Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Midden-Brabant

In 2018 hebben de VVT-aanbieders in regio Midden-Brabant een samenwerkingsconvenant opgesteld. Dit is begin 2020 verder uitgewerkt naar een visie. De regio kenmerkt zich door goede regionale samenwerking vanuit visie. Midden-Brabant pakt het brede palet op van behoud van medewerkers, samenwerking met mantelzorgers, inzet technologie, anders werken en anders opleiden.

De groep mensen in de leeftijd van 45-70 jaar is naar verhouding groot. Deze groep gaat de komende decennia een toenemend beroep doen op zorg en ondersteuning. Daarnaast zien we in regio Midden-Brabant een grote groep mensen in de leeftijd van 20-30 jaar. Beide groepen zijn cruciaal bij het invullen van de toekomstige infrastructuur van zorg en welzijn in de regio.

Samen richting geven aan ouderenzorg

Onder de noemer ‘Samen richting geven aan ouderenzorg’ werken 12 ouderenzorgorganisaties in Midden-Brabant samen aan een vitale, sociale en toekomstbestendige ouderenzorg. Dit samenwerkingsverband organiseerde vijf livestreams. Deze livestreams zetten je op een verrassende manier aan het denken over de toekomstige zorg voor ouderen. In iedere voorstelling staat een thema centraal. Bekijk de livestreams:

Projecten

Binnen regio Midden-Brabant lopen de volgende projecten:

 • SwitchZ
 • Heinde en Verre
 • Spaanse verpleegkundigen
 • MBO zorginnovatienetwerk
 • Bedrijfsondersteuningsteam (BOT), Nazorgprogramma (Teamreflectie)
 • Buddy-programma
 • Vitaliteit
 • Mantelzorgondersteuning
 • Anders werken, zorgtechnologie
 • Digitale vaardigheden
 • Digitale tool arbeidsbemiddeling
 • Zzet
 • Bewustwordingscampagne
 • Reablement
 • Opschalen aanpak community care
 • Mantelzorg in verpleeghuis
 • Implementeren schakelpunt
 • Radicale vernieuwing in onderwijssamenwerking

Contact