Naar hoofdinhoud Naar footer

Loket voor zorgzame buurten

Het gebeurt niet zelden dat initiatieven om zorgzame buurten op te zetten problemen hebben met wet- en regelgeving of permanente financiering te bemachtigen. Het beruchte schottenprobleem staat dan vaak in de weg. Dat is het probleem dat goede zorginitiatieven vaak niet van de grond komen omdat de financiering ervan uit verschillende budgetten moet komen die wettelijk gescheiden zijn. Via het 'loket voor zorgzame buurten' kunnen deze problemen aangekaart worden en dan gaan we op zoek naar oplossingen.

Het 'loket voor zorgzame buurten' is een onafhankelijk loket waarin mensen zitten met expertise. Het doel is om een onpartijdige mediator te zijn. Initiatieven voor zorgzame buurten waarvan aannemelijk is dat die maatschappelijke meerwaarde hebben, kunnen zich melden. Het loket beoordeelt dan eerst of het gaat om:

  • a) een initiatief van een zorgzame buurt; 
  • b) het aannemelijk is dat er maatschappelijke meerwaarde is die financiering rechtvaardigt; 
  • c) de aard van het probleem en de historie (wat is er al geprobeerd?) voldoende duidelijk is. 

Mogelijke acties van het loket zijn: 

  1. Het gesprek aangaan met een partij
  2. Meerdere systeempartijen aan tafel krijgen met de indiener
  3. Escaleren naar departement(en)

In uitzonderlijke gevallen kan naming and shaming worden ingezet. Het loket heeft geen formele doorzettingsmacht. Escaleren kan betekenen dat het probleem fundamenteel is en een aanpassing in wet- en regelgeving nodig is. Escaleren kan ook betekenen dat het probleem urgent is maar het loket het probleem niet kan oplossen.

Dien uw probleem in bij het loket voor zorgzame buurten:

Deel deze pagina via:

Onze contactpersonen bij dit project