Naar hoofdinhoud Naar footer

Internationale technologie voor thuiswonende senioren

Gepubliceerd op: 08-09-2023

Senioren langer zelfstandig thuis laten wonen met een prettige en actieve leefstijl. Met dat doel worden internationaal grote onderzoeksprojecten opgezet onder de noemer Active & Assisted Living (AAL). Wij werken mee aan 6 Europese projecten.

YouTube video thumbnail

Active & Assisted Living (AAL) is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 17 landen aan meedoen, namelijk: Nederland, Spanje, Italië, België, Canada, Cyprus, Denemarken, Hongarije, Portugal, Taiwan, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten met innovatieve oplossingen om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing. Dit door ouderen in staat te stellen zo lang mogelijk zelfstandig, prettig en verantwoord thuis te laten wonen en te leven, ook met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen. Voor een aantal projecten voert Vilans de coördinerende rol uit en zijn we betrokken bij de ondersteuning van het proces van co-creatie, evaluatie en kennisverspreiding. Daarnaast zijn we voor alle projecten penvoerder voor de Nederlands partners.

Guardian: een zorgrobot die mantelzorgers ontlast

Doel van het project Guardian is om een zorgrobot te ontwikkelen die (kwetsbare) senioren, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers op werk ondersteunt. De Guardian-robot gaat breder inzetbaar en een stuk geavanceerder worden dan bestaande modellen. Er zitten bijvoorbeeld sensoren in die net als een radar een nauwkeurig beeld creëren van het huis. Zo weet de mantelzorger straks met de Guardian-robot waar bijvoorbeeld zijn naaste is gevallen, kan hij de robot ernaartoe rijden en via de robot een spreek-beeldverbinding tot stand brengen. Verder kan de robot als communicatiemiddel dienen tussen de senior thuis, de wijkverpleegkundige en de mantelzorger op werk. De robot wordt ontwikkeld in co-creatie met senioren, wijkverpleegkundigen en mantelzorgers. Zo kijken we samen met hen welke functionaliteiten echt meerwaarde hebben. Denk aan informatie over het welbevinden van de persoon, een gezondheidsanalyse, algemene dagelijkse verrichtingen (ADL’s) en focus op valpreventie. Uniek van dit project is dat we businessmodelling en vraagstukken over ethiek vanaf het begin af aan mee nemen. 

Technologie die inspeelt op vergrijzing

AAL is een gezamenlijk financieringsprogramma waar 13 landen aan meedoen waaronder Spanje, Italië, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, Roemenië, Polen en Slovenië. Gezamenlijk ontwikkelen deze landen projecten met innovatieve oplossingen om tijdig in te spelen op de demografische ontwikkelingen zoals de vergrijzing. Zo worden ouderen in staat gesteld om zo lang mogelijk zelfstandig te wonen en te leven, ook als ze last krijgen van lichamelijke en/of geestelijke beperkingen. Voor deze AAL-projecten vervult Vilans de rol van coördinator, mede-coördinator of van penvoerder. 

EWare: leefstijlmonitoring en sociale robotica

EWare gaat over de combinatie en integratie van leefstijlmonitoring en sociale robotica. Al eerder hebben wij het concept leefstijlmonitoring ontwikkeld. Leefstijlmonitoring geeft informatie over het dagelijks leefpatroon van een oudere door een netwerk van bewegingssensoren op gangbare plekken in de woning. Mantelzorgers en zorgprofessionals kunnen zo ook op afstand iemand in de gaten houden en dat ontlast. Leefstijlmonitoring zou bijvoorbeeld gekoppeld kunnen worden aan de robot Tessa. Deze robot kan gesproken herinneringen en boodschappen overbrengen, zorgen voor gepersonaliseerde en automatische muziek en beschikt over stemherkenning.

Postchard: serious gaming

Met Postchard ontwikkelen we een serious-game-platform voor verschillende type zorgprofessionals (informeel en formeel) om hen te ondersteunen in de thuiszorg voor mensen met Alzheimer. Educatief materiaal en een communicatieforum zijn onderdeel van dit platform. Doel is dat wijkverpleegkundigen en mantelzorgers beter weten om te gaan met (nieuw) gedrag van mensen met dementie. Het platform zal de zorglast proberen te verlagen. Daarnaast kunnen mantelzorgers er leren door het ervaren van lastige situaties op het ‘gamified’ platform.

I-evAALution: geïntegreerde technologie

Er bestaan veel verschillende technologische oplossingen voor ouderen die langer zelfstandig willen blijven. Maar huidige systemen zijn alleen los verkrijgbaar en werken niet met elkaar samen. Een geïntegreerd systeem zoals i-evAAlution biedt hierin uitkomst. Verschillende technologische oplossingen zijn bijvoorbeeld een GPS-horloge met een oproepfunctie en valdetectie, huisautomatisering, een tablet met entertainment en communicatiefuncties en een sociaal platform waarop de gebruiker in contact kan komen met anderen. Al deze functies kunnen worden samengevoegd tot één oplossing om aan een heel scala aan ondersteuningsbehoeften tegemoet te komen.

FreeWalker: vergroten zelfredzaamheid bij dementie

FreeWalker is bedoeld om de bewegingsvrijheid en zelfredzaamheid van mensen met dementie te vergroten. Hier bestaan al toepassingen voor, maar deze zijn niet praktisch en flexibel genoeg. Om hieraan tegemoet te komen gaan we bestaande oplossingen samenvoegen en doorontwikkelen. FreeWalker gaat het verplaatsingsgedrag van mensen met dementie bijvoorbeeld monitoren om een dynamische leefcirkel te ontwikkelen. Een leefcirkel is bedoeld om mensen met dementie meer vrijheid te geven. Een leefcirkel kan alleen de afdeling zijn, maar bijvoorbeeld ook de afdeling, tuin en een straal van zoveel vierkante kilometer eromheen. Wanneer de gebruiker met FreeWalker buiten de leefcirkel loopt, of bij een onverwachte gebeurtenis, verstuurt het systeem automatisch een bericht naar naasten of de gebruiker zelf.

Resilien-T

Resilien-T werkt aan betere veerkracht voor thuiswonende ouderen met lichte geheugenproblematiek. Door het ontwikkelen van een platform waarmee zij straks hun eigen gezondheid kunnen managen. Hun veerkracht kan namelijk worden versterkt door beweging, goed eten, sociale contacten en het trainen van het geheugen. Door een verandering in leefstijl kunnen ze hun geheugenproblematiek aanpakken en verergering hiervan uitstellen of voorkomen.

Palette V2 (in 2019 afgerond) 

In het project Palette V2 doen we mee aan het ontwikkelen van een web-based platform voor senioren rond de pensioenleeftijd. Dit voor het vinden van sociaal contact, activiteiten, (vrijwilligers)werk en support. Uit een onderzoek onder 33 senioren blijkt dat hier behoefte aan is. Zij vinden het belangrijk om een online omgeving te hebben waarin hun privacy wordt gegarandeerd. Ook willen zij graag dat het platform echte sociale contacten faciliteert en dat zij straks niet meteen een profiel hoeven aan te maken om functionaliteiten uit te proberen.

MagicTABLE (in 2019 afgerond) 

De meeste technologie voor thuiswonende oudere met dementie richt zich op hun veiligheid en gezondheid. Dit project onderzoekt juist of techniek ook kan bijdragen aan een betekenisvolle dagbesteding. Ook veel mensen met dementie hebben de behoefte om erop uit te gaan, regie over hun leven te hebben en willen graag onder de mensen kunnen zijn. Doel van MagicTABLE is om een technologie te ontwikkelen die in deze behoeftes voorziet.

Meer informatie over technologie in de ouderenzorg

Als Vilans zien we een grote meerwaarde in het deelnamen aan zulke projecten. Het ontwikkelen van goede technologie voor senioren is een uitdaging, juist omdat er zoveel verschillende partijen betrokken zijn. Voor ons is het van belang om de behoeftes van de eindgebruikers zo veel mogelijk centraal te stellen in de ontwikkelingen. We geloven in een aanpak waarbij senioren zelf mee kunnen ontwerpen aan de uitkomsten (co-design) en ontwikkelen daar graag nieuwe kennis op die we toegankelijk maken voor geïnteresseerden via onze onlinekanalen.

Lees meer over technolgie in de zorg

  • Lees deze blog Weet wat de gebruiker belangrijk vindt en maak zinvolle technologie
  • Bekijk Werkplaats Zinvolle robotica in de zorg
  • Lees het bericht Robot Tessa stimuleert bewegen

Agenda

Er zijn geen agenda-items gevonden

Deel deze pagina via: