Naar hoofdinhoud Naar footer

Integraal werken in de wijk (IWW)

In het programma Integraal werken in de wijk bundelen Movisie, Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Nederlands Jeugdinstituut, Vilans en de Werkplaatsen Sociaal domein hun krachten om kennis te verzamelen, verrijken en verspreiden over de integrale aanpak van meervoudige vragen en problemen. Dit doen wij in nauwe samenwerking met de praktijk. Ons doel is: beleidsmakers en professionals inzicht geven in wat werkt.

YouTube video thumbnail

Passende ondersteuning

Integraal werken in de wijk is erop gericht om burgers met meervoudige vragen of problemen passende ondersteuning dichtbij huis te bieden. Doel is het zo snel en eenvoudig mogelijk oplossen van problemen én het versterken van zelfregie, zelfredzaamheid en participatie. Daarnaast betekent 'integraal' ook werken aan het vergroten van de veerkracht van de wijk of buurt.

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Integraal Werken in de Wijk heeft verschillende publicaties uitgebracht over wat werkt bij integraal werken en daarmee samenhangende elementen. Daarnaast heeft het programma een aantal praktijkvoorbeelden beschreven van integraal werken. Je vindt het complete overzicht op de website van Integraal Werken in de Wijk. 

Tools

Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde en onderhoudt een aantal instrumenten die gemeenten en medewerkers in de wijk helpen in het integraal werken. Zoals:

  • Kennisbouwstenen: Website met alle informatie over generieke competenties, leefgebieden en specifieke doelgroepen die voor werken in de wijk van belang zijn. 
  • Kompas signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling: Hulpmiddel voor professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling, dat dat signalen, risicofactoren en beschermende factoren stelselmatig in kaart brengt. 
  • Verantwoorde caseload-bepaling. Denkkader: handreiking en een werkpakket om te komen tot een verantwoorde caseload voor lokale (wijk)teams die past bij hun situatie. 
  • Zorg en ondersteuning Evaluatie Tool (ZET). Hulpmiddel voor gemeenten en uitvoeringspartners in het sociaal domein om het gesprek aan te gaan over wat goed gaat, wat beter kan en welke afspraken nodig zijn. 
  • Netwerkkwadrant: Hulpmiddel voor wijkteams om ook te zoeken naar collectieve oplossingen en interventies. Het Netwerkkwadrant biedt vier kijkrichtingen voor het werken in netwerken: het sociale netwerk (individueel en collectief) en het institutionele netwerk (individueel en collectief). 

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van de activiteiten van Integraal Werken in de Wijk? Meld je dan aan voor de community op 1sociaaldomein

Meer weten over integraal werken?

Kijk op de themapagina Samenwerken in netwerken op deze website: Samenwerken in netwerken (vilans.nl)

Downloads

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via: