Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Noord-Midden Limburg

Tot 2040 krijgt de regio Noord-Midden Limburg te maken met een sterke toename van het aantal ouderen. Het aantal jongeren neemt af. Door tekorten op de arbeidsmarkt is er een substantieel arbeidsmarktvraagstuk, vooral bij verpleegkundigen en specialisten ouderengeneeskunde. Mede hierdoor is er een tekort aan capaciteit Wlz en wijkverpleging. De wachtlijsten lopen op, ouderen liggen te lang in het ziekenhuis en de doorstroom stagneert.

De zorgkosten in regio Noord-Midden Limburg liggen boven het landelijke gemiddelde, de ervaren gezondheid is lager en het beroep op het sociale domein is hoog. De regio kent dus vele uitdagingen die de aanbieders gezamenlijk aangaan.

De regio is voor de regionale samenwerking en de regionale projecten een website gestart. ‘Met deze website willen we betrokkenen en andere geïnteresseerden informeren over de mooie initiatieven die de regio ontwikkelt om de ouderenzorg in Noord- en Midden-Limburg beter te maken.’ Samenwerking staat hierin centraal. Lees het artikel Limburgse initiatieven schroeven het resultaat van opleiden op of bekijk de website ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg.

Projecten

Binnen regio Noord-Midden Limburg lopen de volgende projecten:

  • Medische dienstverlening
  • Praktijkbegeleiding en leerklimaat
  • Gezond plannen en roosteren
  • Innovatie
  • Behoud

Contact

Downloads