de volgende klachten krijgt:

 • Kortademigheid.
 • Pijn op de borst of in de buik.
 • Zwelling of kou in arm of been.
 • Ernstige of erger wordende hoofdpijn of wazig zicht.
 • Aanhoudende bloeding.
 • Meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Zie de website Thuisarts.nl voor meer informatie over de zeldzame bijwerkingen.

Op de website van Hartenraad staat extra informatie voor mensen die bloedverdunners slikken of trombose hebben: De meest gestelde vragen over antistolling en vaccinatie | Harteraad.

Mijn afspraak voor een prik met het AstraZeneca is afgezegd, wat moet ik doen?

Op dit moment hoef je nog niks te doen. Er wordt gewerkt aan een oplossing om de afspraken snel opnieuw in te plannen. Mensen geboren in 1961 of later, krijgen een ander vaccin dan AstraZeneca.

Meer informatie over het prikken met AstraZeneca? Klik op deze pagina van de Rijksoverheid.

Tip(s):

Risicogroep

Je kunt niet kiezen welk vaccin je krijgt.

Er zijn verschillende vaccins goedgekeurd. Ook komen er steeds meer vaccins bij. Er wordt goed gekeken naar welk vaccin voor welke groep het meest geschikt is.

Het BioNTech/Pfizer-vaccin en het Moderna-vaccin zijn bijvoorbeeld bedoeld voor de meest kwetsbare mensen en hun zorgmedewerkers.

Heb je vragen of ben je bezorgd?

Maak jij je zorgen of het vaccin dat wordt aangeboden geschikt is voor jou? Dan kun je dit het beste bespreken met jouw arts of huisarts. Hij of zij kent jouw specifieke situatie en kan met je meedenken.

Het Steunpunt Coronazorgen is een website met informatie over wat je kan doen als je zorgen hebt.

Risicogroep

Jij bent de enige die kan beslissen of je je laat vaccineren tegen corona. Vaccinatie is niet verplicht.

Misschien twijfel je of je wel een prik wil. En heb je vragen of zorgen. Bijvoorbeeld over de veiligheid van het vaccin of over hoe het vaccin precies werkt.

Er is veel informatie over vaccinatie tegen corona te vinden op internet of social media. Of je hoort erover via andere mensen. Niet al deze informatie is waar, ook al lijkt dat soms zo.

Om een goede keuze te maken over vaccinatie is het belangrijk dat jouw informatie klopt.

Waar vind ik betrouwbare informatie?

Twijfel je of een (online) bericht echt is? Of misschien nepnieuws is? De Rijksoverheid heeft een checklist met tips om een bericht zelf te onderzoeken. Bekijk de checklist hier.

Regels bij geen prik

Laat jij je niet vaccineren? Dan is het erg belangrijk dat je je aan de coronaregels houdt. Dat is belangrijk voor jouw veiligheid maar ook voor dat van anderen.

Een actueel overzicht van de algemene regels vind je op deze website van de Rijksoverheid: Coronamaatregelen.

Tip(s):

 • Het Steunpunt Coronazorgen geeft informatie wat je kan doen als je zorgen hebt. Met tips, adviezen en namen van organisaties die je verder kunnen helpen.
Risicogroep

Is het lastig voor je om naar de locatie te gaan waar gevaccineerd wordt? Geef dit dan aan als je belt voor het maken van een afspraak. De GGD-medewerker denkt met jou mee over hoe je vervoerd kan worden.

Bedenk vooraf wat mogelijk is
Voordat je belt met de GGD is het handig om je opties alvast op een rij te zetten. Bijvoorbeeld:

 • Kan een naaste je brengen? Het is toegestaan om een begeleider mee te nemen.
 • Maak je gebruik van zorgvervoer van de gemeente bijvoorbeeld Regiotaxi? Of Valys? Dan kan je hiervan gebruik maken om naar de vaccinatielocatie te komen.
 • Maak tijdens de rit gebruik van een medisch mondkapje.
 • Misschien zijn er extra mogelijkheden in jouw gemeente. Kijk eens op de website van jouw gemeente.
 • Vraag een vrijwilliger. Bijvoorbeeld ANWB AutoMaatje. Deze vrijwilligers brengen je voor €0,30 per kilometer naar de vaccinatie-locatie.

Wat is een medisch mondkapje?

Een medisch mondkapje is een mondneusmasker van type II of IIR. Als je in een risicogroep valt is het advies om deze te gebruiken als je met zorgvervoer of taxi reist.  

Je kunt niet aan een mondkapje zien of het een gewoon mondkapje is of een medisch mondneusmasker is. Kijk daarom goed naar de verpakking. Daarop moet staan dat het om een medisch hulpmiddel gaat. Er staat op dat het type II of IIR is en is een CE-markering te zien.   

Deze medische mondneusmaskers kun je via internet kopen. Ze zijn ook te koop in sommige supermarkten of bij apotheken.

Het lukt mij niet om vervoer te regelen
Als uit het gesprek met de GGD blijkt dat het niet lukt om vervoer te regelen, bel dan 0800 - 1351.  Dit is het nummer van de Rijksoverheid voor vragen over corona. Er wordt gezocht naar een oplossing.

Ik kan niet vervoerd worden
Blijkt uit het gesprek met de GGD dat je echt alleen thuis geprikt kan worden? Neem dan contact op met je huisarts.

Tip(s):

Risicogroep

Na elke prik krijg je een brief of kaart als bevestiging van de vaccinatie. Op deze registratiekaart of brief staat:

 • De datum waarop je de vaccinatie kreeg.
 • De naam van het vaccin. Dit is de productnaam. Bij het vaccin van BioNTech/Pfizer kan dat verwarrend zijn. De officiële productnaam is namelijk Comirnaty. De namen van de vaccins Moderna, AstraZeneca en Janssen staan wel duidelijk op de kaart.
 • Het batchnummer van het vaccin.
 • Een URL die linkt naar de bijsluiter. Daarin staat alle belangrijke informatie over het vaccin.

Heb je een geel vaccinatieboekje? Dan kan de bevestiging van de prik tegen corona daarin opgenomen worden als je dat wil.

Er is nog geen officieel vaccinatiebewijs
Let op: De bevestiging op papier of in het gele boekje is geen officieel bewijs voor vaccinatie tegen het coronavirus. Zo’n bewijs bestaat nog niet in Nederland. Je hoeft namelijk nergens te laten zien dat je een coronaprik hebt gehad.

Meer weten over hoe de registratie van vaccinatie werkt? Zie de volgende pagina van Rijksoverheid voor meer informatie: Vragen over registratie en persoonsgegevens coronavaccinatie | Rijksoverheid.nl

Tip:
In dit filmpje zie je precies wat de stappen zijn bij vaccinatie: Coronavaccinatie: van uitnodiging tot registratie - YouTube

 

Tip(s):

Risicogroep

De kans op een ernstige of onbekende bijwerkingen is erg klein. Ook nadat vaccins zijn goedgekeurd, worden de bijwerkingen nog in de gaten gehouden. Daarbij staat de veiligheid van de vaccins altijd voorop.

Geen zorgen over lichte bijwerkingen

Na de eerste of tweede prik kan je soms lichte bijwerkingen krijgen die lijken op griep. Zoals moeheid, spierpijn of koorts. Je kan ook andere bijwerkingen krijgen. Bijvoorbeeld: een gezwollen plek op je arm waar je geprikt bent, misselijkheid en pijn in je gewrichten.

Je hoeft je hier geen zorgen over te maken. Dit is een normale reactie van de prik op het lichaam. Het betekent dat het lichaam afweer maakt tegen corona. Dit beschermt je tegen het virus.

Meestal duren deze klachten 2 of 3 dagen. Jongeren hebben over het algemeen meer last van deze bijwerkingen dan ouderen.

Je kunt paracetamol innemen tegen de klachten. Als je je toch zorgen maakt, kan je contact opnemen met de huisarts. 

Als je lichte klachten hebt gehad dan kan je gewoon de tweede prik halen.

Allergische reactie

Het is mogelijk dat je direct na de vaccinatie een ernstige allergische reactie krijgt. Dit komt gelukkig heel weinig voor. Omdat je 15 minuten na de prik op de priklocatie moet blijven, kan je direct behandeld worden.

Heb je zo’n ernstige allergische reactie gekregen? Dan mag je géén tweede prik krijgen. Bespreek met je huisarts of specialist wat dit voor jou betekent.

Weet je voor het prikken al dat je allergisch bent voor een onderdeel van het vaccin? Dan mag je niet gevaccineerd worden. Weet je dit niet zeker? Overleg dan met jouw arts of het vaccin veilig voor je is. 

AstraZeneca-vaccin

Het vaccin AstraZeneca kan zeer zeldzame bijwerkingen geven van ernstige trombose (klontjes bloed in een bloedvat).

Mensen geboren in 1960 of eerder kunnen veilig een prik met AstraZeneca blijven krijgen. Het vaccin beschermt 60-plussers tegen ernstig ziek worden door corona.

Waar moet ik op letten na een prik met AstraZeneca?

Bel meteen de (huis)arts als je tussen 7 of 14 dagen na de prik eén of meer van de volgende klachten krijgt:

 • Kortademigheid.
 • Pijn op de borst of in de buik.
 • Zwelling of kou in arm of been.
 • Ernstige of erger wordende hoofdpijn of wazig zicht.
 • Aanhoudende bloeding.
 • Meerdere kleine blauwe plekken, rode of paarse plekjes, of bloedblaren onder de huid.

Zie de website Thuisarts.nl voor meer informatie over de zeldzame bijwerkingen.

Meer over AstraZeneca lees je in de vraag: Ik ben of word geprikt met het AstraZeneca-vaccin. Moet ik mij zorgen maken?

Janssen-vaccin

Vanaf woensdag 21 april start het vaccineren met het Janssen-vaccin. Dit heeft de minister besloten naar aanleiding van onderzoek naar zeldzame bijwerkingen van het Europees Medicijn Agentschap (EMA).

Er werd gekeken naar bijwerkingen over ongewone stollingen van het bloed in combinatie met een verlaagd aantal bloedplaatjes.

De eerste 80.000 Janssen-vaccins zijn bestemd voor medewerkers in ziekenhuizen.

Tip(s):

Risicogroep

Alle goedgekeurde vaccins beschermen je tegen ernstig ziek worden of doodgaan door corona.

Hoe zit het met bescherming tussen prik 1 en 2?

De vaccins van BioNTech/Pfizer, Moderna en AstraZeneca bestaan uit 2 prikken.

Na de eerste prik ben je al na ongeveer twee weken voor een deel beschermd tegen corona. Na deze twee weken ben je pas goed beschermd.

Ook voor deze periode geldt: krijg je klachten, laat je dan testen. En houd je aan de basisregels.

Hoe zit het met bescherming na de tweede prik?

Ongeveer twee weken na je tweede vaccinatie ben je goed beschermd tegen corona. Mocht je toch nog corona krijgen dan is er een kleine kans dat je lichte klachten krijgt.

Eén prik bij vaccin Janssen

Het vaccin van Janssen bestaat uit 1 prik. Vanaf vier weken na de prik ben je maximaal beschermd tegen het coronavirus. De kans dat je ziek wordt door het coronavirus is dan klein.

Eén prik als je corona hebt gehad.

Heb je minder dan zes maanden geleden corona gehad? Ook dan is 1 prik voldoende. Als je corona hebt gehad dan heb je al immuniteit opgebouwd. Dat wil zeggen dat jouw lichaam zich verdedigt tegen corona. Eén dosis van een vaccin is dan voldoende voor goede bescherming.

Een uitzondering hierop zijn mensen die bij de medisch hoog-risicogroep horen en van wie het immuunsysteem niet goed werkt. Er wordt dan onvoldoende immuniteit opgebouwd. Hoor jij bij deze groep? Dan is het advies om je wél twee keer te laten vaccineren.

Na vaccinatie voorzichtig blijven
Nadat je gevaccineerd bent is de kans dat je corona krijgt erg klein. Toch is het belangrijk om je aan de regels te houden. Want je kan zonder dat je het weet nog wel besmet raken.

Ook weten we nog niet of iemand die geprikt is het virus nog kan verspreiden. En misschien anderen kan besmetten. Houd je daarom ook na vaccinatie aan de basisregels:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Ga weg als het ergens druk is.
 • Draag een mondkapje in openbare ruimten. Ook als je op bezoek gaat in een verpleeghuis of andere zorginstelling.
 • Krijg je klachten die passen bij corona? Laat je dan testen.
Risicogroep

Ben je gevaccineerd? Dan is de kans dat je daarna nog erg ziek wordt van het coronavirus heel klein.

Maar ook als je gevaccineerd bent, moet je je aan de maatregelen houden. Want het virus is er nog steeds en vaccinatie beschermt niet 100%. Ook weten we nog niet of je het virus kunt verspreiden als je gevaccineerd bent.

Voor mensen die gevaccineerd zijn en voor mensen die niet gevaccineerd zijn gelden dus dezelfde regels. Dat betekent:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Ga weg als het ergens druk is.
 • Draag een mondkapje in openbare ruimten. Ook als je op bezoek gaat in een verpleeghuis of andere zorginstelling.

Sommige mensen met een beperking of ziekte hoeven geen mondkapje te dragen. Voor meer informatie kijk bij de rubriek 'Mondkapje en andere bescherming'.

Ben je gevaccineerd en heb je klachten die passen bij corona?
Laat je dan testen. De kans dat je corona krijgt is erg klein. Maar je kan nog steeds besmet raken. En misschien ook anderen besmetten.

Tip(s):

Risicogroep

De regels voor bezoek zijn aangepast als je in een verpleeghuis, kleine zorginstelling of een instelling voor gehandicaptenzorg woont.

Ben jijzelf en tenminste 80% van de mensen met wie je woont twee keer geprikt? Dan mag je op je eigen kamer één of enkele vaste bezoekers ontvangen. Een mondkapje dragen of afstand houden hoeft dan niet meer.

Voorwaarde is wel dat de bezoekers negatief getest of gevaccineerd zijn.

Naast de bezoekregeling kunnen ook andere regels worden aangepast. Bijvoorbeeld hoeveel mensen aan activiteiten mee kunnen doen. Of dat het mogelijk is om weer naar de kapper van de instelling te gaan.

Instelling bepaalt wat verstandig is
Iedere locatie is anders. Daarom bepaalt de instelling wat verstandig is als het gaat om het aanpassen van de regels.

De instelling informeert zelf de bewoners en hun naasten over de aanpassingen. Heb je daar vragen over? Neem dan contact met de instelling op.

Belangrijk: geen bezoek bij klachten

Het blijft belangrijk dat jouw bezoek thuisblijft bij klachten die passen bij corona. En dat hij of zij zich laat testen.

Waarom worden regels minder streng?
Heel veel mensen die in instellingen wonen zijn gevaccineerd. Daardoor daalt het aantal besmettingen en hoeven er minder mensen naar het ziekenhuis. Ook gaat er bijna niemand meer dood aan corona. Hierdoor kunnen regels binnen instellingen langzaam worden aangepast.

Tip(s):

Risicogroep

Het is nog niet duidelijk of iemand na vaccinatie het virus toch kan verspreiden. En dus anderen kan besmetten. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

Om geen extra risico’s te nemen gelden voor iedereen in Nederland nog steeds dezelfde coronaregels. Dus ook voor mensen die gevaccineerd zijn. Zo voorkomen we verspreiding van het coronavirus.

Basisregels voor iedereen:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat je direct testen.

Meer informatie over de coronaregels vind je hier.

Of kijk hier naar de klachten die je kunt krijgen bij corona.

Tip(s):

Risicogroep

Ook na vaccinatie draagt jouw zorgverlener persoonlijke beschermingsmiddelen. De regels blijven hetzelfde. Het maakt niet uit of jij of de zorgverlener een prik heeft gehad.

Ook houdt iedereen zich aan dezelfde basisregels. Bijvoorbeeld de 1.5 meter afstand en het dragen van een mondkapje. Voorlopig verandert er dus nog niks.

Waarom is dit nodig?

Je krijgt twee keer een prik. De tweede prik krijg je drie weken na de eerste prik. Na de tweede prik ben je heel goed beschermd tegen corona. De kans dat je corona krijgt is klein, maar niet nul. Als je het toch krijgt dan word je niet zo ziek.

Sommige dingen weten we nog niet

We weten nog niet hoe lang het vaccin werkt. En of je het virus aan iemand kunt geven nadat je een prik hebt gehad. Daarom blijft het belangrijk om je te laten testen wanneer je klachten krijgt die passen bij corona. Wanneer bekend is hoe goed de vaccins werken kunnen de regels weer aangepast worden.

Tip(s):

Risicogroep