Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Haaglanden

Gepubliceerd op: 18-03-2024

De complexere zorgvraag maakt dat we de handen ineen moeten slaan om de knelpunten in de (ouderen)zorg aan te pakken. Daarom hebben de verpleeghuizen en thuiszorg (VVT) in de regio Haaglanden, verenigd in ZorgScala, de samenwerking gezocht met het zorgkantoor CZ, ZorgZijn Werkt, de gemeente Den Haag en de Haagsche opleidingsinstituten. Medio 2019 hebben zij samen een convenant gesloten.

Om de kwaliteit van de (ouderen)zorg te waarborgen is afgesproken dat regio Haaglanden zich inzet voor behoud (duurzame inzetbaarheid) van medewerkers, instroom van nieuwe medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. Dit gebeurt door samen te werken op basis van vertrouwen. De organisaties communiceren transparant en open en delen informatie. Zo bundelen zij de krachten om de acties uit te voeren. Daarnaast voeren de VVT-organisaties een achttal projecten gezamenlijk uit.

Projecten

 • Zorgscala RAAK VVT met onder andere koploper Vitaliteitscafetaria
 • Bijzondere zorg thuis. Specialistische zorg en advies voor mensen met complex gedrag
 • Data-driven innoveren in de ouderenzorg
 • Samenwerken, verbeteren zorg in de regio voor cliënten met dementie en zeer ernstig probleemgedrag
 • Betekenisvol leven in de langdurige zorg
 • Zorginnovatiecentrum VVT Haaglanden
 • Communicatie en kennis- en informatiedeling. Opzetten communicatieplatform
 • Toepassen van domotica
 • Wolk Valpreventie
 • Oudtopia Participatiekliniek Den Haag
 • Community of Practice ‘Ouderenzorg in Beweging’ en innovatieplatform ouderenzorg Haaglanden
 • Samen Digitaal
 • Coping & Stress

Contact

Downloads