Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Kennemerland

Regio Kennemerland is een voortvarende regio waarbij samenwerking tussen zorgorganisaties al vrij ver georganiseerd is. In juni 2019 is een regionale visie vastgesteld en zijn regionale projecten ingericht. Er ligt nu ook een plan van aanpak voor capaciteitsscenario’s in de regio.

De regio Kennemerland kenmerkt zich door een hogere mate van vergrijzing, maar ouderen maken relatief minder gebruik van zorg dan in de andere Zilveren Kruisregio’s. Ouderen zijn vaker alleenstaand dan gemiddeld in Nederland.

Projecten

Binnen regio Kennemerland lopen de volgende projecten:

 • Instroom-doorstroom-uitstroom Zuid- en Midden-Kennemerland. Download de Infographic toekomst Cazhem: project instroom-doorstroom-uitstroom
 • Digivaardig op maat 2021
 • Samenwerking GGZ
 • Regionale aanpak duurzaamheid
 • Regionale griepcampagne en corona-aanpak
 • Wlz langer thuis met zorgtechnologie
 • Kennemerland Expertise en Consultatie Team (KEC)
 • Specifieke doelgroepen (ondergebracht bij KEC)
 • ZIN! festival. Bekijk de compilatievideo van het ZIN! festival in 2019.
 • Regionale capaciteit zorghuisvesting ouderenzorg
 • Palliatieve zorg in de regio
 • Continuïteit medische zorg (SO en VS) in de regio
 • I-D-U observatiebedden
 • Projectondersteuning en stip op de horizon

Contact

Downloads