Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Friesland

De ouderenzorgorganisaties in regio Friesland hebben samen met zorgkantoor de Friesland, werkgeversvereniging ZorgpleinNoord en samenwerkingspartners een Krachtig Verbindende Regiovisie 2030 geformuleerd. Deze werkt richtinggevend voor de wijze waarop de Wlz-organisaties samenwerken met organisaties binnen én buiten de zorg. Om een sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk te realiseren voor de ouderen in de regio.

Vanuit de behoeften en beleving van de ouderen heeft Friesland zes thema’s gedefinieerd voor samenwerking:

  1. vitaliteit en preventie
  2. anticiperen op het ouder worden
  3. samenredzaamheid en wonen
  4. eigen regie
  5. rollen en regie van zorg- en leefaanbieders
  6. arbeidsmarkt en werkgeverschap

Projecten

Binnen regio Friesland lopen de volgende projecten:

Contact