Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Amsterdam

In regio Amsterdam neemt het aantal cliënten met een indicatie voor Wlz-zorg naar 2036 met 73% toe. Een groot deel van die groei is naar verwachting in de groep cliënten van niet-autochtone, niet-westerse afkomst. De regionale visie is eind 2018 in grote lijnen vastgesteld en is in 2020 herijkt.

Er zijn grote verschillen in de ontwikkeling van de zorgvraag per stadsdeel in regio Amsterdam (onder andere door demografie en sociaal economische status). De groep cliënten met dubbele problematiek (PG/Som en GGZ of LG) neemt toe. Dit wordt nog versterkt door voortzettende extramuralisering in de GGZ. De toename van het aantal cliënten met een Wlz-indicatie overstijgt het aantal beschikbare plaatsen in de huidige Amsterdamse locaties, de beschikbare middelen en mensen.

Projecten

Binnen regio Amsterdam lopen de volgende projecten:

 • Warme overdracht, zachte landing
 • Samenwerken met naasten, ook als het moeilijk wordt
 • Leren is Werken, Werken is Leren
 • Technologische innovatie, voor betere kwaliteit van zorg
 • Strategische Amsterdams Platform Planning Opleidingsplaatsen
 • Verpleeghuis Thuis.
 • Verpleeghuiszorg voor de toekomstige Amsterdamse oudere, aandacht voor niet-westerse migranten
 • Verpleeghuiszorg voor mensen met een dubbele problematiek
 • Implementatie Wzd in de wijk
 • Doorontwikkeling aanmeldportaal
 • Nachtzorg
 • Digitale gegevensuitwisseling
 • De nieuwe rol van de SO in de eerste lijn

Contact