Naar hoofdinhoud Naar footer

Regio Noordoost-Brabant

In de periode 2020-2040 krijgt de regio Noordoost-Brabant te maken met een sterke toename van het aantal ouderen. Dat maakt werving en behoud van voldoende personeel ook naar de toekomst toe een belangrijk speerpunt. De VVT-aanbieders realiseren zich dat ze uitdagingen in de toekomst alleen in gezamenlijkheid het hoofd kunnen bieden.

Ouderen in regio Noordoost-Brabant kunnen grotendeels terecht in de verpleeghuiszorg en passende zorg thuis. Toch liggen ouderen wat langer onterecht in het ziekenhuis en is er sprake van een vertraagde doorstroming. Het aantal mensen met dementie stijgt de komende tijd fors. Dat vraagt aandacht voor nieuwe vormen van ondersteuning, zodat deze mensen zo lang mogelijk verantwoord thuis kunnen blijven wonen.

Projecten

Binnen regio Noordoost-Brabant lopen de volgende projecten:

  • Zij-instroom project LEFGOZER (m/v)
  • Stroomlijnen Helpende Plus
  • Slimmer organiseren medische capaciteit
  • Zorgtechnologie
  • Dweilen met de kraan open
  • Maatschappelijk debat
  • E-learning en ervaringsleren
  • Regionaal aanmeldcentrum
  • Nazorg corona
  • Sociale Innovatie

Contact