Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Amstelland-Meerlanden

Gemeenten, zorg- en welzijnsaanbieders en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid slaan de handen ineen om de gezondheid en het welzijn van de inwoners van regio Amstelland-Meerlanden te verbeteren. Een gedeeld beeld van de sociale en gezondheidssituatie van deze regio is opgesteld. En werkt als basis om thema’s te kiezen voor samenwerkingsprojecten en om de transformatie te kunnen maken naar de juiste zorg op de juiste plek.

Kenmerkend voor de regio Amstelland-Meerlanden is de relatief hoge SES ten opzichte van het landelijk gemiddelde, er wonen gemiddeld veel inwoners met een migratieachtergrond. De bevolkingsprognose 2017-2040 van regio Amstelland is niet in lijn met de landelijke prognose. In Ouder-Amstel wordt een sterke bevolkingsgroei verwacht, in tegenstelling tot Aalsmeer, waar een bevolkingskrimp wordt verwacht. Alle gemeenten verwachten een sterke groei van het aantal 65-plussers.

Projecten

De volgende projecten lopen binnen regio Amstelland-Meerlanden:

  • Warme overdracht, zachte landing
  • Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt
  • Technologische innovatie, leren door te doen
  • Zicht op vraag en aanbod van specifieke doelgroepen
  • Sociale benadering dementie
  • Leren is Werken, Werken is Leren
  • Ondersteuning VVT-aanbieders
  • Procedure Rechterlijke Machtiging ambulante setting ten behoeve van cliënten met diagnose dementie regio Amstelland
  • Draaiboek uitvoering Wzd voor huisartsen in Amstelland en aanbieders Wlz-zorg zonder behandeling
  • Regiovisie

Contact