Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord moet zich voorbereiden op het opvangen van een sterke vergrijzing. Het vooruitzicht voor de arbeidsmarkt in relatie tot gezondheidszorg is zorgelijk. De ouderenzorgorganisaties in Noord-Holland Noord hebben concrete activiteiten ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van het kwaliteitskader. Samen hebben zij ook een regiovisie opgesteld voor de middellange termijn.

In de ouderenzorg zien we een sterk stijgende zorgvraag voor Wlz verpleging en verzorging. Toch zijn wachtlijsten beperkt. De wachttijden daarentegen zijn bovengemiddeld. Van het huidige personeel in de zorg in de regio Noord-Holland Noord is meer dan 25% ouder dan 55 jaar. In de sector van zorg en welzijn wordt komende jaren een tekort van ongeveer 3.000 medewerkers verwacht.

Projecten

Binnen regio Noord-Holland Noord lopen de volgende projecten:

 • Doorontwikkeling triage: cliëntstromen acute zorgketen Noord-Holland Noord punt voor acute zorg
 • Wervingscampagne Texel
 • ICT Noord-Holland Noord
 • Technologische vernieuwingen
 • Specialisten ouderengeneeskunde: boeien en binden
 • Gezondheidszorg (GZ) psychologen: opleiden, boeien en binden
 • Projectplan Leren is Werken, Werken is Leren Noord-Holland Noord
 • Fieldlab: een nieuwe opleiding voor verzorgenden in de dementiezorg
 • Wijkleerbedrijf Den Helder
 • WelSlagen Den Helder
 • Onderzoek mogelijkheden beschikbare data
 • Betere samenwerking dementiezorg in de regio
 • De verpleegkundig specialist als regiebehandelaar
 • Digivaardigheden
 • Sociale benadering

Contact